Eksterne arrangementer

Kommende arrangementer

Styremøtehttps://www.ahus.no/arrangementer/styremoteStyremøteStyret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.15.02.2023 07:30:00Akershus universitetssykehus
Basiskurs i habilitering 2023https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/basiskurs-i-habilitering-2023Basiskurs i habilitering 2023Basiskurset i habilitering omhandler tema som er sentrale for ansatte i habiliteringstjenestene, uavhengig av fagbakgrunn eller hvor lang fartstid en har. Kurset er fulltegnet.Basiskurset i habilitering omhandler tema som er sentrale for ansatte i habiliteringstjenestene, uavhengig av fagbakgrunn eller hvor lang fartstid en har. 11.09.2023 22:00:00Oslo universitetssykehus
Tourettes syndrom i skolen- webinarer for ansatte. https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/tourettes-syndrom-i-skolen-webinarer-for-ansatte-Tourettes syndrom i skolen- webinarer for ansatte. Norsk Tourette Forening arrangerer webinarer for ansatte i barnehage, skole og PPT.Norsk Tourette Forening arrangerer webinarer for ansatte i barnehage, skole og PPT.19.09.2023 22:00:00Oslo universitetssykehus
Kognitiv atferdsterapi ved spiseforstyrrelser (KAT-S) - kursrekkehttps://hnt.no/arrangementer/kognitiv-atferdsterapi-ved-spiseforstyrrelser-kat-s-kursrekkeKognitiv atferdsterapi ved spiseforstyrrelser (KAT-S) - kursrekkeKursrekke over ett år bestående av forelesninger og gruppeveiledning for behandlere i voksenpsykiatri.Kursrekke over ett år bestående av forelesninger og gruppeveiledning for behandlere i voksenpsykiatri28.09.2023 07:15:00Helse Nord-Trøndelag
Kurs for brukermedvirkere Nordlandssykehuset - oktober 2023https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/kurs-for-brukermedvirkere-nordlandssykehuset-oktober-2023Kurs for brukermedvirkere Nordlandssykehuset - oktober 2023Kurset er for representanter i Brukerutvalget, Ungdomsrådet og brukerrepresentanter som oppnevnes til prosjekter, kurs, frivillig arbeid, foredragsvirksomhet og utvalg ved Nordlandssykehuset.Kurset er for representanter i Brukerutvalget, Ungdomsrådet og brukerrepresentanter som oppnevnes til prosjekter, kurs, frivillig arbeid, foredragsvirksomhet og utvalg ved Nordlandssykehuset.04.10.2023 14:00:00Nordlandssykehuset
Temakveld for pårørende, psykisk helse og rushttps://www.sthf.no/arrangementer/temakveld-for-parorende-psykisk-helse-og-rusTemakveld for pårørende, psykisk helse og rusOnsdag 4. oktober arrangerer vi temakveld for pårørende innenfor psykisk helse og rus.Mandag 24. oktober arrangerer vi temakveld for pårørende innenfor psykisk helse og rus.04.10.2023 16:00:00Sykehuset Telemark
Friluftsdaghttps://www.sunnaas.no/arrangementer/friluftsdagFriluftsdagEn aktivitetsdag med friluftslivs- og uteaktiviteter for pasienter og medarbeidere. En aktivitetsdag med friluftslivs- og uteaktiviteter for pasienter og medarbeidere. 06.10.2023 08:00:00Sunnaas sykehus
Open dag i Glasblokkenehttps://helse-bergen.no/arrangementer/open-dag-i-glasblokkeneOpen dag i GlasblokkeneLaurdag 7. oktober inviterer vi befolkninga inn i Glasblokkene. Om få veker flytter Barne- og ungdomsklinikken, Kvinneklinikken med fleire inn i det nye sjukehuset på Haukelandsområdet. Velkommen innom!Laurdag 7. oktober inviterer vi befolkninga inn i Glasblokkene. Om få veker flytter Barne- og ungdomsklinikken, Kvinneklinikken med fleire inn i det nye sjukehuset på Haukelandsområdet. Velkommen innom!07.10.2023 09:00:00Helse Bergen
Verdensdagen for psykisk helse. Et arrangement på Nidaros DPShttps://stolav.no/arrangementer/verdensdagen-for-psykisk-helse-et-arrangement-pa-nidaros-dpsVerdensdagen for psykisk helse. Et arrangement på Nidaros DPSVi markerer denne dagen med brukerorganisasjoner og kommunale tiltak på stand mm....Vi markerer denne dagen med brukerorganisasjoner og kommunale tiltak på stand mm....10.10.2023 09:00:00St. Olavs hospital
Grunnkurs Parkinsonnet Sorlandet 2023https://helse-stavanger.no/arrangementer/grunnkurs-parkinsonnet-sorlandet-2023Grunnkurs Parkinsonnet Sorlandet 202310.10.2023 22:00:00Helse Stavanger
Møte i Regionalt brukerutvalg 11. oktober 2023https://helse-nord.no/arrangementer/mote-i-regionalt-brukerutvalg-11-oktober-2023Møte i Regionalt brukerutvalg 11. oktober 202310.10.2023 22:00:00Helse Nord RHF
Styremøte i oktober 2023https://sshf.no/arrangementer/styremote-i-oktober-2023Styremøte i oktober 202311.10.2023 07:00:00Sørlandet sykehus
Kurs: Målbevisst ferdighetstrening for terapeuterhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-om-malbevisst-ferdighetstrening-pa-nokkelferdigheter-i-mentaliseringsbasert-terapi-mbtKurs: Målbevisst ferdighetstrening for terapeuterJobber du i utfordrende terapiforløp og ønsker å utvikle deg som terapeut? I dette kurset ser vi på hvordan en kan trekke konkrete, praktiske læringsmål og øvelser fra forståelsen av samspillet mellom pasient og behandler.12.10.2023 06:30:00Oslo universitetssykehus
