Eksterne arrangementer

Kommende arrangementer

Helseinnovasjonsuka 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/helseinnovasjonsuka-2022Helseinnovasjonsuka 2022Helseinnovasjonsuka 2022 arrangeres i Bodø 26.-30. september. Alle arrangement er gratis, mye streames - og målet er å inspirere og være til nytte for både primær- og spesialisthelsetjenesten, pasienter, brukere og leverandører.Helseinnovasjonsuka 2022 arrangeres i Bodø 26.-30. september. Alle arrangement er gratis, mye streames - og målet er å inspirere og være til nytte for både primær- og spesialisthelsetjenesten, pasienter, brukere og leverandører.25.09.2022 22:00:00Nordlandssykehuset
Styremøte 29.-30. september 2022https://www.hdo.no/arrangementer/styremote-29-september-2022Styremøte 29.-30. september 202228.09.2022 22:00:00Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Gruppelederutdanning i psykoedukativt familiearbeidhttps://helse-stavanger.no/arrangementer/gruppelederutdanning-i-psykoedukativt-familiearbeid-2019-09-30Gruppelederutdanning i psykoedukativt familiearbeidStavanger Universitetssjukehus ved Familiepoliklinikken, Klinikk psykisk helsevern voksne tilbyr gruppelederutdanning i psykoedukativt enkelt- og flerfamiliearbeid.Stavanger Universitetssjukehus ved Familiepoliklinikken, Klinikk psykisk helsevern voksne tilbyr gruppelederutdanning i psykoedukativt enkelt- og flerfamiliearbeid.03.10.2022 06:30:00KursJan Johnsens gate 12Stavanger Universitetssjukehus, FoU-enheten for psykisk helse, 3. etasje i F-bygg.Helse Stavanger
Kurs i fosterovervåkninghttps://stolav.no/arrangementer/kurs-i-fosterovervakningKurs i fosterovervåkningVi ønsker velkommen til kurs i fosterovervåkning med CTG- og STAN-ekspert Branca Yli. Hun er en kjent og kjær foredragsholder innenfor temaet. Spesielt imponerer hun med sine pedagogiske ferdigheter og oppdaterte kunnskap. Vi ønsker å ønsker velkommen til kurs i fosterovervåkning med CTG- og STAN-ekspert Branca Yli. Hun er en kjent og kjær foredragsholder innenfor temaet. Spesielt imponerer hun med sine pedagogiske ferdigheter og oppdaterte kunnskap.04.10.2022 07:00:00St. Olavs hospital
Hospitering: Ryggmargsskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hospitering-ryggmargsskadeHospitering: RyggmargsskadeVelkommen til hospiteringsdag for fagpersoner som jobber med pasienter med ryggmargsskader.Velkommen til hospiteringsdag for fagpersoner som jobber med pasienter med ryggmargsskader.04.10.2022 07:15:00Sunnaas sykehus
Smertekafehttps://www.ahus.no/arrangementer/smertekafeSmertekafeSmertepoliklinikken og Foreningen for kroniske smertepasienter arrangerer Smertekafe. Dette er et tilbud for deg som er smertepasient eller pårørende, og som ønsker å bli kjent med andre i samme situasjon.Smertepoliklinikken og Foreningen for kroniske smertepasienter arrangerer Smertekafe. Dette er et tilbud for deg som er smertepasient eller pårørende, og som ønsker å bli kjent med andre i samme situasjon.04.10.2022 14:00:00Akershus universitetssykehus
Internasjonal dag med matserveringhttps://helse-stavanger.no/arrangementer/internasjonal-dag-med-matserveringInternasjonal dag med matserveringVelkommen til internasjonal dag på Vardesenteret Stavanger. Vi lærer om forskjellige land og kulturer, og smaker på ulike matretter. Det er drop-in fra kl. 10.00-14.00. Krever ingen påmelding. Velkommen til internasjonal dag på Vardesenteret Stavanger. Vi lærer om forskjellige land og kulturer, og smaker på ulike matretter. Det er drop-in fra kl. 10.00-14.00. Krever ingen påmelding. 05.10.2022 08:00:00Helse Stavanger
Styremøte i oktober 2022https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-oktober-2022Styremøte i oktober 202206.10.2022 07:00:00Sørlandet sykehus
EndNote innføringskurs (digitalt via Teams)https://www.ahus.no/arrangementer/endnote-innforingskurs-digitalt-via-teamsEndNote innføringskurs (digitalt via Teams)Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc. Kurset holdes digitalt og lenke sendes ut til påmeldte.Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc. Kurset holdes digitalt og lenke sendes ut til påmeldte i forkant av kurset.06.10.2022 10:00:00Akershus universitetssykehus
Generalistmodellen i behandling av emosjonelt ustabile personlighetsforstyrrelserhttps://www.sthf.no/arrangementer/generalistmodellen-i-behandling-av-emosjonelt-ustabile-personlighetsforstyrrelserGeneralistmodellen i behandling av emosjonelt ustabile personlighetsforstyrrelserGeneralistmodellen baseres på at klinikere får opplæring i en god patologiforståelse, og etablerte terapeutiske metoder. Generalistmodellen baseres på at klinikere får opplæring i en god patologiforståelse, og etablerte terapeutiske metoder. 07.10.2022 07:00:00Sykehuset Telemark
Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 7. oktober 2022https://helse-nord.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-i-helse-nord-rhf-7-oktober-2022Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 7. oktober 202207.10.2022 11:00:00Helse Nord RHF
Verdensdagen for psykisk helse- Stands av brukerorganisasjoner og tiltak på Nidaros DPShttps://stolav.no/arrangementer/verdensdagen-for-psykisk-helse-stands-av-brukerorganisasjoner-og-tiltak-pa-nidaros-dpsVerdensdagen for psykisk helse- Stands av brukerorganisasjoner og tiltak på Nidaros DPSI hovedekspedisjonen vil det være mange ulike brukerorganisasjoner og tiltak tilstede for å gi informasjon og dele ut brosjyrer. I hovedekspedisjonen vil det være mange ulike brukerorganisasjoner og tiltak tilstede for å gi informasjon og dele ut brosjyrer. 10.10.2022 09:00:00St. Olavs hospital
Møte i Ungdomsrådet 10. oktober 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-ungdomsradet-10-oktober-2022Møte i Ungdomsrådet 10. oktober 2022Sakene legges ut en uke før møtetSakene legges ut en uke før møtet10.10.2022 13:30:00Nordlandssykehuset
Grunnkurs ParkinsonNet Sorlandethttps://helse-stavanger.no/arrangementer/grunnkurs-parkinsonnet-sorlandetGrunnkurs ParkinsonNet Sorlandet10.10.2022 22:00:00Helse Stavanger
Stomioperert, mestringskurshttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/stomioperert-mestringskursStomioperert, mestringskursSykehuset Innlandet, ved kirurgisk og medisinsk avdeling på Hamar og Lillehammer, arrangerer høsten 2022 kurs for pasienter som er stomioperert. Kurset går over to dager.Sykehuset Innlandet, ved kirurgisk og medisinsk avdeling på Hamar og Lillehammer, arrangerer høsten 2022 kurs for pasienter som er stomioperert. Kurset går over to dager.11.10.2022 08:00:00Sykehuset Innlandet
Søk smartere i PubMed (lynkurs)https://www.ahus.no/arrangementer/sok-smartere-i-pubmed-lynkursSøk smartere i PubMed (lynkurs)Velkommen til lynkurs i bruk av PubMed.Velkommen til lynkurs i bruk av PubMed.11.10.2022 09:00:00Akershus universitetssykehus
Møte i Regionalt brukerutvalg 12. oktober 2022https://helse-nord.no/arrangementer/mote-i-regionalt-brukerutvalg-12-oktober-2022Møte i Regionalt brukerutvalg 12. oktober 202212.10.2022 07:00:00Helse Nord RHF
Dialogmøte med brukerorganisasjonenehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/dialogmote-med-brukerorganisasjoneneDialogmøte med brukerorganisasjoneneVelkommen til det årlige dialogmøtet mellom brukerorganisasjonene og Sunnaas sykehusVelkommen til det årlige dialogmøtet mellom brukerorganisasjonene og Sunnaas sykehus12.10.2022 08:00:00Sunnaas sykehus
Klinisk etikkrefleksjon 13. oktoberhttps://nordlandssykehuset.no/arrangementer/klinisk-etikkrefleksjon-13-oktoberKlinisk etikkrefleksjon 13. oktober13.10.2022 12:00:00Nordlandssykehuset
Bibliotektjenester for forskerehttps://www.ahus.no/arrangementer/bibliotektjenester-for-forskereBibliotektjenester for forskereDette kurset er ett av flere kurs i "Pakkeforløp for kvalitets- og forskningsprosjekt". Du kan velge hvilke kurs du ønsker å delta på, og både fysisk og digital deltakelse er mulig.Dette kurset er ett av flere kurs i "Pakkeforløp for kvalitets- og forskningsprosjekt". Du kan velge hvilke kurs du ønsker å delta på, og både fysisk og digital deltakelse er mulig.14.10.2022 08:45:00Akershus universitetssykehus
Perinatalkonferanse: Alvorlig vold mot små barnhttps://stolav.no/arrangementer/perinatalkonferanse-2020-03-17Perinatalkonferanse: Alvorlig vold mot små barnFødeavdelingen ved St. Olavs hospital, Barnevernvakta i Trondheim og Perinatalkomiteen i Trøndelag har gleden av å invitere til fagkonferanse 17.10.22.Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital, Barnevernvakta i Trondheim og Perinatalkomiteen i Trøndelag har gleden av å invitere til fagkonferanse 17.10.22.17.10.2022 06:00:00KonferanseKunnskapssenteretKA12, det store auditoriummet i 1. etasje.St. Olavs hospital
Helsetjenesteforsknings-konferansen 2022 https://helse-nord.no/arrangementer/helseforskningskonferansen-2022Helsetjenesteforsknings-konferansen 2022 Konferansen er en viktig møteplass for alle med interesse for, og ønske om, å styrke norsk helsetjenesteforskning. Her blir det kunnskapsdeling, erfaringsutveksling, nettverksbygging og inspirasjon! Påmeldingsfrist er 10. oktober.Helseforskningskonferansen er en viktig møteplass for alle med interesse for, og ønske om å styrke norsk helsetjenesteforskning. Hold av tiden 16. og 17. mars 2022.17.10.2022 22:00:00Helse Nord RHF
