Utlysning ELF kurs Høst 2023

Nytt kurs i forskningsmetodikk i psykiatri (KLMED8001, ELF) med oppstart høsten 2023. Søker må ha veileder, og prosjekt skal være godkjent av nærmeste leder. Kurset er også åpent for søkere fra somatikken.

Søknadsfrist: 1. mai 2023

Søknaden skal inneholde:
En vitenskapelig prosjektbeskrivelse, publikasjonsliste, cv og attester.

Den vitenskapelige prosjektbeskrivelse skal inneholde (inntil 5 sider): 

  • En kort bakgrunn for det aktuelle forskingsprosjekt.
  • En klart definert hypotese/målformulering. 
  • En beskrivelse av hvordan de ønskede mål kan oppnås.
  • Forskningsdesign, metoder og analyser. 
  • En kort beskrivelse av forskningsmiljøet. 
  • Prosjektbeskrivelsen bør også inneholde en kort diskusjon av kritiske faktorer og eventuelle problemer prosjektet kan møte underveis. 

 Ved en vurdering av prosjektet blir det lagt vekt på klarhet i framstillingen, vitenskapelig kvalitet, klinisk relevans og gjennomførbarhet. Søkere vil bli invitert til et opptaksintervju før opptak.

 Alle dokumentene som inngår i søknaden samles i én pdf-fil og sendes pr e-post til cuneyt.guzey@ntnu.no og einar.vedul-kjelsas@ntnu.no

 
Kurset starter opp 5.september 2023, og går over 4 semester.


Fant du det du lette etter?