Eksterne arrangementer

Kommende arrangementer

Styremøte UNN 23. mai 2022https://unn.no/arrangementer/styremote-unn-23-mai-2022Styremøte UNN 23. mai 2022Innkalling og saksliste er vedlagt.Innkalling og saksliste er vedlagt.22.05.2022 22:00:00Universitetssykehuset Nord-Norge
Styremøte 23. maihttps://helse-stavanger.no/arrangementer/styremote-23-maiStyremøte 23. mai23.05.2022 08:00:00Helse Stavanger
Styremøte 23. mai 2022https://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/styremote-23-mai-2022Styremøte 23. mai 202223.05.2022 08:00:00Sykehuset Østfold
Brukerutvalgsmøte 24. mai 2022https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-24-mai-2022Brukerutvalgsmøte 24. mai 202223.05.2022 22:00:00Helse Sør-Øst RHF
Markedsdialog om sikker og effektiv ambulansetjeneste for en grønn fremtidhttps://sykehusinnkjop.no/arrangementer/markedsdialog-om-sikker-og-effektiv-ambulansetjeneste-for-en-gronn-fremtidMarkedsdialog om sikker og effektiv ambulansetjeneste for en grønn fremtidSykehusinnkjøp HF og Helgelandssykehuset HF inviterer til markedsdialog for sikker og effektiv båtambulansetjeneste for en grønn fremtid.Sykehusinnkjøp HF og Helgelandssykehuset HF inviterer til markedsdialog for sikker og effektiv båtambulansetjeneste for en grønn fremtid.24.05.2022 10:00:00Sykehusinnkjøp
Samtaleverktøyet - Hva er utviklingshemming?https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/samtaleverktoyet-hva-er-utviklingshemmingSamtaleverktøyet - Hva er utviklingshemming?Hensikten med webinaret er å presentere samtaleverktøyet og dele erfaringer med bruken av det. Målgruppen for arrangementet er ansatte ved habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.Hensikten med webinaret er å presentere samtaleverktøyet og dele erfaringer med bruken av det. Målgruppen for arrangementet er ansatte ved habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.24.05.2022 11:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte 25. mai 2022https://sykehuspartner.no/arrangementer/styremote-25-mai-2022Styremøte 25. mai 2022Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.24.05.2022 22:00:00Sykehuspartner
Styremøte i Helse Nord RHF 25. mai 2022https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-25-mai-2022Styremøte i Helse Nord RHF 25. mai 202225.05.2022 06:30:00Helse Nord RHF
Styremøte 25. mai 2022https://www.hdo.no/arrangementer/styremote-25-mai-2022Styremøte 25. mai 202225.05.2022 07:00:00Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Styremøte 25.05.2022https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-25052022Styremøte 25.05.2022Styremøte i Sykehuset Innlandet avholdes torsdag 25. mai 2022 fra klokka 09.30-16.00.Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styresaker publiseres en uke før møtet. 25.05.2022 07:30:00Sykehuset Innlandet
Styremøte 25.05.2022https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-25052022Styremøte 25.05.202225.05.2022 07:30:00Sykehuset Telemark
Styremøte 25. mai 2022https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/styremote-25-mai-2022Styremøte 25. mai 2022Styresak 49/2022 Godkjenning av styreprotokoll blir etterpublisert når alle styremedlemmene har signert. Styresak 50/2022 Virksomhetsrapport pr april 2022 og 51/2022 Oppfølging av vedtak i foretaksmøte 06.04.2022 blir etterpublisert. 25.05.2022 12:00:00Helgelandssykehuset
Styremøte i mai 2022https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-mai-2022Styremøte i mai 2022Ordinært styremøte i mai utgår og erstattes av et digitalt møte for behandling av økonomisk langtidsplan.Ordinært styremøte i mai utgår og erstattes av et digitalt møte for behandling av økonomisk langtidsplan.25.05.2022 14:00:00Sørlandet sykehus
Styremøte i Helse Nord IKT 31. mai 2022https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-01-juni-2022Styremøte i Helse Nord IKT 31. mai 202230.05.2022 22:00:00Helse Nord IKT
FORMI inviterer til workshop i brukermedvirkning i forskning på Zoomhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/formi-inviterer-til-workshop-i-brukermedvirkning-i-forskning-pa-zoomFORMI inviterer til workshop i brukermedvirkning i forskning på ZoomMålet for workshopen er å samle forskere og brukere for å legge grunnlag for god samhandling og brukermedvirkning i forskning i fremtiden.Målet for workshopen er å samle forskere og brukere for å legge grunnlag for god samhandling og brukermedvirkning i forskning i fremtiden.31.05.2022 10:00:00Oslo universitetssykehus