Pipeline 18. oktober 2022https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/pipeline-18-oktober-2022Pipeline 18. oktober 2022Leverandører inviteres til å presentere nye legemidler.Leverandører inviteres til å presentere nye legemidler.17.10.2022 22:00:00Sykehusinnkjøp
Brukerutvalgsmøte 19. og 20. oktober 2022https://helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-19-og-20-oktober-2022Brukerutvalgsmøte 19. og 20. oktober 202218.10.2022 22:00:00Helse Sør-Øst RHF
Lærings- og mestringskurs for deg med to stomierhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/lerings-og-mestringskurs-for-deg-med-to-stomierLærings- og mestringskurs for deg med to stomierEt lærings- og mestringskurs for pasienter med to stomier som følge av kreftbehandling og deres pårørende. Kurset er under utvikling. Et lærings- og mestringskurs for pasienter med to stomier som følge av kreftbehandling og deres pårørende. Kurset er under utvikling. 18.10.2022 22:00:00Oslo universitetssykehus
Fra kropp til sjel og tilbake: fagdag om psykisk helse ved somatiske lidelser, og om somatiske plager ved psykiske og psykosomatiske lidelserhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fra-kropp-til-sjel-og-tilbake-fagdag-om-psykisk-helse-ved-somatiske-lidelser-og-om-somatiske-plager-ved-psykiske-og-psykosomatiske-lidelserFra kropp til sjel og tilbake: fagdag om psykisk helse ved somatiske lidelser, og om somatiske plager ved psykiske og psykosomatiske lidelserDet er en sterk sammenheng mellom psyke og soma, vi har bare en kropp, og det som skjer psykisk påvirker også det somatiske og omvendt. Det er stor samsykelighet mellom psykiske og somatiske lidelser. Det er en sterk sammenheng mellom psyke og soma, vi har bare en kropp, og det som skjer psykisk påvirker også det somatiske og omvendt. Det er stor samsykelighet mellom psykiske og somatiske lidelser. 19.10.2022 06:30:00Oslo universitetssykehus
Cochrane Library (lynkurs)https://www.ahus.no/arrangementer/cochrane-library-lynkursCochrane Library (lynkurs)Velkommen til lynkurs i bruk av Cochrane Library.Velkommen til lynkurs i bruk av Cochrane Library.19.10.2022 10:00:00Akershus universitetssykehus
Kliniske samhandlingsmøter mellom fastleger og spesialisthelsetjenestenhttps://www.sthf.no/arrangementer/kliniske-samhandlingsmoter-mellom-fastleger-og-spesialisthelsetjenestenKliniske samhandlingsmøter mellom fastleger og spesialisthelsetjenestenOnsdag 19. oktober er temaet: behandling og oppfølgning av Diabetes type 2 i førstelinjetjenesten.Onsdag 19. oktober er temaet: behandling og oppfølgning av Diabetes type 2 i førstelinjetjenesten.19.10.2022 16:00:00Sykehuset Telemark
Hvordan hjelpe mennesker ut av isolasjonen?https://stolav.no/arrangementer/hvordan-hjelpe-mennesker-ut-av-isolasjonenHvordan hjelpe mennesker ut av isolasjonen?Fokus på ensomhet, utenforskap, sosial tilbaketrekning, skolevegring, gaming mm..Fokus på ensomhet, utenforskap, sosial tilbaketrekning, skolevegring, gaming mm..19.10.2022 16:00:00St. Olavs hospital
Styremøte 20. oktober 2022https://sykehuspartner.no/arrangementer/styremote-20-oktober-2022Styremøte 20. oktober 2022Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.19.10.2022 22:00:00Sykehuspartner
TIPS seminar 2022https://www.sthf.no/arrangementer/tips-seminar-2022TIPS seminar 2022Velkommen til TIPS seminar 20.oktober 2022 i Ibsenhuset!Velkommen til TIPS seminar 20.oktober 2022 i Ibsenhuset!20.10.2022 06:30:00Sykehuset Telemark
Autismespekterforstyrrelser, lærings- og mestringskurshttps://stolav.no/arrangementer/autismespekterforstyrrelser-lerings-og-mestringskursAutismespekterforstyrrelser, lærings- og mestringskursKurset er for foresatte til barn og unge som nylig har fått diagnosen. En lærer tilknyttet pasienten kan delta.Kurset er for foreldre/foresatte til barn og unge som nylig har fått diagnosen. Nytt kurs i løpet av høsten.20.10.2022 06:30:00KursØya HelsehusØya Helsehus, auditorium ØH A 11 - 1. etasjeSt. Olavs hospital
Veilederkurs for LIS-veilederehttps://nordlandssykehuset.no/arrangementer/veilederkurs-for-lis-veiledereVeilederkurs for LIS-veiledereMålgruppe er erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar. Kurset dekker LM20 i Felles Kompetanse Modul (FKM). Målgruppe er erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar. Kurset dekker LM20 i Felles Kompetanse Modul (FKM). 20.10.2022 06:30:00Nordlandssykehuset
Snu i tide: Fagdag om ungdom med personlighetsproblemerhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/digital-fagdag-vager-vi-satse-pa-ungdom-med-personlighetsproblemerSnu i tide: Fagdag om ungdom med personlighetsproblemerJobber du med ungdom som faller mellom flere stoler? Her er fagdagen for deg! Enten du har ansvaret for organisering, driver behandling selv eller har andre støttefunksjoner. Jobber du med ungdom som stadig får tilbakefall av psykiske vansker og faller mellom flere stoler? Her er fagdagen for deg! Enten du har ansvaret for organisering eller driver behandling selv. 21.10.2022 07:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte 21. oktober 2022https://helse-sorost.no/arrangementer/styremote-21-oktober-2022Styremøte 21. oktober 202221.10.2022 07:15:00Helse Sør-Øst RHF