Hvor skal du publisere? (okt)https://www.ahus.no/arrangementer/hvor-skal-du-publisere-oktHvor skal du publisere? (okt)Tips om hvordan du kan finne relevante og seriøse tidsskrifter for dine publikasjoner, og informasjon om bibliotekets open access-avtaler.Tips om hvordan du kan finne relevante og seriøse tidsskrifter for dine publikasjoner, og informasjon om bibliotekets open access-avtaler.12.10.2023 10:00:00Akershus universitetssykehus
Møte i Ungdomsrådet 12. oktober 2023https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-ungdomsradet-12-oktober-2023Møte i Ungdomsrådet 12. oktober 2023Sakene legges ut en uke før møtetSakene legges ut en uke før møtet12.10.2023 13:30:00Nordlandssykehuset
Brukerutvalgsmøte 13. oktoberhttps://www.ahus.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-15-oktoberBrukerutvalgsmøte 13. oktoberBrukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.13.10.2023 09:00:00Akershus universitetssykehus
EndNote innføringskurs (via Teams 16. okt)https://www.ahus.no/arrangementer/endnote-innforingskurs-via-teams-16-oktEndNote innføringskurs (via Teams 16. okt)Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc. Kurset holdes digitalt og lenke sendes ut til påmeldte i forkant av kurset.Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc. Kurset holdes digitalt og lenke sendes ut til påmeldte i forkant av kurset.16.10.2023 07:00:00Akershus universitetssykehus
Møte i Brukerutvalget 16.10.2023https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-11102023Møte i Brukerutvalget 16.10.2023Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.16.10.2023 07:30:00Sykehuset Innlandet
Ulcerøs Kolitt Kurs 2022https://helse-fonna.no/arrangementer/ulceros-kolitt-kurs-november-2021Ulcerøs Kolitt Kurs 2022Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen.Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen.16.10.2023 08:00:00Helse Fonna
Livsmestringskurs for diabetespasienterhttps://www.ahus.no/arrangementer/livsmestringskurs-for-diabetespasienterLivsmestringskurs for diabetespasienterDu har mange ressurser som du kan bli mer klar over, i deg selv og omgivelsene dine. Målet med "Livsmestring" er å gi deg en mulighet til å stoppe opp og oppdage mer om disse ressursene, hvordan du kan ta vare på dem og hvordan de kan styrke deg.Du har mange ressurser som du kan bli mer klar over, i deg selv og omgivelsene dine. Målet med "Livsmestring" er å gi deg en mulighet til å stoppe opp og oppdage mer om disse ressursene, hvordan du kan ta vare på dem og hvordan de kan styrke deg.16.10.2023 10:00:00Akershus universitetssykehus
Pyridoksinavhengig epilepsi (PDE) – digitalt kurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/pyridoksinavhengig-epilepsi-pde-digitalt-kursPyridoksinavhengig epilepsi (PDE) – digitalt kursI samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer, inviterer Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser til fagkurs om PDEI samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer, inviterer Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser til fagkurs om PDE17.10.2023 12:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte 18.10.2023-19.10.2023https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/styremote-18102023-19102023Styremøte 18.10.2023-19.10.2023Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styredokumenter publiseres rundt en uke før møtet.Styremøte i Sykehuset Innlandet. Agenda og styredokumenter publiseres rundt en uke før møtet.17.10.2023 22:00:00Sykehuset Innlandet
Habit Reversal Training (HRT) / Comprehensive Behavioral Intervention for Tics (CBIT), Ticskontrollerende trening for personer med Tourettes syndrom eller ticstilstander 18. og 19. oktober 2023https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/habit-reversal-training-hrt-comprehensive-behavioral-intervention-for-tics-cbit-ticskontrollerende-trening-for-personer-med-tourettes-syndrom-eller-ticstilstander-8-og-19-oktober-2023Habit Reversal Training (HRT) / Comprehensive Behavioral Intervention for Tics (CBIT), Ticskontrollerende trening for personer med Tourettes syndrom eller ticstilstander 18. og 19. oktober 2023Invitasjon til kurs i Habit Reversal Training (HRT) / Comprehensive Behavioral Intervention for Tics (CBIT), Ticskontrollerende trening for personer med Tourettes syndrom eller ticstilstander Invitasjon til kurs i Habit Reversal Training (HRT) / Comprehensive Behavioral Intervention for Tics (CBIT), Ticskontrollerende trening for personer med Tourettes syndrom eller ticstilstander 18.10.2023 07:00:00Oslo universitetssykehus
