Eksterne arrangementer

Kommende arrangementer

Mestring av søvnvansker og behandling av insomnihttps://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/mestring-av-sovnvansker-og-behandling-av-insomniMestring av søvnvansker og behandling av insomniKurset er et behandlingsopplegg i gruppe på inntil 16 deltakere. Det retter seg mot deg som har en fysisk sykdom og søvnproblemer.Kurset er et behandlingsopplegg i gruppe på inntil 16 deltakere. Det retter seg mot deg som har en fysisk sykdom og søvnproblemer.25.01.2021 12:00:00Fysisk helse SteinerudDiakonhjemmet Sykehus
Bipolar lidelse - kurs for personer med bipolar lidelse (2021)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/bipolar-lidelse-kurs-for-personer-med-bipolar-lidelse-2021Bipolar lidelse - kurs for personer med bipolar lidelse (2021)På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling. På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling. 09.03.2021 12:15:00Diakonhjemmet Sykehus
Livsstyrketrening -meistre livet og- jobbenhttps://helse-forde.no/arrangementer/livsstyrketrening-meistre-livet-og-jobben-2020-09-07Livsstyrketrening -meistre livet og- jobben Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring. Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring. 14.04.2021 08:00:00Helse Førde sine lokaler Sunnfjord medisinske senter 2 etgHelse Førde
Bruk av måleverktøy og resultater i rehabiliteringspraksis våren 2021https://www.sunnaas.no/arrangementer/bruk-av-maleverktoy-og-resultater-i-rehabiliteringspraksis-varen-2021Bruk av måleverktøy og resultater i rehabiliteringspraksis våren 2021Dette opplæringsprogrammet bruker forskjellige metoder for å gi fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, sosionomer og sykepleiere undervisning, trening og veiledning i rett anvendelse av målemetoder innen rehabilitering.Dette opplæringsprogrammet bruker forskjellige metoder for å gi fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, sosionomer og sykepleiere undervisning, trening og veiledning i rett anvendelse av målemetoder innen rehabilitering.19.04.2021 12:00:00Sunnaas sykehus
Brukerutvalgsmøte 20. april 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-20-april-2021Brukerutvalgsmøte 20. april 202119.04.2021 22:00:00Helse Sør-Øst RHF
Styremøte 20. aprilhttps://www.ahus.no/arrangementer/styremote-20-aprilStyremøte 20. aprilStyret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.20.04.2021 07:00:00Akershus universitetssykehus
EndNote innføringskurs (digitalt) 20. aprilhttps://www.ahus.no/arrangementer/endnote-innforingskurs-digitalt-20-aprilEndNote innføringskurs (digitalt) 20. aprilInnføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc.Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc.20.04.2021 09:00:00Akershus universitetssykehus
Styremøte 21. april 2021https://sykehuspartner.no/arrangementer/styremote-21-april-2021-2021-04-21Styremøte 21. april 2021Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.20.04.2021 22:00:00StyremøteSykehuspartner HF - SkøyenSykehuspartner
Nettkurs for foreldre til barn 0-3 år med sjeldne bensykdommer 2021https://www.sunnaas.no/arrangementer/nettkurs-for-foreldre-til-barn-0-3-ar-med-sjeldne-bensykdommer-2021Nettkurs for foreldre til barn 0-3 år med sjeldne bensykdommer 2021TRS arrangerer nettkurs for foreldre til barn 0-3 år med AMC, OI, MO, FD/MAS*, akondroplasi eller andre sjeldne bensykdommer/skjelettforandringer som tilhører TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.TRS arrangerer nettkurs for foreldre til barn 0-3 år med AMC, OI, MO, FD/MAS*, akondroplasi eller andre sjeldne bensykdommer/skjelettforandringer som tilhører TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.20.04.2021 22:00:00Sunnaas sykehus
Styremøte 21.04.2021https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-21042021Styremøte 21.04.202121.04.2021 07:30:00Bygg 54 i Skien - administrasjonDirektørens møteromSykehuset Telemark
Styremøte i Helse Nord IKT HF 22. april 2021https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-helse-nord-ikt-hf-22-april-2021Styremøte i Helse Nord IKT HF 22. april 202121.04.2021 22:00:00Helse Nord IKT
OSO-møte 22. april 2021https://unn.no/arrangementer/oso-mote-22-april-2021OSO-møte 22. april 202121.04.2021 22:00:00Universitetssykehuset Nord-Norge