Brukerutvalgsmøte 21. oktober 2022https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-21-oktober-2022Brukerutvalgsmøte 21. oktober 202221.10.2022 08:00:00Helgelandssykehuset
Styremøte UNN 24. oktober 2022https://unn.no/arrangementer/styremote-unn-24-oktober-2022Styremøte UNN 24. oktober 202223.10.2022 22:00:00Universitetssykehuset Nord-Norge
EndNote innføringskurs (oktober)https://www.ahus.no/arrangementer/endnote-innforingskurs-oktoberEndNote innføringskurs (oktober)Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc i IT-kursrom.Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc i IT-kursrom.24.10.2022 10:00:00Akershus universitetssykehus
Temakveld for pårørende, psykisk helse og rushttps://www.sthf.no/arrangementer/temakveld-for-parorende-psykisk-helse-og-rusTemakveld for pårørende, psykisk helse og rusMandag 24. oktober arrangerer vi temakveld for pårørende innenfor psykisk helse og rus.Mandag 24. oktober arrangerer vi temakveld for pårørende innenfor psykisk helse og rus.24.10.2022 16:00:00Sykehuset Telemark
Dialog- og partnerskapsmøte, 25. oktober 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/dialog-og-partnerskapsmote-25-oktober-2022Dialog- og partnerskapsmøte, 25. oktober 2022Sakene legges ut når de er klare.Sakene legges ut når de er klare.24.10.2022 22:00:00Nordlandssykehuset
Kommunikasjon​​sk​urs for LIS2/3https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/kommunikasjonskurs-for-lis23Kommunikasjon​​sk​urs for LIS2/3LIS med kort tid til ferdig spesialist/spesialiseringsperiode vil bli prioritert. Kurset dekker LM19, 21 og 22 i Felles Kompetanse Modul (FKM).LIS med kort tid til ferdig spesialist/spesialiseringsperiode vil bli prioritert. Kurset dekker LM19, 21 og 22 i Felles Kompetanse Modul (FKM).25.10.2022 06:00:00Nordlandssykehuset
Sjøgrenhttps://helse-bergen.no/arrangementer/sjogrenSjøgrenKurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til mestring i kvardagen.Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til mestring i kvardagen.25.10.2022 07:00:00Helse Bergen
Styremøte 25. oktober 2022https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/styremote-25-oktober-2022Styremøte 25. oktober 2022Agenda og sakspapirer blir publisert nærmere møtestart. Møtet avholdes i Sykehusinnkjøp HFs lokaler i Vadsø. Agenda og sakspapirer blir publisert nærmere møtestart. Møtet avholdes i Sykehusinnkjøp HFs lokaler i Vadsø. 25.10.2022 07:00:00Sykehusinnkjøp
Styremøte i Sykehusapotek Nord 26. oktober 2022https://sykehusapotek-nord.no/arrangementer/styremote-i-sykehusapotek-nord-26-oktober-2022Styremøte i Sykehusapotek Nord 26. oktober 202225.10.2022 22:00:00Sykehusapotekene i nord
Styremøte i Nordlandssykehuset 26. oktober 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-26-oktober-2022Styremøte i Nordlandssykehuset 26. oktober 2022Sakspapirer legges ut når de er klare.Sakspapirer legges ut når de er klare.25.10.2022 22:00:00Nordlandssykehuset
Styremøte 26. oktober 2022https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/styremote-26-oktober-2022Styremøte 26. oktober 202226.10.2022 06:00:00Helgelandssykehuset
Styremøte 26.oktoberhttps://finnmarkssykehuset.no/arrangementer/styremote-26oktoberStyremøte 26.oktoberBodøBodø26.10.2022 06:00:00Finnmarkssykehuset
Styremøte i Helse Nord RHF 26. oktober 2022https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-26-oktober-2022Styremøte i Helse Nord RHF 26. oktober 202226.10.2022 06:30:00Helse Nord RHF
TID kursholderkurs høsthttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/tid-kursholderkurs-hostTID kursholderkurs høstTID - Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens - er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske tilstander.TID - Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens - er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske tilstander.26.10.2022 07:00:00Sykehuset Innlandet
ADHD, lærings- og mestringskurshttps://stolav.no/arrangementer/adhd-lerings-og-mestringskursADHD, lærings- og mestringskursKurset arrangeres som webinar og er for foresatte til barn og unge som nylig har fått diagnosen. En lærer tilknyttet pasienten kan delta. Kurset er for foresatte til barn og unge som nylig har fått diagnosen. En lærer tilknyttet pasienten kan også delta.26.10.2022 07:00:00KursDigitalt kursSt. Olavs hospital