Kvalitetskonferansen 2023https://helse-forde.no/arrangementer/kvalitetskonferansen-2023Kvalitetskonferansen 2023Kvalitetsutvalet i Helse Førde inviterer engasjerte tilsette i Helse Førde og andre helseverksemder, til konferanse om kvalitet i helsetenestene.Kvalitetsutvalet i Helse Førde inviterer engasjerte tilsette i Helse Førde og andre helseverksemder, til konferanse om kvalitet i helsetenestene.19.10.2023 06:30:00Helse Førde
Intelligent helse – fremtidens rehabilitering 2023https://www.sunnaas.no/arrangementer/intelligent-helse-fremtidens-rehabilitering-2023Intelligent helse – fremtidens rehabilitering 2023Velkommen til konferanse om intelligent helse og fremtidig rehabilitering. Med vekt på brukerperspektiver tar vi sikte på å bygge broer mellom interessenter og gi oppdatert innsikt i rehabiliteringsteknologi.Velkommen til den første konferansen om intelligent helse og fremtidig rehabilitering. Med vekt på brukerperspektiver tar vi sikte på å bygge broer mellom interessenter og gi oppdatert innsikt i rehabiliteringsteknologi.19.10.2023 06:30:00Sunnaas sykehus
Åpen dag - Follo - verdensdagen for psykisk helsehttps://www.ahus.no/arrangementer/apen-dag-follo-verdensdagen-for-psykisk-helseÅpen dag - Follo - verdensdagen for psykisk helseVelkommen til åpen dag med DPS, ARA og BUP Follo i anledning verdensdagen for psykisk helse.Velkommen til åpen dag med DPS, ARA og BUP Follo i anledning verdensdagen for psykisk helse.19.10.2023 08:00:00Akershus universitetssykehus
3rd Pediatric Cancer Research and Precision Medicine (PCR-PM) Conference in Oslohttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/3rd-pediatric-cancer-research-and-precision-medicine-pcr-pm-conference-in-oslo3rd Pediatric Cancer Research and Precision Medicine (PCR-PM) Conference in OsloWe would like to provide a venue for all the scientists working in the field of pediatric cancer research and precision medicine to share their knowledge and experience on this 2-day conference in the beautiful city of Oslo.We would like to provide a venue for all the scientists working in the field of pediatric cancer research and precision medicine to share their knowledge and experience on this 2-day conference in the beautiful city of Oslo.22.10.2023 22:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte UNN 23. oktober 2023https://unn.no/arrangementer/styremote-unn-23-oktober-2023Styremøte UNN 23. oktober 202322.10.2023 22:00:00Universitetssykehuset Nord-Norge
Samling for kontorfaglig ansattehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/samling-for-kontorfaglig-ansatteSamling for kontorfaglig ansatteDigital samling for kontorfaglig ansatte ved habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.Digital samling for kontorfaglig ansatte ved habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.23.10.2023 07:00:00Oslo universitetssykehus
Brukerutvalgsmøte 24. og 25. oktober 2023https://helse-sorost.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-24-og-25-oktober-2023Brukerutvalgsmøte 24. og 25. oktober 202323.10.2023 22:00:00Helse Sør-Øst RHF
Styremøte i Helse Nord RHF 24. oktober 2023https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-24-oktober-2023Styremøte i Helse Nord RHF 24. oktober 202323.10.2023 22:00:00Helse Nord RHF
Styremøte i Nordlandssykehuset 24. oktober 2023https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-24-oktober-2023Styremøte i Nordlandssykehuset 24. oktober 2023Sakspapirer legges ut når de er klare.Sakspapirer legges ut når de er klare.23.10.2023 22:00:00Nordlandssykehuset
Styremøte 24. oktober 2023https://www.hdo.no/arrangementer/styremote-24-oktober-2023Styremøte 24. oktober 202324.10.2023 07:00:00Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Nettverkssamling for oksygenkontakterhttps://helse-forde.no/arrangementer/nettverkssamling-for-oksygenkontakterNettverkssamling for oksygenkontakterNettverkssamling for oksygenkontakter . I år blir det også mogleg med omvisning på medisinsk polklinikk, samt demostrasjon av utstyr og spennende tema.Nettverkssamling for oksygenkontakter . I år blir det også mogleg med omvisning på medisinsk polklinikk, samt demostrasjon av utstyr og spennende tema.24.10.2023 08:00:00Helse Førde
Styremøte 24. oktober 2023https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/styremote-24-oktober-2023Styremøte 24. oktober 202324.10.2023 08:30:00Helgelandssykehuset