Digitalt introduksjonskurs ADOS-2, modul 3 og 4https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/digitalt-introduksjonskurs-adod-2-modul-3-og-4Digitalt introduksjonskurs ADOS-2, modul 3 og 4Velkommen til digitalt introduksjonskurs for ADOS-2 modulene 3 og 4. Velkommen til digitalt introduksjonskurs for ADOS-2 modulene 3 og 4. 22.04.2021 07:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte 22. april 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-22-april-2021Styremøte 22. april 202122.04.2021 07:15:00Helse Sør-Øst RHF
Styremøte i Nordlandssykehuset 22. april 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-22-april-2021Styremøte i Nordlandssykehuset 22. april 2021Sakene 033-041Sakene 033-04122.04.2021 09:30:00Nordlandssykehuset
Avlyst - IBD - skolenhttps://www.sthf.no/arrangementer/ibd-skolen-2020-10-15Avlyst - IBD - skolenDagskurs for deg som har Ulcerøs kolitt eller Chrons sykdomDagskurs for deg som har Ulcerøs kolitt eller Chrons sykdom23.04.2021 06:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSkienLærings- og mestringssenteret (LMS), Sykehuset Telemark, Bygg 70 Ulefossveien 55, 3710 Skien. (Det lave gule bygget i enden av besøksparkeringsplassen)Sykehuset Telemark
Hepatitt C – samarbeid i Innlandethttps://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/hepatitt-c-samarbeid-i-innlandetHepatitt C – samarbeid i InnlandetWebinar for alle i kontakt med potensielle pasienter om implementering av en effektiv pasientflyt for behandling av hepatitt C i Innlandet. Ledd i oppfølgingen av Helsedirektoratets implementeringsplan for å utrydde hepatitt C som folkehelseproblem.Webinar for alle i kontakt med hepatitt C-pasienter om implementering av en effektiv pasientflyt for behandling av hepatitt C i Innlandet. Ledd i oppfølgingen av Helsedirektoratets implementeringsplan for å utrydde hepatitt C som folkehelseproblem.23.04.2021 11:00:00Sykehuset Innlandet
Webinar: Evaluering av rehabilitering - 10 praktiske rådhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/webinar-evaluering-av-rehabilitering-10-praktiske-radWebinar: Evaluering av rehabilitering - 10 praktiske rådHva bør vi huske på og avklare når vi skal starte med systematiske målinger og evaluering av rehabiliteringspraksis? Hva bør vi huske på og avklare når vi skal starte med systematiske målinger og evaluering av rehabiliteringspraksis? 23.04.2021 11:00:00Sunnaas sykehus
Samling for kontorfaglig ansatte i HABUhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/samling-for-kontorfaglig-ansatte-i-habuSamling for kontorfaglig ansatte i HABUDet inviteres til ny regional samling for kontorfaglig ansatte i HABU. Samlingen blir også denne gangen avholdt som et videomøte.Det inviteres til ny regional samling for kontorfaglig ansatte i HABU. Samlingen blir også denne gangen avholdt som et videomøte.26.04.2021 07:00:00Oslo universitetssykehus
Møte i OSO 26. april 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-oso-26-april-2021Møte i OSO 26. april 202126.04.2021 08:30:00Nordlandssykehuset
Styremøte 26. april 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/styremote-26-april-2021Styremøte 26. april 202126.04.2021 12:00:00Helgelandssykehuset
Styremøte https://finnmarkssykehuset.no/arrangementer/styremote-26-27-aprilStyremøte HammerfestSakspapirer og innkalling legges ut her når de er klare. Møtet strømmes. 26.04.2021 14:00:00Finnmarkssykehuset
EndNote avansert kurs (digitalt) 27. aprilhttps://www.ahus.no/arrangementer/endnote-avansert-kurs-digitalt-27-aprilEndNote avansert kurs (digitalt) 27. aprilGjennomgang av funksjoner for deg som har litt erfaring med EndNote.Gjennomgang av funksjoner for deg som har litt erfaring med EndNote.27.04.2021 10:00:00Akershus universitetssykehus
Cancer in people with intellectual disabilities: Epidemiology and geneticshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/cancer-in-people-with-intellectual-disabilities-epidemiology-and-geneticsCancer in people with intellectual disabilities: Epidemiology and genetics27.04.2021 11:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte i Helse Nord RHF 28. april 2021https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-28-april-2021Styremøte i Helse Nord RHF 28. april 202128.04.2021 06:30:00Helse Nord RHF