Faste arrangementer

Utrykningskurs - kode 160https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/utrykningskurs-kode-160Utrykningskurs - kode 160Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Sykehuset Innlandet
Prader-Willi syndromhttps://www.ahus.no/arrangementer/prader-willi-syndromPrader-Willi syndromVoksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS). Voksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS).Akershus universitetssykehus
Avspenningstrening, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/avspenningstrening-e-leringskursAvspenningstrening, e-læringskursAvspenningstrening skal hjelpe deg til å redusere stressnivået i kroppen, og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydfølsomhet, stess, uro, irritasjon, søvnkonsentrasjon og hørselstap.Avspenningstrening skal hjelpe deg til å redusere stressnivået i kroppen, og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydfølsomhet, stess, uro, irritasjon, søvnkonsentrasjon og hørselstap.Akershus universitetssykehus
Søvnskole, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/sovnskole-e-leringskursSøvnskole, e-læringskursSøvnskolen er for deg som ønsker å lære mer om søvn, og som ønsker å bedre sitt søvnmønster. Søvnskolen er for deg som ønsker å lære mer om søvn, og som ønsker å bedre sitt søvnmønster. Akershus universitetssykehus
Høyt stoffskifte, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/hoyt-stoffskifte-e-leringskursHøyt stoffskifte, e-læringskursI dette e-læringskurset får du kunnskap om høyt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.I dette e-læringskurset får du kunnskap om høyt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.Akershus universitetssykehus
Lavt stoffskifte, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/lavt-stoffskifte-e-leringskursLavt stoffskifte, e-læringskursI dette e-læringskurset får du kunnskap om lavt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.I dette e-læringskurset får du kunnskap om lavt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.Akershus universitetssykehus
Insulinpumpeopplæringhttps://www.ahus.no/arrangementer/insulinpumpeoppleringInsulinpumpeopplæringDette er et kurs for deg som har diabetes type 1 som behandles med insulinpumpe. Kurset gir opplæring over to dager i grupper med 2-8 deltagere. Vi tilbyr ulike kurs tilpasset de ulike pumpene som er tilgjengelig.Dette er et kurs for deg som har diabetes type 1 som behandles med insulinpumpe. Kurset gir opplæring over to dager i grupper med 2-8 deltagere. Vi tilbyr ulike kurs tilpasset de ulike pumpene som er tilgjengelig.Akershus universitetssykehus
Livsstyrketreninghttps://www.ahus.no/arrangementer/livsstyrketreningLivsstyrketreningEt livsstyrkemestringskurs kan bidra til å styrke troen på egne ressurser og muligheter i møte med langvarig sykdom. Dette kurset går over syv samlinger med 8-10 deltakere per gruppe, og er for pasienter med ulike smerteproblem.Et livsstyrkemestringskurs kan bidra til å styrke troen på egne ressurser og muligheter i møte med langvarig sykdom. Dette kurset går over syv samlinger med 8-10 deltakere per gruppe, og er for pasienter med ulike smerteproblem.Akershus universitetssykehus
Kommunikasjon og aktiv hverdag: Alvorlig psykisk utviklingshemminghttps://www.ahus.no/arrangementer/kommunikasjon-og-aktiv-hverdag-alvorlig-psykisk-utviklingshemmingKommunikasjon og aktiv hverdag: Alvorlig psykisk utviklingshemmingVoksenhabilitering arrangerer kurs hvor det vil være fokus på viktigheten av å forstå og gjøre seg forstått og det å ha en aktiv hverdag.Voksenhabilitering arrangerer kurs hvor det vil være fokus på viktigheten av å forstå og gjøre seg forstått og det å ha en aktiv hverdag.Akershus universitetssykehus
Psykisk utviklingshemming og psykisk lidelsehttps://www.ahus.no/arrangementer/psykisk-utviklingshemming-og-psykisk-lidelsePsykisk utviklingshemming og psykisk lidelseVoksenhabilitering arrangerer kurs som omhandler grunnleggende kunnskap om psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemming.Voksenhabilitering arrangerer kurs som omhandler grunnleggende kunnskap om psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemming.Akershus universitetssykehus
Kols, e-læringskurshttps://vestreviken.no/arrangementer/kols-e-leringskursKols, e-læringskursFor deg som har kols eller som er pårørende til en person med kols.E-læringskurs for deg som har kols eller som er pårørende til en person med kols.Vestre Viken
Ringerikskursethttps://vestreviken.no/arrangementer/ringerikskursetRingerikskursetEmnekurs i allmennmedisinEmnekurs i allmennmedisinVestre Viken
Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelsehttps://vestreviken.no/arrangementer/psykoedukasjon-i-gruppe-ved-bipolar-lidelsePsykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelsePsykoedukasjon i gruppe er et behandlingstilbud til voksne med bipolar lidelse. Psykoedukasjon i gruppe er et behandlingstilbud til voksne med bipolar lidelse. Vestre Viken
Bruk av inhalasjonsmedisiner, e-læringskurshttps://vestreviken.no/arrangementer/bruk-av-inhalasjonsmedisiner-e-leringskursBruk av inhalasjonsmedisiner, e-læringskursKurset om bruk av inhalasjonsmedisiner skal gi deg økt kunnskap og forståelse av inhalasjonssystemer og medisiner.Kurset om bruk av inhalasjonsmedisiner skal gi deg økt kunnskap og forståelse av inhalasjonssystemer og medisiner.Vestre Viken
Astmahttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/astmakursAstmaKurset går over en halv dag. Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed opplever egenkontroll og anfallsmestring. Kurset går over 1 dag. Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed opplever egenkontroll og anfallsmestring. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Atrieflimmerhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/atrieflimmerAtrieflimmerMålsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundet det å leve med atrieflimmer.Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundet det å leve med atrieflimmer.Lovisenberg Diakonale Sykehus
IBD (Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt)https://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/ibd-kurs-crohns-sykdom-eller-ulceros-kolittIBD (Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt)Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og ulike behandlingsformer gjennom undervisning, veiledning og erfaringsutveksling.Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og ulike behandlingsformer gjennom undervisning, veiledning og erfaringsutveksling.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Cøliakihttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/coliakiCøliakiKurset går over 1 dag, 6 ganger i året. Hensikten med kurset er å få kunnskap for å kunne leve et godt liv med cøliaki. Kurset går over 1 dag, 6 ganger i året. Hensikten med kurset er å få kunnskap for å kunne leve et godt liv med cøliaki. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Diabetes type 2https://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/diabetes-type-2Diabetes type 2Kurset går over 3 dager, 4 ganger i året. Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.Kurset går over 3 dager, 4 ganger i året. Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hjerte – Kransårehttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/hjertekurs-kransareHjerte – KransåreKurset går over 2 dager. Målet for kurset er at du får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundt det å leve med hjertesykdom. Pårørende er velkomne til å delta. Kurset går over 2 dager. Målet for kurset er at du får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundt det å leve med hjertesykdom. Pårørende er velkomne til å delta. Lovisenberg Diakonale Sykehus
KOLShttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/kols-kursKOLSKurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med kols. Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med kols. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Livsstilsendringhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/livsstilsendringLivsstilsendringDette er et kurs for mennesker mellom 18 og 60 år med sykelig overvekt som vil gjøre en innsats for å oppnå varig endring av livsstilen.Dette er et kurs for mennesker mellom 18 og 60 år med sykelig overvekt som vil gjøre en innsats for å oppnå varig endring av livsstilen.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hjerneslaghttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/hjerneslagHjerneslagKurset går over 3 dager fra kl. 10.00 til 14.00. Hensikten med kurset er å formidle kunnskap og dele erfaringer om hvordan man kan mestre dagliglivet etter hjerneslag. Kurset går over 3 dager fra kl. 10.00 til 14.00. Hensikten med kurset er å formidle kunnskap og dele erfaringer om hvordan man kan mestre dagliglivet etter hjerneslag. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Helsepedagogikkhttps://helse-mr.no/arrangement/helsepedagogikkHelsepedagogikkLærings- og meistringssenteret arrangerer årleg kurs i helsepedagogikk i Møre og Romsdal i samarbeid med ulike partar. Neste kurs vert våren 2023.Lærings- og meistringssenteret arrangerer årleg kurs i helsepedagogikk i Møre og Romsdal i samarbeid med ulike partar.Helse Møre og Romsdal