Kurs – Temakveld om smertemestring for pasienter og pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-temakveld-om-smertemestring-for-pasienter-og-parorendeKurs – Temakveld om smertemestring for pasienter og pårørendeHensikten med denne temakvelden er å spre kunnskap om smerte til pasienter og pårørende. I år har temakvelden fokus på smertemestring.Hensikten med denne temakvelden er å spre kunnskap om smerte til pasienter og pårørende. I år har temakvelden fokus på smertemestring.24.10.2023 16:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte i Sykehusapotek Nord 25. oktober 2023https://sykehusapotek-nord.no/om-oss/styremoter/styremote-i-sykehusapotek-nord-25-oktober-2023Styremøte i Sykehusapotek Nord 25. oktober 202324.10.2023 22:00:00StyremøteSykehusapotekene i nord
Styremøte 25.oktoberhttps://finnmarkssykehuset.no/arrangementer/styremote-25oktoberStyremøte 25.oktoberBodøBodø25.10.2023 06:00:00Finnmarkssykehuset
Styremøte 25.10.2023https://www.sthf.no/arrangementer/styremote-25102023Styremøte 25.10.202325.10.2023 07:00:00Sykehuset Telemark
Møteplassen innan habilitering og rehabiliteringhttps://helse-forde.no/arrangementer/moteplassen-innan-habilitering-og-rehabiliteringMøteplassen innan habilitering og rehabiliteringVelkomne til Møteplassen innen habilitering og rehabilitering 2023 på Thon Hotel Jølster den 25. oktober. Arbeidsutvalet for møteplassen ønskar velkomen til årets Møteplass innan habilitering og rehabilitering25.10.2023 07:30:00Helse Førde
Styremøte 26. oktober 2023https://helse-sorost.no/arrangementer/styremote-26-oktober-2023Styremøte 26. oktober 202325.10.2023 22:00:00Helse Sør-Øst RHF
Grunnkurs ParkinsonNet Helse Midt 2023https://helse-stavanger.no/arrangementer/grunnkurs-parkinsonnet-helse-midt-2023Grunnkurs ParkinsonNet Helse Midt 202325.10.2023 22:00:00Helse Stavanger
Styremøte 26. oktober 2023https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/styremote-26-oktober-2023Styremøte 26. oktober 2023Møtet holdes hos Sykehusinnkjøps lokaler i Vadsø, i Tollbugata 7. Agenda og sakspapirer publiseres nærmere møtedato. Møtet holdes hos Sykehusinnkjøps lokaler i Vadsø, i Tollbugata 7. Agenda og sakspapirer publiseres nærmere møtedato. 26.10.2023 07:00:00Sykehusinnkjøp
Høstslipp – revidert EIBI fagprosedyre 26. oktober 2023https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hostslipp-revidert-eibi-fagprosedyre-26-oktober-2023Høstslipp – revidert EIBI fagprosedyre 26. oktober 2023I forbindelse med ferdigstilling av revidert EIBI fagprosedyre, inviterer vi til digital konferanse.I forbindelse med ferdigstilling av revidert EIBI fagprosedyre, inviterer vi til digital konferanse.26.10.2023 07:00:00Oslo universitetssykehus
TIPS-seminar 2023https://www.sthf.no/arrangementer/tips-seminar-2023TIPS-seminar 2023TIPS seminaret er et årlig seminar som skal ha et særlig blikk på tidlig intervensjon ved psykose og nye behandlingstilnærminger ved psykose. TIPS seminaret er et årlig seminar som skal ha et særlig blikk på tidlig intervensjon ved psykose og nye behandlingstilnærminger ved psykose. 26.10.2023 07:00:00Sykehuset Telemark
Lærings- og mestringskurs for besteforeldre til barn med epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/lerings-og-mestringskurs-for-besteforeldre-til-barn-med-epilepsiLærings- og mestringskurs for besteforeldre til barn med epilepsiBesteforeldre er en viktig ressurs for barn med epilepsi. Lærings- og mestringssenteret ved SSE inviterer til eget kurs for dere som har barnebarn med epilepsi (0–18 år). Ved spørsmål om påmelding, ring Hilde Karterud: 67501654.Besteforeldre er en viktig ressurs for barn med epilepsi. Lærings- og mestringssenteret ved SSE inviterer derfor til eget kurs for dere som har barnebarn med epilepsi. 26.10.2023 09:00:00Oslo universitetssykehus
Styremøte 01.11.2023https://sykehuspartner.no/arrangementer/styremote-01112023Styremøte 01.11.2023Styremøtene er åpne for almennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før uke før møtet. Styremøtene er åpne for almennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før uke før møtet. 31.10.2023 23:00:00Sykehuspartner
Laparoskopi for viderekomne - Trondheimhttps://stolav.no/arrangementer/laparoskopi-for-viderekomne-trondheimLaparoskopi for viderekomne - TrondheimNy ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgiNy ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi01.11.2023 07:30:00St. Olavs hospital
Palliasjon og smertebehandling 1. - 3. november 2023https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/palliasjon-og-smertebehandling-1-3-november-2023Palliasjon og smertebehandling 1. - 3. november 2023Ny ordning: Anbefalt kurs i onkologi.Ny ordning: Anbefalt kurs i onkologi.01.11.2023 08:45:00Oslo universitetssykehus
Styremøte i Helse Nord IKT 2. november 2023https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-2-november-2023Styremøte i Helse Nord IKT 2. november 202301.11.2023 23:00:00Helse Nord IKT