Styremøte 28. april 2021https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/styremote-28-april-2021Styremøte 28. april 2021Agenda og sakspapirer publiseres nærmere møtet. Agenda og sakspapirer publiseres nærmere møtet. 28.04.2021 07:00:00Sykehusinnkjøp
Styremøte 28. april 2021https://sykehusapotekene.no/arrangementer/styremote-28-april-2021Styremøte 28. april 202128.04.2021 08:00:00Sykehusapotekene
Styremøte i april 2021https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-april-2021Styremøte i april 2021NB! Merk starttidspunkt.NB! Merk starttidspunkt.28.04.2021 08:30:00Sørlandet sykehus
Cancer in people with intellectual disabilities: Challenges in communication and issues concerning pain 28. april 2021https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/cancer-in-people-with-intellectual-disabilities-challenges-in-communication-and-issues-concerning-pain-28-april-2021Cancer in people with intellectual disabilities: Challenges in communication and issues concerning pain 28. april 202128.04.2021 11:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus 30. april 2021https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-30-april-2021Styremøte i Oslo universitetssykehus 30. april 202130.04.2021 06:00:00Oslo universitetssykehus
Å leve med Tinnitus - Digitalt kurshttps://www.sthf.no/arrangementer/a-leve-med-tinnitus-2020-10-21Å leve med Tinnitus - Digitalt kursDigitalt kurs som er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen. Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen. 03.05.2021 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSkienLærings og mestringssenteret Skien, Sykehuset Telemark, Bygg 70 Ulefossveien 55, 3710 Skien. (Det lave gule bygget i enden av besøksparkeringsplassen)Sykehuset Telemark
Kvalitets- og registerkonferansen 2021https://helse-vest.no/arrangementer/kvalitets-og-registerkonferansen-2021Kvalitets- og registerkonferansen 2021Helse Vest arrangerer i år ein digital Kvalitets- og registerkonferanse. Dette er ein viktig møteplass for alle dei som arbeider med pasienttryggleik og all kvalitetsforbetring i Helse Vest.Program for pasienttryggleik arrangerer i år ein digital Kvalitets- og registerkonferanse. Dette er ein viktig møteplass for alle dei som arbeider med pasienttryggleik og all kvalitetsforbetring i Helse Vest.05.05.2021 06:30:00Helse Vest RHF
Avlyst pga Covid 19 - Gynekologisk krefthttps://www.sthf.no/arrangementer/gynekologisk-kreft-2018-11-15Avlyst pga Covid 19 - Gynekologisk kreft2 dagers kurs for deg som har gynekologisk kreft.2 dagers kurs for deg som har gynekologisk kreft.05.05.2021 07:30:00KursSkienLærings- og mestringssenteret (LMS), Sykehuset Telemark, Bygg 70 Ulefossveien 55, 3710 Skien. (Det lave gule bygget i enden av besøksparkeringsplassen) Parkering: Det er parkeringsautomater på områdetSykehuset Telemark
Atrieflimmerhttps://www.sthf.no/arrangementer/atrieflimmer-2020-10-26 AtrieflimmerKursene er for de som har fått en diagnose med langvarige helseutfordringer. Kursene holdes av fagfolk og erfarne brukere.Kursene er for de som har fått en diagnose med langvarige helseutfordringer. Kursene holdes av fagfolk og erfarne brukere.06.05.2021 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSkienLærings- og mestringssenteret (LMS), Sykehuset Telemark, Bygg 70 Ulefossveien 55, 3710 Skien. (Det lave gule bygget i enden av besøksparkeringsplassen)Sykehuset Telemark
Styremøte 7. mai 2021https://www.siv.no/arrangementer/styremote-5-mai-2021Styremøte 7. mai 2021Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.07.05.2021 07:15:00Sykehuset i Vestfold
Basiskurs i habilitering 2021https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/basiskurs-i-habilitering-2021Basiskurs i habilitering 2021Basiskurset omhandler sentrale tema for fagpersoner ansatt i habiliteringstjenesten for barn og unge. Basiskurset omhandler sentrale tema for fagpersoner ansatt i habiliteringstjenesten for barn og unge. 07.05.2021 10:00:00Oslo universitetssykehus
Avlyst pga Covid 19 - Diabetes mellitus type 2https://www.sthf.no/arrangementer/diabetes-mellitus-type-2-2020-09-24Avlyst pga Covid 19 - Diabetes mellitus type 2Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen. Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen. 12.05.2021 06:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeSkienLærings- og mestringssenteret (LMS), Sykehuset Telemark, Bygg 70 Ulefossveien 55, 3710 Skien. (Det lave gule bygget i enden av besøksparkeringsplassen) Sykehuset Telemark