Introduksjonsseminarerhttps://jdps.no/arrangementer/introduksjonsseminarerIntroduksjonsseminarerIntroduksjonsseminaret har til hensikt å presentere poliklinikkens ulike behandlingsformer slik at du selv kan være med å velge hvilke behandlingstilbud som passer for deg.Det arrangeres fire introduksjonsseminar for pasienter som henvises til poliklinikken ved Jæren DPS pr. år.NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Selvhevdelseskurshttps://jdps.no/arrangementer/selvhevdelseskursSelvhevdelseskursMålet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre. Målet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre. NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Analytisk samtalegruppehttps://jdps.no/arrangementer/analytisk-samtalegruppeAnalytisk samtalegruppeMennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling. Mennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling. NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Å leve med Sjøgrens syndrom https://www.betanienhospital.no/arrangementer/a-leve-med-sjogrens-syndrom-2020-09-08Å leve med Sjøgrens syndrom Kurset er for deg som har fått diagnosen ”Sjøgrens syndrom”Kurset er for deg som har fått diagnosen ”Sjøgrens syndrom”Betanien Hospital
Å leve med RA eller psoriasisartitthttps://www.betanienhospital.no/arrangementer/a-leve-med-ra-eller-psoriasisartitt-2020-10-14Å leve med RA eller psoriasisartittKurset er for deg som har fått diagnosen revmatoid artritt eller psoriasisartritt. Kurset er for deg som har fått diagnosen revmatoid artritt eller psoriasisartritt. Betanien Hospital
Å leve med osteoporosehttps://www.betanienhospital.no/arrangementer/a-leve-med-osteoporoseÅ leve med osteoporoseKurset er for deg som har fått diagnosen osteoporose. Kurset er for deg som har fått diagnosen osteoporose. Betanien Hospital
Kols-kurs, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/arrangementer/kols-kurs-mosjoenKols-kurs, MosjøenTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Kols og dine pårørendeTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Kols og dine pårørendeHelgelandssykehuset
Parkinsons sykdom, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/arrangementer/parkinsons-sykdom-mosjoenParkinsons sykdom, MosjøenTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinson sykdom og dine pårørendeTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinson og dine pårørendeHelgelandssykehuset
Hjerneslag, Mo i Rana - Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/arrangementer/hjerneslag-mo-i-rana-sandnessjoenHjerneslag, Mo i Rana - SandnessjøenLærings- og mestringskurs for pasienter med hjerneslag og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.Lærings- og mestringskurs for pasienter med hjerneslag og deres pårørende. Her finner du mer informasjon om kurset.Helgelandssykehuset
Lungerehabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/lungerehabiliteringLungerehabiliteringKurstilbud for pasienter med lungesykdommen KOLS og andre kroniske lungesykdommer. Målet med kurset er å få økt kunnskap om sykdommen, komme i gang med fysisk aktivitet, få et bedre funksjonsnivå, og bidra til å mestre hverdagen bedre. Kurstilbud for pasienter med lungesykdommen KOLS og andre kroniske lungesykdommer. Målet med kurset er å få økt kunnskap om sykdommen, komme i gang med fysisk aktivitet, få et bedre funksjonsnivå, og bidra til å mestre hverdagen bedre. Sykehuset Østfold
ADHD - e-læringskurs for foresattehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/adhd-e-leringskurs-for-foresatteADHD - e-læringskurs for foresatteKurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som; sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring, PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og medisinsk behandling. Kurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som; sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring, PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og medisinsk behandling. Sykehuset Østfold
Helse og arbeidhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/helse-og-arbeidHelse og arbeidKurset "Helse og arbeid" er et tilbud til deg med muskel- og skjelettlidelser som har falt ut av arbeid, utdanning eller skole, eller som står i fare for å falle ut.Kurset "Helse og arbeid" er et tilbud til deg med muskel- og skjelettlidelser som har falt ut av arbeid, utdanning eller skole, eller som står i fare for å falle ut. Sykehuset Østfold
Arbeidsutvalgethttps://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/arbeidsutvalgetArbeidsutvalgetSpesialisthelsetjenesten
Endringsprogrammet for sedelighetsdømtehttps://helse-stavanger.no/arrangementer/endringsprogrammet-for-sedelighetsdomteEndringsprogrammet for sedelighetsdømteHelse Stavanger