EndNote innføringskurs (fysisk)https://www.ahus.no/arrangementer/endnote-innforingskurs-fysisk-3105EndNote innføringskurs (fysisk)Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc.Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc.31.05.2022 10:00:00Akershus universitetssykehus
Styremøte i Nordlandssykehuset 31. mai 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-31-mai-2022Styremøte i Nordlandssykehuset 31. mai 2022Sakspapirer legges ut når de er klare.Sakspapirer legges ut når de er klare.31.05.2022 10:00:00Nordlandssykehuset
Møte i Ungdomsrådet 31. mai 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-ungdomsradet-31-mai-2022Møte i Ungdomsrådet 31. mai 2022Sakene legges ut en uke før møtetSakene legges ut en uke før møtet31.05.2022 14:30:00Nordlandssykehuset
TID kursholderkurs junihttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/tid-kursholderkurs-juniTID kursholderkurs juniTID - Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens - er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske tilstander.TID - Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens - er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske tilstander.01.06.2022 07:00:00Sykehuset Innlandet
Styremøte i Sykehusapotek Nord 2. juni 2022https://sykehusapotek-nord.no/arrangementer/styremote-i-sykehusapotek-nord-2-juni-2022Styremøte i Sykehusapotek Nord 2. juni 202201.06.2022 22:00:00Sykehusapotekene i nord
Forskingsstafett 2022https://helse-fonna.no/arrangementer/forskingsstafett-2022Forskingsstafett 2022Helse Fonna har mange flinke forskarar. 2. juni vil dei presentere forskinga si i auditoriet, i samband med nyvinninga «Forsknings- og innovasjonsstafett».Helse Fonna har mange flinke forskarar. 2. juni vil dei presentere forskinga si i auditoriet, i samband med nyvinninga «Forsknings- og innovasjonsstafett».02.06.2022 07:00:00Helse Fonna
Kartleggingsverktøy for kommunikasjon, hverdagslivferdigheter og lek hos barn med autismehttps://helse-bergen.no/arrangementer/kartleggingsverktoy-for-kommunikasjon-hverdagslivferdigheter-og-lek-hos-barn-med-autismeKartleggingsverktøy for kommunikasjon, hverdagslivferdigheter og lek hos barn med autismeRegionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest tilbyr webinar om presentasjon av et kartleggingsverktøy for kommunikasjon, hverdagslivferdigheter og lek hos barn med autisme under 3 år.Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest tilbyr webinar om presentasjon av et kartleggingsverktøy for kommunikasjon, hverdagslivferdigheter og lek hos barn med autisme under 3 år.03.06.2022 07:00:00Helse Bergen
Møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2022https://helse-nord.no/arrangementer/mote-i-regionalt-brukerutvalg-8-juni-2022Møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 202208.06.2022 07:00:00Helse Nord RHF
Trygge medarbeidere - trygge pasienterhttps://www.helse-sorost.no/arrangementer/trygge-medarbeidere-trygge-pasienterTrygge medarbeidere - trygge pasienterHelse Sør-Øst RHF arrangerer en digital regional konferanse om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring onsdag 8. juni og torsdag 9. juni. Konferansen varer fra klokka 09.00 til 12.00 begge dager. Helse Sør-Øst RHF arrangerer en digital regional konferanse om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring onsdag 8. juni og torsdag 9. juni. Konferansen varer fra klokka 09.00 til 12.00 begge dager. 08.06.2022 07:00:00Helse Sør-Øst RHF
Møte i Brukerutvalget 8. juni 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-8-juni-2022Møte i Brukerutvalget 8. juni 2022Sakspapirene legges ut en uke før møtetSakspapirene legges ut en uke før møtet08.06.2022 10:00:00Nordlandssykehuset
Frokostseminar om finansieringhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/frokostseminar-om-finansieringFrokostseminar om finansieringFinansiering må støtte ønsket utvikling innen rehabilitering. Velkommen til frokostseminar om finansiering på Litteraturhuset i OsloFinansiering må støtte ønsket utvikling innen rehabilitering. Velkommen til frokostseminar om rehabiliteringsforskning på Litteraturhuset i Oslo09.06.2022 06:15:00Sunnaas sykehus
Kurs i systematiske litteratursøk (fysisk)https://www.ahus.no/arrangementer/kurs-i-systematiske-litteratursok-fysiskKurs i systematiske litteratursøk (fysisk)Velkommen til grunnleggende kurs i systematiske litteratursøk. Litteratursøket er viktig, enten du skal i gang med et stort og omfattende forskningsprosjekt, eller du "bare" trenger å skaffe deg informasjon i hverdagen.Velkommen til grunnleggende kurs i systematiske litteratursøk. Litteratursøket er viktig, enten du skal i gang med et stort og omfattende forskningsprosjekt, eller du "bare" trenger å skaffe deg informasjon i hverdagen.09.06.2022 08:00:00Akershus universitetssykehus