Styremøte 12. mai 2021https://www.hdo.no/arrangementer/styremote-12-mai-2021Styremøte 12. mai 202112.05.2021 06:30:00Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møte i Regionalt brukerutvalg 12. mai 2021https://helse-nord.no/arrangementer/mote-i-regionalt-brukerutvalg-12-mai-2021Møte i Regionalt brukerutvalg 12. mai 202112.05.2021 07:00:00Helse Nord RHF
Møte i Brukerutvalget 12. mai 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-12-mai-2021Møte i Brukerutvalget 12. mai 2021Sakene legges ut når de er klar.Sakene legges ut når de er klar.12.05.2021 10:00:00Nordlandssykehuset
Styremøte 19.05.2021https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-19052021Styremøte 19.05.202119.05.2021 06:30:00Sykehuset Telemark
EndNote innføringskurs (digitalt) 19. maihttps://www.ahus.no/arrangementer/endnote-innforingskurs-digitalt-19-maiEndNote innføringskurs (digitalt) 19. maiInnføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc.Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc.19.05.2021 07:00:00Akershus universitetssykehus
Brukerutvalgsmøtehttps://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-20-maiBrukerutvalgsmøteBrukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.20.05.2021 07:00:00Akershus universitetssykehus
Møte i Ungdomsrådet 20. mai 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-ungdomsradet-20-mai-2021Møte i Ungdomsrådet 20. mai 2021Sakene legges ut når de er klar.Sakene legges ut når de er klar.20.05.2021 14:30:00Nordlandssykehuset
Brukerutvalgsmøte 21. mai 2021https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-21-mai-2021Brukerutvalgsmøte 21. mai 202121.05.2021 08:30:00Helgelandssykehuset
Møte i Fastlegerådet, 24. mai 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-fastlegeradet-24-mai-2021Møte i Fastlegerådet, 24. mai 202124.05.2021 09:00:00Nordlandssykehuset
Brukerutvalgsmøte 25. mai 2021https://www.helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-25-mai-2021Brukerutvalgsmøte 25. mai 202124.05.2021 22:00:00Helse Sør-Øst RHF
Styremøte i Nordlandssykehuset 25. mai 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-25-mai-2021Styremøte i Nordlandssykehuset 25. mai 2021Sakspapirer legges ut når de er klar.Sakspapirer legges ut når de er klar.25.05.2021 07:00:00Nordlandssykehuset
Styremøte i Helse Nord RHF 26. mai 2021https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-26-mai-2021Styremøte i Helse Nord RHF 26. mai 202126.05.2021 06:30:00Helse Nord RHF
Styremøte https://finnmarkssykehuset.no/arrangementer/styremote-26-maiStyremøte AltaInnkalling og sakspapirer legges ut her når de er klare. 26.05.2021 08:00:00Finnmarkssykehuset

Faste arrangementer

Psykisk utviklingshemming og overvekthttps://www.ahus.no/arrangementer/psykisk-utviklingshemming-og-overvektPsykisk utviklingshemming og overvektVoksenhabilitering arrangerer kurs om psykisk utviklingshemming og overvekt.Voksenhabilitering arrangerer kurs om psykisk utviklingshemming og overvekt.Akershus universitetssykehus
Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)https://www.ahus.no/arrangementer/kommunal-helse-og-omsorgstjenestelov-kohl-kap-9Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)Voksenhabilitering arrangerer kurs om lovverk som er relevant i forbindelse med bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.Voksenhabilitering arrangerer kurs om lovverk som er relevant i forbindelse med bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.Akershus universitetssykehus
Prader-Willi syndromhttps://www.ahus.no/arrangementer/prader-willi-syndromPrader-Willi syndromVoksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS). Voksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS).Akershus universitetssykehus
Epilepsi og utviklingshemminghttps://www.ahus.no/arrangementer/epilepsi-og-utviklingshemmingEpilepsi og utviklingshemmingVoksenhabilitering arrangerer kurs om epilepsi og utviklingshemming. Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om temaene: Hva er epilepsi, anfallsobservasjon og anfallsklassifisering, hvordan stilles epilepsidiagnose, behandling av epilepsi og skadeforebyggende tiltak.Akershus universitetssykehus