Faste arrangementer

Prader-Willi syndromhttps://www.ahus.no/arrangementer/prader-willi-syndromPrader-Willi syndromVoksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS). Voksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS).Akershus universitetssykehus
Avspenningstrening, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/avspenningstrening-e-leringskursAvspenningstrening, e-læringskursAvspenningstrening skal hjelpe deg til å redusere stressnivået i kroppen, og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydfølsomhet, stess, uro, irritasjon, søvnkonsentrasjon og hørselstap.Avspenningstrening skal hjelpe deg til å redusere stressnivået i kroppen, og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydfølsomhet, stess, uro, irritasjon, søvnkonsentrasjon og hørselstap.Akershus universitetssykehus
Høyt stoffskifte, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/hoyt-stoffskifte-e-leringskursHøyt stoffskifte, e-læringskursI dette e-læringskurset får du kunnskap om høyt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.I dette e-læringskurset får du kunnskap om høyt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.Akershus universitetssykehus
Lavt stoffskifte, e-læringskurshttps://www.ahus.no/arrangementer/lavt-stoffskifte-e-leringskursLavt stoffskifte, e-læringskursI dette e-læringskurset får du kunnskap om lavt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.I dette e-læringskurset får du kunnskap om lavt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.Akershus universitetssykehus
Insulinpumpeopplæringhttps://www.ahus.no/arrangementer/insulinpumpeoppleringInsulinpumpeopplæringDette er et kurs for deg som har diabetes type 1 som behandles med insulinpumpe. Kurset gir opplæring over to dager i grupper med 2-8 deltagere. Vi tilbyr ulike kurs tilpasset de ulike pumpene som er tilgjengelig.Dette er et kurs for deg som har diabetes type 1 som behandles med insulinpumpe. Kurset gir opplæring over to dager i grupper med 2-8 deltagere. Vi tilbyr ulike kurs tilpasset de ulike pumpene som er tilgjengelig.Akershus universitetssykehus
Livsstyrketreninghttps://www.ahus.no/arrangementer/livsstyrketreningLivsstyrketreningEt livsstyrkemestringskurs kan bidra til å styrke troen på egne ressurser og muligheter i møte med langvarig sykdom. Dette kurset går over syv samlinger med 8-10 deltakere per gruppe, og er for pasienter med ulike smerteproblem.Et livsstyrkemestringskurs kan bidra til å styrke troen på egne ressurser og muligheter i møte med langvarig sykdom. Dette kurset går over syv samlinger med 8-10 deltakere per gruppe, og er for pasienter med ulike smerteproblem.Akershus universitetssykehus
Kommunikasjon og aktiv hverdag: Alvorlig psykisk utviklingshemminghttps://www.ahus.no/arrangementer/kommunikasjon-og-aktiv-hverdag-alvorlig-psykisk-utviklingshemmingKommunikasjon og aktiv hverdag: Alvorlig psykisk utviklingshemmingVoksenhabilitering arrangerer kurs hvor det vil være fokus på viktigheten av å forstå og gjøre seg forstått og det å ha en aktiv hverdag.Voksenhabilitering arrangerer kurs hvor det vil være fokus på viktigheten av å forstå og gjøre seg forstått og det å ha en aktiv hverdag.Akershus universitetssykehus
Psykisk utviklingshemming og psykisk lidelsehttps://www.ahus.no/arrangementer/psykisk-utviklingshemming-og-psykisk-lidelsePsykisk utviklingshemming og psykisk lidelseVoksenhabilitering arrangerer kurs som omhandler grunnleggende kunnskap om psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemming.Voksenhabilitering arrangerer kurs som omhandler grunnleggende kunnskap om psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemming.Akershus universitetssykehus
Ringerikskursethttps://vestreviken.no/arrangementer/ringerikskursetRingerikskursetEmnekurs i allmennmedisinEmnekurs i allmennmedisinVestre Viken
Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelsehttps://vestreviken.no/arrangementer/psykoedukasjon-i-gruppe-ved-bipolar-lidelsePsykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelsePsykoedukasjon i gruppe er et behandlingstilbud til voksne med bipolar lidelse. Psykoedukasjon i gruppe er et behandlingstilbud til voksne med bipolar lidelse. Vestre Viken
Astmahttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/astmakursAstmaKurset går over en halv dag. Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed opplever egenkontroll og anfallsmestring. Kurset går over 1 dag. Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed opplever egenkontroll og anfallsmestring. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Atrieflimmerhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/atrieflimmerAtrieflimmerMålsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundet det å leve med atrieflimmer.Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundet det å leve med atrieflimmer.Lovisenberg Diakonale Sykehus