Spiseforstyrringar pårørandeseminarhttps://helse-bergen.no/arrangementer/spiseforstyrringar-parorandeseminarSpiseforstyrringar pårørandeseminarVi vet at det å jobbe seg ut av en spiseforstyrrelse er en tøff prosess, som ofte tar tid. Pårørende vil gjerne støtte, men er ofte usikre på hvordan de kan være til hjelp. Velkomment til seminar med informasjon og samtaler om spiseforstyrrelser. Vi vet at det å jobbe seg ut av en spiseforstyrrelse er en tøff prosess, som ofte tar tid. Pårørende vil gjerne støtte, men er ofte usikre på hvordan de kan være til hjelp. Velkomment til seminar med informasjon og samtaler om spiseforstyrrelser. 10.06.2022 07:00:00Helse Bergen
Nordic Proof industry hybrid meetinghttps://www.sunnaas.no/arrangementer/nordic-proof-industry-hybrid-meetingNordic Proof industry hybrid meetingNorwegian Smart Care Lab and the other Nordic Proof partners invite you to meet the Nordic testbed network.Norwegian Smart Care Lab and the other Nordic Proof partners invite you to meet the Nordic testbed network.10.06.2022 07:00:00Sunnaas sykehus
Seminar: Locked-in syndromhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/lis-seminarSeminar: Locked-in syndromDagsseminar på Gardermoen med en unik mulighet til å treffe andre som arbeider med, eller er pårørende til, pasienter med locked-in-syndrom. I tillegg til å bli kjent med alle oss som jobber i LIS-teamet på Sunaas sykehus Dagsseminar på Gardermoen med en unik mulighet til å treffe andre som arbeider med, eller er pårørende til, pasienter med locked-in-syndrom. I tillegg til å bli kjent med alle oss som jobber i LIS-teamet på Sunaas sykehus 10.06.2022 08:00:00Sunnaas sykehus
Nesten voksen, kurs for foresattehttps://helse-stavanger.no/arrangementer/nesten-voksen-kurs-for-foresatteNesten voksen, kurs for foresatteForesatte til ungdom i alderen 15 – 18 år med sammensatte vansker som får oppfølging ved Barne- og ungdomshabilitering (HABU).Foresatte til ungdom i alderen 15 – 18 år med sammensatte vansker som får oppfølging ved Barne- og ungdomshabilitering (HABU).13.06.2022 06:15:00Helse Stavanger
Styreseminar 13. junihttps://betaniensykehus.no/arrangementer/styremote-13-juniStyreseminar 13. juniStyredokumentene legges ut ca. en uke i forkant av møtet.Styredokumentene legges ut ca. en uke i forkant av møtet.13.06.2022 08:00:00Betanien sykehus
ADHD, lærings- og mestringskurshttps://stolav.no/arrangementer/adhd-lerings-og-mestringskursADHD, lærings- og mestringskursKurset arrangeres som webinar og er for foresatte til barn og unge som nylig har fått diagnosen. En lærer tilknyttet pasienten kan delta. Kurset er for foresatte til barn og unge som nylig har fått diagnosen. En lærer tilknyttet pasienten kan også delta.14.06.2022 06:45:00KursSt. Olavs hospital
EndNote avanserte funksjoner (workshop)https://www.ahus.no/arrangementer/endnote-avanserte-funksjoner-workshop-1406EndNote avanserte funksjoner (workshop)Gjennomgang av funksjoner for deg som har litt erfaring med EndNote, og anledning til å stille spørsmål og diskutere egne problemstillinger i bruken av EndNote.Gjennomgang av funksjoner for deg som har litt erfaring med EndNote, og anledning til å stille spørsmål og diskutere egne problemstillinger i bruken av EndNote.14.06.2022 07:30:00Akershus universitetssykehus
Styremøte i juni 2022https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-juni-2022Styremøte i juni 202215.06.2022 07:00:00Sørlandet sykehus
Brukerutvalgsmøte 15. juni 2022https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-15-juni-2022Brukerutvalgsmøte 15. juni 202215.06.2022 08:00:00Helgelandssykehuset
Styremøte i Nordlandssykehuset 16. juni 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-16-juni-2022Styremøte i Nordlandssykehuset 16. juni 2022Sakspapirer legges ut når de er klare.Sakspapirer legges ut når de er klare.15.06.2022 22:00:00Nordlandssykehuset
Brukerutvalgsmøte 16. og 17. juni 2022https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-16-og-17-juni-2022Brukerutvalgsmøte 16. og 17. juni 202215.06.2022 22:00:00Helse Sør-Øst RHF
Styremøte 16. juni 2022https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/styremote-16-juni-2022Styremøte 16. juni 2022Agenda og sakspapirer blir publisert nærmere møtestart. Møtet arrangeres i Sykehusinnkjøp HFs lokaler i Vadsø. Agenda og sakspapirer blir publisert nærmere møtestart. Møtet arrangeres i Sykehusinnkjøp HFs lokaler i Vadsø. 16.06.2022 06:00:00Sykehusinnkjøp
Styremøte 17. junihttps://helse-stavanger.no/arrangementer/styremote-17-juniStyremøte 17. juni17.06.2022 08:00:00Helse Stavanger
