HelsaMi

Barne- og ungdomsklinikken

Klinikken er del av et universitetssykehus med ansvar for barn og unge fra 0 – 16/18 år. Vi har lokalsykehusfunksjon for innbyggerne i sørlige delen av Trøndelag og nærliggende kommuner, regionsykehusfunksjon for Helse Midt-Norge og landsfunksjon for nyfødtkirurgi. Vi har årlig ca. 4000 innleggelser, 2000 dagbehandlinger og 20 000 polikliniske konsultasjoner. Klinikken ivaretar et bredt fagområde med et tverrfaglig behandlingsmiljø. 

Artikler

Fant du det du lette etter?