IBD (Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt)https://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/ibd-kurs-crohns-sykdom-eller-ulceros-kolittIBD (Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt)Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og ulike behandlingsformer gjennom undervisning, veiledning og erfaringsutveksling.Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og ulike behandlingsformer gjennom undervisning, veiledning og erfaringsutveksling.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Cøliakihttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/coliakiCøliakiKurset går over 1 dag, 6 ganger i året. Hensikten med kurset er å få kunnskap for å kunne leve et godt liv med cøliaki. Kurset går over 1 dag, 6 ganger i året. Hensikten med kurset er å få kunnskap for å kunne leve et godt liv med cøliaki. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Diabetes type 2https://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/diabetes-type-2Diabetes type 2Kurset går over 3 dager, 4 ganger i året. Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.Kurset går over 3 dager, 4 ganger i året. Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hjerte – Kransårehttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/hjertekurs-kransareHjerte – KransåreKurset går over 2 dager. Målet for kurset er at du får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundt det å leve med hjertesykdom. Pårørende er velkomne til å delta. Kurset går over 2 dager. Målet for kurset er at du får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundt det å leve med hjertesykdom. Pårørende er velkomne til å delta. Lovisenberg Diakonale Sykehus
KOLShttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/kols-kursKOLSKurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med kols. Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med kols. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Livsstilsendringhttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/livsstilsendringLivsstilsendringDette er et kurs for mennesker mellom 18 og 60 år med sykelig overvekt som vil gjøre en innsats for å oppnå varig endring av livsstilen.Dette er et kurs for mennesker mellom 18 og 60 år med sykelig overvekt som vil gjøre en innsats for å oppnå varig endring av livsstilen.Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hjerneslaghttps://lovisenbergsykehus.no/arrangementer/hjerneslagHjerneslagKurset går over 3 dager fra kl. 10.00 til 14.00. Hensikten med kurset er å formidle kunnskap og dele erfaringer om hvordan man kan mestre dagliglivet etter hjerneslag. Kurset går over 3 dager fra kl. 10.00 til 14.00. Hensikten med kurset er å formidle kunnskap og dele erfaringer om hvordan man kan mestre dagliglivet etter hjerneslag. Lovisenberg Diakonale Sykehus
Introduksjonsseminarerhttps://jdps.no/arrangementer/introduksjonsseminarerIntroduksjonsseminarerIntroduksjonsseminaret har til hensikt å presentere poliklinikkens ulike behandlingsformer slik at du selv kan være med å velge hvilke behandlingstilbud som passer for deg.Det arrangeres fire introduksjonsseminar for pasienter som henvises til poliklinikken ved Jæren DPS pr. år.NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Angstmestringskurshttps://jdps.no/arrangementer/angstmestringskursAngstmestringskursMålet med kurset er å øke deltakernes mulighet til å mestre angsten slik at den ikke lengre har herredømmet over livet. Målet med kurset er å øke deltakernes mulighet til å mestre angsten slik at den ikke lengre har herredømmet over livet. NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Selvhevdelseskurshttps://jdps.no/arrangementer/selvhevdelseskursSelvhevdelseskursMålet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre. Målet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre. NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Analytisk samtalegruppehttps://jdps.no/arrangementer/analytisk-samtalegruppeAnalytisk samtalegruppeMennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling. Mennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling. NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Å leve med Sjøgrens syndrom https://www.betanienhospital.no/arrangementer/a-leve-med-sjogrens-syndrom-2020-09-08Å leve med Sjøgrens syndrom Kurset er for deg som har fått diagnosen ”Sjøgrens syndrom”Kurset er for deg som har fått diagnosen ”Sjøgrens syndrom”Betanien Hospital