SMIL – styrket mestring i livethttps://sshf.no/arrangementer/smil-styrket-mestring-i-livetSMIL – styrket mestring i livetSMIL-grupper er for barn og ungdom med familier hvor foreldre sliter med psykiske helseplager eller rusproblemer. Det starter kurs en gang i halvåret, som varer i 10 uker. SMIL-grupper er for barn og ungdom med familier hvor foreldre sliter med psykiske helseplager eller rusproblemer.Sørlandet sykehus
Hjerterehabiliteringhttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/hjerterehabiliteringHjerterehabiliteringHjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.Hjerterehabilitering er for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller er hjerteoperert.Sykehuset Østfold
Lungerehabiliteringskurshttps://www.siv.no/arrangementer/lungerehabiliteringskursLungerehabiliteringskursLungerehabiliteringskurs ved Sykehuset i Vestfold er et ledd i behandlingen for pasienter med kols i Vestfold.Lungerehabiliteringskurs ved Sykehuset i Vestfold er et ledd i behandlingen for pasienter med kols i Vestfold.Sykehuset i Vestfold
Eksemkurshttps://www.siv.no/arrangementer/eksemkursEksemkursMålgruppen for kurset er foreldre og andre omsorgspersoner til barn med eksem. Kurset er ikke beregnet på barn.Målgruppen for kurset er foreldre og andre omsorgspersoner til barn med eksem. Kurset er ikke beregnet på barn.Sykehuset i Vestfold
IBD-kurs (Inflammatory Bowel Disease)https://www.siv.no/arrangementer/ibd-kurs-inflammatory-bowel-diseaseIBD-kurs (Inflammatory Bowel Disease)Et tilbud til deg med tarmsykdommen ulcerøs colitt eller morbus crohn.Et tilbud til deg med tarmsykdommen ulcerøs colitt eller morbus crohn.Sykehuset i Vestfold
IBS-kurs (Irritable Bowel Syndrome)https://www.siv.no/arrangementer/ibs-kurs-irritable-bowel-syndromeIBS-kurs (Irritable Bowel Syndrome)Målsettingen er at du har som irritabel tarm syndrom, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målsettingen er at du har som irritabel tarm syndrom, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset i Vestfold
Lungekreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/lungekreftkursLungekreftkursMålsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset i Vestfold
Nyrekurshttps://www.siv.no/arrangementer/nyrekursNyrekursMålsettingen med kurset er at du som har nyresvikt, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre og tilegne seg kunnskap om egen situasjon kan bidra til dette.Målsettingen med kurset er at du som har nyresvikt, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre og tilegne seg kunnskap om egen situasjon kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Parkinsonkurshttps://www.siv.no/arrangementer/parkinsonkursParkinsonkursMålsettingen er at du som lever med parkinsons sykdom skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon og å dele erfaringer med andre kan bidra til dette.Målsettingen er at du som lever med parkinsons sykdom skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon og å dele erfaringer med andre kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Prostakreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/prostakreftkursProstakreftkursMålsettingen med kurset er at du som har eller har hatt prostatakreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt prostatakreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.Sykehuset i Vestfold
Stomi-kurshttps://www.siv.no/arrangementer/stomi-kursStomi-kursMålsettingen er at du som har en stomi skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskaper og informasjon om egensituasjon, kan bidra til dette.Målsettingen er at du som har en stomi skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskaper og informasjon om egensituasjon, kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Tarmkreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/tarmkreftkursTarmkreftkursMålet med kurset er at du som er behandlet eller er under behandling for tarmkreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Målsettingen er at du som er behandlet eller er under behandling har tarmkreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Sykehuset i Vestfold