Styremøte 20. juni 2022https://www.hdo.no/arrangementer/styremote-20-juni-2022Styremøte 20. juni 202220.06.2022 07:00:00Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Styremøte UNN 21. juni 2022https://unn.no/arrangementer/styremote-unn-21-juni-2022Styremøte UNN 21. juni 202220.06.2022 22:00:00Universitetssykehuset Nord-Norge
Tourettes Syndrom, lærings- og mestringskurshttps://stolav.no/arrangementer/tourettes-syndrom-lerings-og-mestringskursTourettes Syndrom, lærings- og mestringskursKurset er for foresatte til barn og unge som nylig har fått diagnosen. En lærer tilknyttet pasienten kan delta.Kurset er for foresatte til barn og unge som nylig har fått diagnosen. En lærer tilknyttet pasienten kan delta.21.06.2022 06:30:00KursKunnskapssenteretAuditorium KA11 (på Øya)St. Olavs hospital
Nyre - og eller pankreastransplanterte, Lærings- og mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyre-og-eller-pankreastransplanterte-lerings-og-mestringskursNyre - og eller pankreastransplanterte, Lærings- og mestringskursMange pasienter som er nyre- og eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og å møte andre i samme situasjon.Mange pasienter som er nyre- og eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og å møte andre i samme situasjon.21.06.2022 08:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte 21. juni 2022https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/styremote-21-juni-2022Styremøte 21. juni 202221.06.2022 12:00:00Helgelandssykehuset
Styremøte 22. juni 2022https://sykehuspartner.no/arrangementer/styremote-22-juni-2022Styremøte 22. juni 2022Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.21.06.2022 22:00:00Sykehuspartner
Styremøte 22.junihttps://finnmarkssykehuset.no/arrangementer/styremote-22juniStyremøte 22.juniDigitaltDigitalt22.06.2022 06:00:00Finnmarkssykehuset
Styremøte i Helse Nord RHF 22. juni 2022https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-22-juni-2022Styremøte i Helse Nord RHF 22. juni 202222.06.2022 06:30:00Helse Nord RHF
Styremøte 22. juni 2022https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-22-juni-2022Styremøte 22. juni 202222.06.2022 07:15:00Helse Sør-Øst RHF
Styremøte 23. juni 2022https://www.ahus.no/arrangementer/styremote-23-juni-2022Styremøte 23. juni 2022Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.23.06.2022 06:00:00Akershus universitetssykehus

Faste arrangementer

Arbeidsutvalgethttps://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/arbeidsutvalgetArbeidsutvalgetSpesialisthelsetjenesten
Cøliakihttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/coliakiCøliakiKurset går over 1 dag, 6 ganger i året. Hensikten med kurset er å få kunnskap for å kunne leve et godt liv med cøliaki. Kurset går over 1 dag, 6 ganger i året. Hensikten med kurset er å få kunnskap for å kunne leve et godt liv med cøliaki. Lovisenberg Diakonale Sykehus
IBD (Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt)https://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/ibd-kurs-crohns-sykdom-eller-ulceros-kolittIBD (Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt)Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og ulike behandlingsformer gjennom undervisning, veiledning og erfaringsutveksling.Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og ulike behandlingsformer gjennom undervisning, veiledning og erfaringsutveksling.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Astmahttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/astmakursAstmaKurset går over en halv dag. Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed opplever egenkontroll og anfallsmestring. Kurset går over 1 dag. Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed opplever egenkontroll og anfallsmestring. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Atrieflimmerhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/atrieflimmerAtrieflimmerMålsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundet det å leve med atrieflimmer.Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundet det å leve med atrieflimmer.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Livsstilsendringhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/livsstilsendringLivsstilsendringDette er et kurs for mennesker mellom 18 og 60 år med sykelig overvekt som vil gjøre en innsats for å oppnå varig endring av livsstilen.Dette er et kurs for mennesker mellom 18 og 60 år med sykelig overvekt som vil gjøre en innsats for å oppnå varig endring av livsstilen.Lovisenberg Diakonale Sykehus
CPAPhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/cpap-kursCPAPCPAP kurset er for pasienter som er utredet og har fått diagnosen obstruktiv søvnapné og skal starte opp med nattlig pustestøttebehandling (CPAP). CPAP kurset er for pasienter som er utredet og har fått diagnosen obstruktiv søvnapné og skal starte opp med nattlig pustestøttebehandling (CPAP). Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hørselhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/horselskursHørselHørselskurset er åpent for personer henvist til hørselssentralen for hørselsproblemer og høreapparatutprøving. Målsettingen med kurset er å bygge opp kunnskap og kompetanse rundt mestring av hørselstap.Hørselskurset er åpent for personer henvist til hørselssentralen for hørselsproblemer og høreapparatutprøving. Målsettingen med kurset er å bygge opp kunnskap og kompetanse rundt mestring av hørselstap.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hjerte – Kransårehttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/hjertekurs-kransareHjerte – KransåreKurset går over 2 dager. Målet for kurset er at du får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundt det å leve med hjertesykdom. Pårørende er velkomne til å delta. Kurset går over 2 dager. Målet for kurset er at du får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundt det å leve med hjertesykdom. Pårørende er velkomne til å delta. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Pårørendegruppe - Psykisk helsevernhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/parorendegruppe-psykisk-helsevernPårørendegruppe - Psykisk helsevernPå grunn av korona-situasjonen utgår dette tilbudet inntil videre.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hofteskolenhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/hofteskolenHofteskolenHofteskolen er for pasienter som skal få protese i hoften. På hofteskolen vil det bli gitt informasjon om forberedelsene til operasjonen, behandlingen og tiden etterpå. Hofteskolen holdes av sykepleier, anestesisykepleier og fysioterapeut. Hofteskolen er for pasienter som skal få protese i hoften. På hofteskolen vil det bli gitt informasjon om forberedelsene til operasjonen, behandlingen og tiden etterpå. Hofteskolen holdes av sykepleier, anestesisykepleier og fysioterapeut. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Korsbåndskolenhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/korsbandskolenKorsbåndskolenKorsbåndskolen er for pasienter som skal få korsbåndoperasjon (ACL). På Korsbåndskolen vil det bli gitt informasjon om forberedelsene til operasjonen, behandlingen og tiden etterpå. Korsbåndskolen holdes av fysioterapeut.Korsbåndskolen er for pasienter som skal få korsbåndoperasjon (ACL). På Korsbåndskolen vil det bli gitt informasjon om forberedelsene til operasjonen, behandlingen og tiden etterpå. Korsbåndskolen holdes av fysioterapeut.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Diabetes type 2https://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/diabetes-type-2Diabetes type 2Kurset går over 3 dager, 4 ganger i året. Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.Kurset går over 3 dager, 4 ganger i året. Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.Lovisenberg Diakonale Sykehus
KOLShttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/kols-kursKOLSKurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med kols. Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med kols. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kneskolenhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/kneskolenKneskolenKneskolen er for pasienter som skal få protese i kneet. På kneskolen vil det bli gitt informasjon om forberedelsene til operasjonen, behandlingen og tiden etterpå. Kneskolen holdes av sykepleier, anestesisykepleier og fysioterapeut.Kneskolen er for pasienter som skal få protese i kneet. På kneskolen vil det bli gitt informasjon om forberedelsene til operasjonen, behandlingen og tiden etterpå. Kneskolen holdes av sykepleier, anestesisykepleier og fysioterapeut.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hjerneslaghttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/hjerneslagHjerneslagKurset går over 3 dager fra kl. 10.00 til 14.00. Hensikten med kurset er å formidle kunnskap og dele erfaringer om hvordan man kan mestre dagliglivet etter hjerneslag. Kurset går over 3 dager fra kl. 10.00 til 14.00. Hensikten med kurset er å formidle kunnskap og dele erfaringer om hvordan man kan mestre dagliglivet etter hjerneslag. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hjertesvikthttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/hjertesviktHjertesvikt1 dag: arrangeres ved behov.1 dag: arrangeres ved behov.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Å leve med osteoporosehttps://www.betanienhospital.no/arrangementer/a-leve-med-osteoporoseÅ leve med osteoporoseKurset er for deg som har fått diagnosen osteoporose. Kurset er for deg som har fått diagnosen osteoporose. Betanien Hospital
