Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) mottar pasienter i alderen 0 - 16 år, og de fleste kronisk syke barn behandles her inntil de fyller 18 år. Barn med ortopediske sykdommer mottas til de fyller 18 år.

Les mer om Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken

Oversikt over kontaktsykepleierne i BUK

Pårørende

 • Barn har rett til å ha én pårørende hos seg under sykehusoppholdet.
 • Den pårørende får derfor tilbud om mat og overnatting sammen med barnet.
 • Pårørende som mottar pleiepenger etter § 9.11 i Lov om folketrygd, får også mat på sykehuset.
 • Dagpasienter får tørrmat etter behov. Det er kantine og kiosk i 1. etasje i Kvinne-barn-senteret.

Omsorg

Pårørende er en viktig ressurs for barn på sykehus. Personalet avtaler med foreldrene om hvilke omsorgsoppgaver de ønsker å utføre under oppholdet. Vi tilstreber å tilby avlastning.

Besøkstid

 • Det er fri besøkstid ved Barne- og ungdomsklinikken.
 • Besøkende må ta hensyn til barnets behov for hvile, til andre pasienter og til avdelingens rutiner.
 • Besøkende må ikke ha smittsomme sykdommer.

Klær

 • Barnet kan benytte private klær, og man kan ha med egne leker.
 • Barnet får bleier, morsmelkerstatning og barnemat under oppholdet.

Hygiene

 • Det er viktig med god håndhygiene på sykehuset. Pårørende og besøkende må utføre god håndhygiene mens de er i avdelingen. Lenke til håndhygieneplakaten!
 • Av hygienehensyn kan man ikke bringe med privat sengetøy til sykehuset.
 • Spesialtilpassede hodeputer og koseputer til barn kan man ta med.

Røykfritt sykehus

Det er røykfritt sykehus i og utenfor byggene.

 

Vårt mål er at oppholdet skal bli så bra som mulig for både pasient og pårørende.
Vi følger Forskrift for barns opphold i helseinstitusjon som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.


Forskrift for barns opphold i helseinstitusjon
 

Gaver til Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken har 2 gavekontoer:


Barneklinikkfondet har konto nr 8601.05.10408.


Dette fondet har følgende underkonti:

 • Barn generelt
 • Astma og allergi
 • Hjertesyke barn
 • Kreftsyke barn
 • Kreftforskning
 • Krybbedødforskning
 • Kuvøsefondet
 • Prosjekt seksuelle overgrep mot barn

Midlene brukes i hovedsak til forskning, kurs, videre- og etterutdannig.
Ønsker du å gi en gave til Barneklinikkens fond, er det viktig at du opplyser om hva du ønsker gaven skal brukes til.


Barneklinikkens gavekonto har konto nr. 8601.05.10742.

Midlene fra denne kontoen brukes til leker, utstyr, forskjellige trivselstiltak for barn og pårørende innlagt ved sykehuset.
Hvis du ønsker at din gave skal brukes til noe spesielt, merk innbetalingen med det.
Merk også innbetalingen med givers navn, adresse og bakgrunnen for bidraget.


Spørsmål om kontoene kan rettes til:

Økonomirådgiver
Mona Vehn Antonsen, telefon 72 57 39 94


Avdelingssjef sykepleie
Randi Hansen, telefon 72 57 39 95

FRIrom

FRIrom benyttes etter avtale med personalet.

FRIrom har egen nettside

Morsmelkbanken

Les om Morsmelkbanken

Sykehusklovnene

Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

 

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. 


Klovnene som arbeider ved St. Olavs hospital kan kontaktes via telefon 450 59 977 eller e-post post@sykehusklovnene.no

 

Les om Sykehusklovnene

Kontakt

Oppmøtested
Innkallingsbrevet vil fortelle hvor i Barne- og ungdomsklinikken du skal henvende deg.
Sykehuset har blå informasjonstavler med stedsangivelser. De henger i takene.
Besøkstider
mandag - søndag fri besøkstid
Telefon
72573000
Telefonen er døgnåpen.
E-post
Postadresse
St. Olavs hospital
Barne- og ungdomsklinikken
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Kvinne-barn-senteret
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 11(Google maps)
Telefon
Sentralbord: 72573000
mandag - søndag Døgnåpent

Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs Hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs Hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs Hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs Hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Artikler

 • Omskjæring av gutter

  Rituell omskjæring av gutter er et kirurgisk inngrep hvor forhuden rundt penis fjernes helt eller delvis, og hvor formålet er religiøst begrunnet.

 • Nasjonal arbeidsgruppe

 • Nasjonal forskningskonferanse innen habilitering

  Norsk akademi for habiliteringsforskning arrangerer den årlige konferansen om forskning innen habilitering 26. oktober 2017. 

 • Dysmeliteamet ved St. Olavs hospital

  Dysmeli er en medfødt tilstand med manglende eller mangelfullt utviklet skjelett i hele eller deler av en arm eller et ben. Barn som er født med dysmeli ved St. Olavs Hospital eller i resten av helseregionen, tilbys oppfølging av dysmelite...

 • Morsmelkbanken

  Små for tidlig fødte barn trenger morsmelk. Når det ikke er mulig for mor selv å gi melk til barnet sitt, trengs det melk fra kvinner som har mer melk enn det de trenger til sitt eget barn. Kvinner som er villige til å være givere av morsm...

 • Kontaktsykepleiere i Barne- og ungdomsklinikken

  Kontaktsykepleierne ved Barne- og ungdomsklinikken har noe ulik rolle og funksjon. Noen har mest fokus på medisinsk utredning og behandling, mens andre har en mer koordinerende rolle.

 • Poliklinisk oppfølgingstjeneste for premature og barn med nyfødtkomplikasjoner

  Barne- og ungdomsklinikken tilbyr oppfølgingstjeneste for premature og barn med nyfødtkomplikasjoner. Barnets utvikling på ulike funksjonsområder kartlegges slik at foreldre / foresatte kan få råd og veiledning om hvordan de best kan støtte...

 • Kontaktinformasjon personalet ved Trondsletten

  Du kan kontakte mange av de ansatte direkte etter denne lista:

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.