Veiledningssamtale, selvhjelphttps://www.siv.no/arrangementer/veiledningssamtale-selvhjelpVeiledningssamtale, selvhjelpLærings– og mestringsenteret tilbyr veiledning til pasienter og pårørende. Målet med samtalen kan være å gi informasjon, sortere utfordrende tanker og gi rom for å se mulighetene, samt inspirere til endring.Lærings– og mestringsenteret tilbyr veiledning til pasienter og pårørende. Målet med samtalen kan være å gi informasjon, sortere utfordrende tanker og gi rom for å se mulighetene, samt inspirere til endring.Sykehuset i Vestfold
Brystkreftkurshttps://www.siv.no/arrangementer/brystkreftkursBrystkreftkursMålet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.Sykehuset i Vestfold
Fagmøter - arbeidsmedisinhttps://www.sthf.no/arrangementer/fagmoter-arbeidsmedisinFagmøter - arbeidsmedisinSykehuset Telemark
Epilepsimedisiner - e-læringskurshttps://www.sthf.no/arrangementer/epilepsimedisiner-e-leringskursEpilepsimedisiner - e-læringskursKurset gir informasjon og praktiske råd om epilepsimedisiner til de som bruker eller kjenner noen som bruker epilepsimedisiner. Pasienter har vært med i utviklingen av kurset.E-læringskurs med informasjon og praktiske råd om epilepsimedisiner.Sykehuset Telemark
Alternativ og kompletterande kommunikasjon tidlig intervensjon - AKKtivhttps://www.sthf.no/arrangementer/alternativ-og-kompletterande-kommunikasjon-tidlig-intervensjon-akktivAlternativ og kompletterande kommunikasjon tidlig intervensjon - AKKtivAKKtiv er utviklet i Sverige og betyr Alternativ og Kompletterande Kommunikasjon tidlig intervensjon.AKKtiv er utviklet i Sverige og betyr Alternativ og Kompletterande Kommunikasjon tidlig intervensjon.Sykehuset Telemark
Barn og unge med funksjonsnedsettelse - kurs for foresatte og kommunerhttps://www.sthf.no/arrangementer/barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelse-kurs-for-foresatte-og-kommunerBarn og unge med funksjonsnedsettelse - kurs for foresatte og kommunerHabu tilbyr ulike kurs for foreldre som har barn og unge med spesielle behov, som følges opp av HABU. tilbudet gjelder også kommunale samarbeidspartnere. Kursene er av varierende lengde.Habu tilbyr ulike kurs for foreldre som har barn og unge med spesielle behov, som følges opp av HABU. tilbudet gjelder også kommunale samarbeidspartnere. Kursene er av varierende lengde.Sykehuset Telemark
Søskenkurs - nå er det vår tur!https://www.sthf.no/arrangementer/soskenkurs-na-er-det-var-turSøskenkurs - nå er det vår tur!Målgruppen for dette kurset er søsken til barn med funksjonsnedsettelse som er til oppfølging ved HABU. Aldersgruppen for deltakerne er 8 - 12 år.Målgruppen for dette kurset er søsken til barn med funksjonsnedsettelse som er til oppfølging ved HABU. Aldersgruppen for deltakerne er 8 - 12 år.Sykehuset Telemark
Kurs for barn med cerebral parese og deres foreldrehttps://www.sthf.no/arrangementer/kurs-for-barn-med-cerebral-parese-og-deres-foreldreKurs for barn med cerebral parese og deres foreldreKunnskap om egen diagnose gjør en bedre rustet til å mestre. Vi har valgt en tverrfaglig tilnærming i gruppe for å kunne gi bredde i informasjonen og at barna får noen å identifisere seg med og noen å dele erfaringer med. Kunnskap om egen diagnose gjør en bedre rustet til å mestre. Vi har valgt en tverrfaglig tilnærming i gruppe for å kunne gi bredde i informasjonen og at barna får noen å identifisere seg med og noen å dele erfaringer med. Sykehuset Telemark
Utrykningskurs - kode 160https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/utrykningskurs-kode-160Utrykningskurs - kode 160Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.Sykehuset Innlandet
Diabeteskurshttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/diabeteskursDiabeteskursStartkurs for pasienter med diabetes 1 og diabetes 2.Startkurs for pasienter med diabetes 1 og diabetes 2.Sykehuset Østfold
Selvhevdelseskurshttps://jdps.no/arrangementer/selvhevdelseskursSelvhevdelseskursMålet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre. Målet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre. NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Analytisk samtalegruppehttps://jdps.no/arrangementer/analytisk-samtalegruppeAnalytisk samtalegruppeMennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling. Mennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling. NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Epilepsianfall og trygghetstiltak - e-læringskurshttps://www.sthf.no/arrangementer/epilepsianfall-og-trygghetstiltak-e-leringskursEpilepsianfall og trygghetstiltak - e-læringskursDu kan gjennomføre kurset når du selv ønsker det, og så mange ganger du selv ønsker. Du kan gjennomføre kurset når du selv ønsker det, og så mange ganger du selv ønsker. Sykehuset Telemark