E-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesihttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/e-leringskurs-om-larynxaspirat-ved-cystisk-fibrose-og-primer-ciliedyskinesiE-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesiDette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim fra luftveiene til mikrobiologisk dyrking.Dette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim fra luftveiene til mikrobiologisk dyrking.Oslo universitetssykehus
Grunnkurs for sjømannslegerhttps://helse-bergen.no/arrangementer/grunnkurs-for-sjomannslegerGrunnkurs for sjømannslegerDette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet. Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet. Helse Bergen
Målrettet miljøarbeidhttps://www.ahus.no/arrangementer/malrettet-miljoarbeidMålrettet miljøarbeidVoksenhabilitering arrangerer kurs i innføring av grunnleggende atferdsanalytiske prinsipper, samt en mer praktisk innføring i målrettet miljøarbeid.Voksenhabilitering arrangerer kurs i innføring av grunnleggende atferdsanalytiske prinsipper, samt en mer praktisk innføring i målrettet miljøarbeid.Akershus universitetssykehus
Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)https://www.ahus.no/arrangementer/kommunal-helse-og-omsorgstjenestelov-kohl-kap-9Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)Voksenhabilitering arrangerer kurs om lovverk som er relevant i forbindelse med bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.Voksenhabilitering arrangerer kurs om lovverk som er relevant i forbindelse med bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.Akershus universitetssykehus
Prader-Willi syndromhttps://www.ahus.no/arrangementer/prader-willi-syndromPrader-Willi syndromVoksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS). Voksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS).Akershus universitetssykehus
Epilepsi og utviklingshemminghttps://www.ahus.no/arrangementer/epilepsi-og-utviklingshemmingEpilepsi og utviklingshemmingVoksenhabilitering arrangerer kurs om epilepsi og utviklingshemming. Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om temaene: Hva er epilepsi, anfallsobservasjon og anfallsklassifisering, hvordan stilles epilepsidiagnose, behandling av epilepsi og skadeforebyggende tiltak.Akershus universitetssykehus
Psykisk utviklingshemming og overvekthttps://www.ahus.no/arrangementer/psykisk-utviklingshemming-og-overvektPsykisk utviklingshemming og overvektVoksenhabilitering arrangerer kurs om psykisk utviklingshemming og overvekt.Voksenhabilitering arrangerer kurs om psykisk utviklingshemming og overvekt.Akershus universitetssykehus
Avspenningstrening, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/avspenningstrening-e-leringskursAvspenningstrening, e-læringskursAvspenningstrening skal hjelpe deg til å redusere stressnivået i kroppen, og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydfølsomhet, stess, uro, irritasjon, søvnkonsentrasjon og hørselstap.Avspenningstrening skal hjelpe deg til å redusere stressnivået i kroppen, og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydfølsomhet, stess, uro, irritasjon, søvnkonsentrasjon og hørselstap.Akershus universitetssykehus
Søvnskole, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/sovnskole-e-leringskursSøvnskole, e-læringskursSøvnskolen er for deg som ønsker å lære mer om søvn, og som ønsker å bedre sitt søvnmønster. Søvnskolen er for deg som ønsker å lære mer om søvn, og som ønsker å bedre sitt søvnmønster. Akershus universitetssykehus
Høyt stoffskifte, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/hoyt-stoffskifte-e-leringskursHøyt stoffskifte, e-læringskursI dette e-læringskurset får du kunnskap om høyt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.I dette e-læringskurset får du kunnskap om høyt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.Akershus universitetssykehus
Lavt stoffskifte, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/lavt-stoffskifte-e-leringskursLavt stoffskifte, e-læringskursI dette e-læringskurset får du kunnskap om lavt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.I dette e-læringskurset får du kunnskap om lavt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.Akershus universitetssykehus