CFS/ME: Kurs for foresatte til barn og ungehttps://helse-stavanger.no/arrangementer/cfsme-kurs-for-foresatte-til-barn-og-ungeCFS/ME: Kurs for foresatte til barn og ungeKursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.Lærings og mestringskurs for foreldre til barn og unge med CFS/ME. Barnet/ungdommen må ha en bekreftet diagnose. Helse Stavanger
ADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)https://hnt.no/arrangementer/adhd-informasjonsdag-psykoedukasjonADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Helse Nord-Trøndelag
Resertifisering av petroleumslegerhttps://helse-bergen.no/arrangementer/resertifisering-av-petroleumslegerResertifisering av petroleumslegerFor å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.Helse Bergen
Grunnkurs for petroleumslegerhttps://helse-bergen.no/arrangementer/grunnkurs-for-petroleumslegerGrunnkurs for petroleumslegerKurset er søkt godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.Kurset er godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.Helse Bergen
Grunnkurs for sjømannslegerhttps://helse-bergen.no/arrangementer/grunnkurs-for-sjomannslegerGrunnkurs for sjømannslegerDette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet. Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet. Helse Bergen
Miljøarbeid ved alvorlege psykiske lidingar hos personar med utviklingshemminghttps://helse-bergen.no/arrangementer/miljoarbeid-ved-alvorlege-psykiske-lidingar-hos-personar-med-utviklingshemmingMiljøarbeid ved alvorlege psykiske lidingar hos personar med utviklingshemmingPersonar med utviklingshemming er meir utsette for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Personar med utviklingshemming er meir utsette for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Helse Bergen
Miljøarbeid ved angst og depresjon hos personar med utviklingshemminghttps://helse-bergen.no/arrangementer/miljoarbeid-ved-angst-og-depresjon-hos-personar-med-utviklingshemmingMiljøarbeid ved angst og depresjon hos personar med utviklingshemmingPersonar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Det kan vere utfordrande å skilje symptom på angst og depresjon frå kvardagsvanskar og veremåte som er knytt til utviklingshemming.Personar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Det kan vere utfordrande å skilje symptom på angst og depresjon frå kvardagsvanskar og veremåte som er knytt til utviklingshemming.Helse Bergen
Psykiske lidingar hos vaksne med utviklingshemminghttps://helse-bergen.no/arrangementer/psykiske-lidingar-hos-vaksne-med-utviklingshemmingPsykiske lidingar hos vaksne med utviklingshemmingPersonar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Personar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Helse Bergen
Repetisjonskurs for dykkerleger https://helse-bergen.no/arrangementer/repetisjonskurs-for-dykkerleger-Repetisjonskurs for dykkerleger Kurset er laget for godkjente dykkeleger. For å opprettholde godkjenning som dykkerlege (som gis av Statsforvalteren i Rogaland, Helse og sosialavdelinga) så må du gjennomgå oppdateringskurs hvert 3. år. Kurset er laget for godkjente dykkeleger. For å opprettholde godkjenning som dykkerlege (som gis av Statsforalteren i Rogaland, Helse og sosialavdelinga) så må du gjennomgå oppdateringskurs hvert 3. år. Helse Bergen
Repetisjonskurs for sjømannslegerhttps://helse-bergen.no/arrangementer/repetisjonskurs-for-sjomannsleger-Repetisjonskurs for sjømannslegerFor å få fornyet godkjenning (resertifisering) som Sjømannslege kreves det at sjømannslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen. For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som Sjømannslege kreves det at sjømannslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen. Helse Bergen
MAP - Møte med AggresjonsProblematikkhttps://helse-bergen.no/arrangementer/map-mote-med-aggresjonsproblematikkMAP - Møte med AggresjonsProblematikkMAP (Møte med AggresjonsProblematikk) er eit samla opplæringsprogram i forståing, førebygging, handtering og oppfølging av aggresjon- og valdsproblematikk.MAP (Møte med AggresjonsProblematikk) er eit samla opplæringsprogram i forståing, førebygging, handtering og oppfølging av aggresjon- og valdsproblematikk.Helse Bergen
Trening og rekreasjon for foresattehttps://helse-bergen.no/arrangementer/trening-og-rekreasjon-for-foresatteTrening og rekreasjon for foresattePårørande av barn og unge innlagd på sjukehuset er velkomne til ein pause styrkerommet på Energisenteret for barn og unge.Dette er eit tilbod til deg som har barn eller unge innlagd på sjukehuset. De er velkomne i svømmehallen og til styrketrening i Energisenteret for barn og unge.Helse Bergen

    Fant du det du lette etter?