Fysisk aktivitet og epilepsihttps://www.sthf.no/arrangementer/fysisk-aktivitet-og-epilepsiFysisk aktivitet og epilepsiE-læringskurset gir informasjon og praktiske råd til deg som har epilepsi eller kjenner noen som har det. E-læringskurset gir informasjon og praktiske råd til deg som har epilepsi eller kjenner noen som har det. Sykehuset Telemark
Fødselsforberedende kurshttps://www.ahus.no/arrangementer/fodselsforberedende-kursFødselsforberedende kursVi arrangerer fødselsforberedende kurs for kommende foreldre. Vi fokuserer på svangerskap, fødsel og barseltid.Vi arrangerer fødselsforberedende kurs for kommende foreldre. Vi fokuserer på svangerskap, fødsel og barseltid.Akershus universitetssykehus
Epilepsi og mestring, e-læringskurshttps://www.sthf.no/arrangementer/epilepsi-og-mestring-e-leringskurs-norsk-og-engelsk-versjonEpilepsi og mestring, e-læringskursE-læringskurset er utviklet av Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE). Kurset skal bidra til bedre livskvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet. Kurset er interaktivt og gjør bruk av lyd og video.E-læringskurset er utviklet av Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE). Kurset skal bidra til bedre livskvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet.Sykehuset Telemark
Aldring og helsehttps://www.ahus.no/arrangementer/aldring-og-helseAldring og helseVoksenhabilitering arrangerer kurs om aldring og demensutvikling hos mennesker med psykisk utviklingshemming. Voksenhabilitering arrangerer kurs om aldring og demensutvikling hos mennesker med psykisk utviklingshemming.Akershus universitetssykehus
ADHD - e-læringskurs for foresattehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/adhd-e-leringskurs-for-foresatteADHD - e-læringskurs for foresatteKurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som; sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring, PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og medisinsk behandling. Kurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som; sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring, PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og medisinsk behandling. Sykehuset Østfold
Endringsprogrammet for sedelighetsdømtehttps://helse-stavanger.no/arrangementer/endringsprogrammet-for-sedelighetsdomteEndringsprogrammet for sedelighetsdømteHelse Stavanger
Diabeteskurs for eldre ungdom (2.klasse i videregående skole)https://helse-stavanger.no/arrangementer/diabeteskurs-for-eldre-ungdom-2klasse-i-videregaende-skoleDiabeteskurs for eldre ungdom (2.klasse i videregående skole)Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.Dagsseminar for ungdom 17/18 år med diabetes, type 1.Helse Stavanger
Rusproblemer - kurs for pårørendehttps://sykehuset-ostfold.no/arrangementer/rusproblemer-kurs-for-parorendeRusproblemer - kurs for pårørendePoliklinikk for rus og avhengighet Moss arrangerer regelmessig kurs for pårørende. Kurset går over 5 uker. Poliklinikk for rus og avhengighet Moss arrangerer regelmessig kurs for pårørende. Kurset går over 5 uker. Sykehuset Østfold
Proteseskole, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/arrangementer/proteseskole-mo-i-ranaProteseskole, Mo i RanaAlle som skal få satt inn hofte- eller kneprotese blir innkalt til proteseskole noen uker før planlagt operasjon. Målet med hofte-/ kneskolen er å samle flere pasienter for å forberede dere i fellesskap til operasjonen. Alle som skal få satt inn hofte- eller kneprotese blir innkalt til proteseskole noen uker før planlagt operasjon. Målet med hofte-/ kneskolen er å samle flere pasienter for å forberede dere i fellesskap til operasjonen. Helgelandssykehuset
Kols-kurs, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/arrangementer/kols-kurs-mosjoenKols-kurs, MosjøenTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Kols og dine pårørendeTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Kols og dine pårørendeHelgelandssykehuset