Å leve med RA eller psoriasisartitthttps://www.betanienhospital.no/arrangementer/a-leve-med-ra-eller-psoriasisartitt-2020-10-14Å leve med RA eller psoriasisartittKurset er for deg som har fått diagnosen revmatoid artritt eller psoriasisartritt. Kurset er for deg som har fått diagnosen revmatoid artritt eller psoriasisartritt. Betanien Hospital
Å leve med osteoporosehttps://www.betanienhospital.no/arrangementer/a-leve-med-osteoporoseÅ leve med osteoporoseKurset er for deg som har fått diagnosen osteoporose. Kurset er for deg som har fått diagnosen osteoporose. Betanien Hospital
Arbeidsutvalgethttps://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/arbeidsutvalgetArbeidsutvalgetSpesialisthelsetjenesten
Endringsprogrammet for sedelighetsdømtehttps://helse-stavanger.no/arrangementer/endringsprogrammet-for-sedelighetsdomteEndringsprogrammet for sedelighetsdømteHelse Stavanger
CFS/ME: Kurs for foresatte til barn og ungehttps://helse-stavanger.no/arrangementer/cfsme-kurs-for-foresatte-til-barn-og-ungeCFS/ME: Kurs for foresatte til barn og ungeKursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.Lærings og mestringskurs for foreldre til barn og unge med CFS/ME. Barnet/ungdommen må ha en bekreftet diagnose. Helse Stavanger
ADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)https://hnt.no/arrangementer/adhd-informasjonsdag-psykoedukasjonADHD - informasjonsdag (psykoedukasjon)Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.Helse Nord-Trøndelag
Miljøarbeid ved alvorlege psykiske lidingar hos personar med utviklingshemminghttps://helse-bergen.no/arrangementer/miljoarbeid-ved-alvorlege-psykiske-lidingar-hos-personar-med-utviklingshemmingMiljøarbeid ved alvorlege psykiske lidingar hos personar med utviklingshemmingPersonar med utviklingshemming er meir utsette for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Personar med utviklingshemming er meir utsette for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Helse Bergen
Miljøarbeid ved angst og depresjon hos personar med utviklingshemminghttps://helse-bergen.no/arrangementer/miljoarbeid-ved-angst-og-depresjon-hos-personar-med-utviklingshemmingMiljøarbeid ved angst og depresjon hos personar med utviklingshemmingPersonar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Det kan vere utfordrande å skilje symptom på angst og depresjon frå kvardagsvanskar og veremåte som er knytt til utviklingshemming.Personar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Det kan vere utfordrande å skilje symptom på angst og depresjon frå kvardagsvanskar og veremåte som er knytt til utviklingshemming.Helse Bergen
Psykiske lidingar hos vaksne med utviklingshemminghttps://helse-bergen.no/arrangementer/psykiske-lidingar-hos-vaksne-med-utviklingshemmingPsykiske lidingar hos vaksne med utviklingshemmingPersonar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Personar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Helse Bergen
Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i akutt og postoperativ smertehttps://stolav.no/arrangementer/masterutdanning-ntnu-viderekurs-i-akutt-og-postoperativ-smerteMasterutdanning, NTNU-Viderekurs i akutt og postoperativ smerteMaster i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjonMaster i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjonSt. Olavs hospital
Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i kunnskapsbasert praksis og organisering innen palliasjonhttps://stolav.no/arrangementer/masterutdanning-ntnu-viderekurs-i-kunnskapsbasert-praksis-og-organisering-innen-palliasjonMasterutdanning, NTNU-Viderekurs i kunnskapsbasert praksis og organisering innen palliasjonMaster i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon.Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon.St. Olavs hospital
Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i Smerte og palliasjon Ihttps://stolav.no/arrangementer/masterutdanning-ntnu-viderekurs-i-smerte-og-palliasjon-iMasterutdanning, NTNU-Viderekurs i Smerte og palliasjon IMaster i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon, er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon. Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon, er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon. St. Olavs hospital
Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i Smerte og palliasjon IIhttps://stolav.no/arrangementer/masterutdanning-ntnu-viderekurs-i-smerte-og-palliasjon-iiMasterutdanning, NTNU-Viderekurs i Smerte og palliasjon IIMaster i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon. Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon. St. Olavs hospital