Insulinpumpeopplæringhttps://www.ahus.no/arrangementer/insulinpumpeoppleringInsulinpumpeopplæringDette er et kurs for deg som har diabetes type 1 som behandles med insulinpumpe. Kurset gir opplæring over to dager i grupper med 2-8 deltagere. Vi tilbyr ulike kurs tilpasset de ulike pumpene som er tilgjengelig.Dette er et kurs for deg som har diabetes type 1 som behandles med insulinpumpe. Kurset gir opplæring over to dager i grupper med 2-8 deltagere. Vi tilbyr ulike kurs tilpasset de ulike pumpene som er tilgjengelig.Akershus universitetssykehus
Smerte og smertemestringhttps://www.ahus.no/arrangementer/smerte-og-smertemestringSmerte og smertemestringDette er et tre timers kunnskapskurs om smerter og smertemestring. Dette er et tre timers kunnskapskurs om smerter og smertemestring. Akershus universitetssykehus
Avspenningsgruppehttps://www.ahus.no/arrangementer/avspenningsgruppeAvspenningsgruppeSpenning over tid kan forsterke allerede eksisterende smerte eller skape nye smerter. Da kan det være nyttig å lære seg avspenningsteknikker. Avspenningsgruppen er en gruppetime over tre tirsdager, for pasienter ved smertepoliklinikken.Spenning over tid kan forsterke allerede eksisterende smerte eller skape nye smerter. Da kan det være nyttig å lære seg avspenningsteknikker. Avspenningsgruppen er en gruppetime over tre tirsdager, for pasienter ved smertepoliklinikken.Akershus universitetssykehus
Livsstyrketreninghttps://www.ahus.no/arrangementer/livsstyrketreningLivsstyrketreningEt livsstyrkemestringskurs kan bidra til å styrke troen på egne ressurser og muligheter i møte med langvarig sykdom. Dette kurset går over syv samlinger med 8-10 deltakere per gruppe, og er for pasienter med ulike smerteproblem.Et livsstyrkemestringskurs kan bidra til å styrke troen på egne ressurser og muligheter i møte med langvarig sykdom. Dette kurset går over syv samlinger med 8-10 deltakere per gruppe, og er for pasienter med ulike smerteproblem.Akershus universitetssykehus
Kommunikasjon og aktiv hverdag: Alvorlig psykisk utviklingshemminghttps://www.ahus.no/arrangementer/kommunikasjon-og-aktiv-hverdag-alvorlig-psykisk-utviklingshemmingKommunikasjon og aktiv hverdag: Alvorlig psykisk utviklingshemmingVoksenhabilitering arrangerer kurs hvor det vil være fokus på viktigheten av å forstå og gjøre seg forstått og det å ha en aktiv hverdag.Voksenhabilitering arrangerer kurs hvor det vil være fokus på viktigheten av å forstå og gjøre seg forstått og det å ha en aktiv hverdag.Akershus universitetssykehus
Psykisk utviklingshemming og grunnleggende habiliteringhttps://www.ahus.no/arrangementer/psykisk-utviklingshemming-og-grunnleggende-habiliteringPsykisk utviklingshemming og grunnleggende habiliteringHva vil de si å ha en psykisk utviklingshemming? På dette kurset ser vi nærmere på hverdagsvansker og sårbarhet ved utviklingshemming og hvordan det kan forebygges.Hva vil de si å ha en psykisk utviklingshemming? På dette kurset ser vi nærmere på hverdagsvansker og sårbarhet ved utviklingshemming og hvordan det kan forebygges.Akershus universitetssykehus
Psykisk utviklingshemming og psykisk lidelsehttps://www.ahus.no/arrangementer/psykisk-utviklingshemming-og-psykisk-lidelsePsykisk utviklingshemming og psykisk lidelseVoksenhabilitering arrangerer kurs som omhandler grunnleggende kunnskap om psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemming.Voksenhabilitering arrangerer kurs som omhandler grunnleggende kunnskap om psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemming.Akershus universitetssykehus
Spise- og svelgevansker - tilrettelegging av måltidhttps://www.ahus.no/arrangementer/spise-og-svelgevansker-tilrettelegging-av-maltidSpise- og svelgevansker - tilrettelegging av måltidVoksenhabilitering arrangerer kurs om spise- og svelgevansker og hjelper deltakerne til å se utfordringer, muligheter og tilrettelegge for "det gode måltid".Voksenhabilitering arrangerer kurs om spise- og svelgevansker og hjelper deltakerne til å se utfordringer, muligheter og tilrettelegge for "det gode måltid".Akershus universitetssykehus
SMIL – styrket mestring i livethttps://sshf.no/arrangementer/smil-styrket-mestring-i-livetSMIL – styrket mestring i livetSMIL-grupper er for barn og ungdom med familier hvor foreldre sliter med psykiske helseplager eller rusproblemer. Det starter kurs en gang i halvåret, som varer i 10 uker. SMIL-grupper er for barn og ungdom med familier hvor foreldre sliter med psykiske helseplager eller rusproblemer.Sørlandet sykehus
ADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)https://hnt.no/arrangementer/adhd-informasjonsdag-psykoedukasjonADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Helse Nord-Trøndelag
Informasjonsdag: overvekt og fedme hos ungdomhttps://www.siv.no/arrangementer/informasjonsdag-overvekt-og-fedme-hos-ungdomInformasjonsdag: overvekt og fedme hos ungdomVi vil legge vekt på ulike aspekter ved overvekt og fedme hos ungdommer, hvor målet vårt er at dere skal få mer kunnskap om temaet og ha mulighet til å stille spørsmål til fagpersonene ved senter for sykelig overvekt barn og ungdom. Vi vil legge vekt på ulike aspekter ved overvekt og fedme hos ungdommer, hvor målet vårt er at dere skal få mer kunnskap om temaet og ha mulighet til å stille spørsmål til fagpersonene ved senter for sykelig overvekt barn og ungdom. Sykehuset i Vestfold
Informasjonsdag: overvekt og fedme hos barnhttps://www.siv.no/arrangementer/informasjonsdag-overvekt-og-fedme-hos-barnInformasjonsdag: overvekt og fedme hos barnVi vil legge vekt på ulike aspekter ved overvekt og fedme hos barn, hvor målet er at dere skal få mer kunnskap om temaet og ha mulighet til å stille spørsmål til fagpersonene ved senter for sykelig overvekt barn og ungdom. Vi vil legge vekt på ulike aspekter ved overvekt og fedme hos barn, hvor målet er at dere skal få mer kunnskap om temaet og ha mulighet til å stille spørsmål til fagpersonene ved senter for sykelig overvekt barn og ungdom. Sykehuset i Vestfold
Eksemkurshttps://www.siv.no/arrangementer/eksemkursEksemkursMålgruppen for kurset er foreldre og andre omsorgspersoner til barn med eksem. Kurset er ikke beregnet på barn.Målgruppen for kurset er foreldre og andre omsorgspersoner til barn med eksem. Kurset er ikke beregnet på barn.Sykehuset i Vestfold
IBD-kurs (Inflammatory Bowel Disease)https://www.siv.no/arrangementer/ibd-kurs-inflammatory-bowel-diseaseIBD-kurs (Inflammatory Bowel Disease)Et tilbud til deg med tarmsykdommen ulcerøs colitt eller morbus crohn.Et tilbud til deg med tarmsykdommen ulcerøs colitt eller morbus crohn.Sykehuset i Vestfold
IBS-kurs (Irritable Bowel Syndrome)https://www.siv.no/arrangementer/ibs-kurs-irritable-bowel-syndromeIBS-kurs (Irritable Bowel Syndrome)Målsettingen er at du har som irritabel tarm syndrom, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målsettingen er at du har som irritabel tarm syndrom, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset i Vestfold
Lungekreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/lungekreftkursLungekreftkursMålsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset i Vestfold
Nyrekurshttps://www.siv.no/arrangementer/nyrekursNyrekursMålsettingen med kurset er at du som har nyresvikt, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre og tilegne seg kunnskap om egen situasjon kan bidra til dette.Målsettingen med kurset er at du som har nyresvikt, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre og tilegne seg kunnskap om egen situasjon kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Parkinsonkurshttps://www.siv.no/arrangementer/parkinsonkursParkinsonkursMålsettingen er at du som lever med parkinsons sykdom skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon og å dele erfaringer med andre kan bidra til dette.Målsettingen er at du som lever med parkinsons sykdom skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon og å dele erfaringer med andre kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Prostakreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/prostakreftkursProstakreftkursMålsettingen med kurset er at du som har eller har hatt prostatakreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt prostatakreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset i Vestfold
Stomi-kurshttps://www.siv.no/arrangementer/stomi-kursStomi-kursMålsettingen er at du som har en stomi skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskaper og informasjon om egensituasjon, kan bidra til dette.Målsettingen er at du som har en stomi skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskaper og informasjon om egensituasjon, kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Tarmkreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/tarmkreftkursTarmkreftkursMålet med kurset er at du som er behandlet eller er under behandling for tarmkreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Målsettingen er at du som er behandlet eller er under behandling har tarmkreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Sykehuset i Vestfold

    Fant du det du lette etter?