Livslyst – når det røyner på, Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/arrangementer/livslyst-nar-det-royner-pa-mo-i-ranaLivslyst – når det røyner på, Mo i RanaTredagers lærings- og mestringskurs for deg med kreft, eller tidligere har hatt kreft og dine pårørende. Tredagers lærings- og mestringskurs for deg med kreft, eller tidligere har hatt kreft og dine pårørende. Kurset passer også for etterlatte.Helgelandssykehuset
Parkinsons sykdom, Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/arrangementer/parkinsons-sykdom-mosjoenParkinsons sykdom, MosjøenTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinson sykdom og dine pårørendeTodagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinson og dine pårørendeHelgelandssykehuset
Ervervet hjerneskade - Hukommelsestrening i gruppehttps://stolav.no/arrangementer/ervervet-hjerneskade-hukommelsestrening-i-gruppeErvervet hjerneskade - Hukommelsestrening i gruppeVi tilbyr gruppeopphold med fokus på hukommelsestrening for personer med kognitiv svikt etter hjerneskadeVi tilbyr gruppeopphold med fokus på hukommelsestrening for personer med kognitiv svikt etter hjerneskadeSt. Olavs hospital
Ervervet hjerneskade: Mestringskurs - svimmelhet og balanseproblemerhttps://stolav.no/arrangementer/ervervet-hjerneskade-mestringskurs-svimmelhet-og-balanseproblemerErvervet hjerneskade: Mestringskurs - svimmelhet og balanseproblemerVi arrangerer mestringskurs for personer som sliter med svimmelhet og balanseproblemer etter en ervervet hjerneskade.Vi arrangerer mestringskurs for personer som sliter med svimmelhet og balanseproblemer etter en ervervet hjerneskade.St. Olavs hospital
Ervervet hjerneskade - Mestringskurs om Fatiguehttps://stolav.no/arrangementer/ervervet-hjerneskade-mestringskurs-om-fatigueErvervet hjerneskade - Mestringskurs om FatigueVi arrangerer mestringskurs for personer som sliter med utmattelse/ fatigue etter ervervet hjerneskadeVi arrangerer mestringskurs for personer som sliter med utmattelse/ fatigue etter ervervet hjerneskadeSt. Olavs hospital
Kurs om kjærlighet og seksualitet - MELD INTERESSEhttps://stolav.no/arrangementer/kurs-om-kjerlighet-og-seksualitet-meld-interesseKurs om kjærlighet og seksualitet - MELD INTERESSEHabiliteringstjenesten for voksne arrangerer lærings- og mestringskurs om KJÆRLIGHET OG SEKSUALITET. Habiliteringstjenesten for voksne arrangerer Læring- og mestring KURS OM KJÆRLIGHET OG SEKSUALITET St. Olavs hospital
Fredagsforelesningerhttps://stolav.no/arrangementer/fredagsforelesningerFredagsforelesningerFredagsforelesningen arrangeres i samarbeid mellom St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap på NTNU.Fredagsforelesningen arrangeres i samarbeid mellom St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap på NTNU.St. Olavs hospital
Ervervet hjerneskade, Temakafèhttps://stolav.no/arrangementer/ervervet-hjerneskade-temakafErvervet hjerneskade, TemakafèAvd. for ervervet hjerneskade har gleden av å invitere deg og dine pårørende til Temakafé i peisestua. Avd. for ervervet hjerneskade har gleden av å invitere deg og dine pårørende til Temakafé i peisestua. St. Olavs hospital
ART (Aggression Repplacement Training), lærings- og mestringskurshttps://stolav.no/arrangementer/art-aggression-repplacement-training-lerings-og-mestringskursART (Aggression Repplacement Training), lærings- og mestringskursHabiliteringstjenesten for voksne gjennomfører kurs i trening av sosiale ferdigheter, sinnemestring og moralsk resonering for personer med utviklingshemning.Habiliterinstjenesten gjennomfører regelmessige ART kurs for våre tjenestemottakere. St. Olavs hospital
Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølginghttps://stolav.no/arrangementer/masterutdanning-ntnu-viderekurs-i-langvarig-smerte-tverrfaglig-undersokelse-behandling-og-oppfolgingMasterutdanning, NTNU-Viderekurs i langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølgingMaster i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon. Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon. St. Olavs hospital
Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i akutt og postoperativ smertehttps://stolav.no/arrangementer/masterutdanning-ntnu-viderekurs-i-akutt-og-postoperativ-smerteMasterutdanning, NTNU-Viderekurs i akutt og postoperativ smerteMaster i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjonMaster i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjonSt. Olavs hospital

    Fant du det du lette etter?