Ervervet hjerneskade, Temakafèhttps://stolav.no/arrangementer/ervervet-hjerneskade-temakafErvervet hjerneskade, TemakafèAvd. for ervervet hjerneskade har gleden av å invitere deg og dine pårørende til Temakafé i peisestua. Avd. for ervervet hjerneskade har gleden av å invitere deg og dine pårørende til Temakafé i peisestua. St. Olavs hospital
Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølginghttps://stolav.no/arrangementer/masterutdanning-ntnu-viderekurs-i-langvarig-smerte-tverrfaglig-undersokelse-behandling-og-oppfolgingMasterutdanning, NTNU-Viderekurs i langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølgingMaster i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon. Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon. St. Olavs hospital
Fredagsforelesningerhttps://stolav.no/arrangementer/fredagsforelesningerFredagsforelesningerFredagsforelesningen arrangeres i samarbeid mellom St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap på NTNU.Fredagsforelesningen arrangeres i samarbeid mellom St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap på NTNU.St. Olavs hospital
Astmaskolehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/astmaskoleAstmaskoleAstmaskolen er et kurstilbud for voksne (over 18 år) med astma. Målet med kurset er å gi kunnskap om astma og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen. Astmaskolen er et kurstilbud for alle med astma over 18 år. Målet med kurset er å gi kunnskap om astma og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen. Oslo universitetssykehus
E-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesihttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/e-leringskurs-om-larynxaspirat-ved-cystisk-fibrose-og-primer-ciliedyskinesiE-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesiDette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim fra luftveiene til mikrobiologisk dyrking.Dette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim fra luftveiene til mikrobiologisk dyrking.Oslo universitetssykehus
Revmaskolehttps://www.martinahansen.no/arrangementer/revmaskoleRevmaskoleVi arrangerer revmaskole for pasienter med nyoppdaget revmatoid artritt (leddgikt), psoriasisartritt og ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom). På skolen får du informasjon og råd om hvordan du kan leve med sykdommen din. Vi arangerer revmaskole for pasienter med nyoppdaget revmatoid artritt (leddgikt), psoriasisartritt og ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom). På skolen får du informasjon og råd om hvordan du kan leve med sykdommen din. Martina Hansens Hospital
Artroseskolehttps://www.martinahansen.no/arrangementer/artroseskoleArtroseskoleArtroseskolen gir pasienter med artrose informasjon og råd om hvordan de på best mulig måte skal leve med sykdommen sin. Artroseskolen gir pasienter med artrose informasjon og råd om hvordan de på best mulig måte skal leve med sykdommen sin. Martina Hansens Hospital
Du er ikke den eneste - Barn som pårørendehttps://vestreviken.no/arrangementer/du-er-ikke-den-eneste-barn-som-parorendeDu er ikke den eneste - Barn som pårørende«Du er ikke den eneste» er et gruppetilbud til barn og ungdom med foreldre som sliter med rus eller psykiske problemer.«Du er ikke den eneste» er et gruppetilbud til barn og ungdom med foreldre som sliter med rus eller psykiske problemer.Vestre Viken
Hjarterehabiliteringhttps://helse-forde.no/arrangementer/hjarterehabiliteringHjarterehabiliteringEit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus.Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus.Helse Førde
Ervervet hjerneskade, Pårørendetreffhttps://stolav.no/arrangementer/ervervet-hjerneskade-parorendetreffErvervet hjerneskade, PårørendetreffTreffpunkt hvor pårørende møter hverandre for å bli kjent og utveksle erfaringer. Treffpunkt hvor pårørende møter hverandre for å bli kjent og utveksle erfaringer. St. Olavs hospital
Ervervet hjerneskade - Hukommelsestrening i gruppehttps://stolav.no/arrangementer/ervervet-hjerneskade-hukommelsestrening-i-gruppeErvervet hjerneskade - Hukommelsestrening i gruppeVi tilbyr gruppeopphold med fokus på hukommelsestrening for personer med kognitiv svikt etter hjerneskadeVi tilbyr gruppeopphold med fokus på hukommelsestrening for personer med kognitiv svikt etter hjerneskadeSt. Olavs hospital
Ervervet hjerneskade: Mestringskurs - svimmelhet og balanseproblemerhttps://stolav.no/arrangementer/ervervet-hjerneskade-mestringskurs-svimmelhet-og-balanseproblemerErvervet hjerneskade: Mestringskurs - svimmelhet og balanseproblemerVi arrangerer mestringskurs for personer som sliter med svimmelhet og balanseproblemer etter en ervervet hjerneskade.Vi arrangerer mestringskurs for personer som sliter med svimmelhet og balanseproblemer etter en ervervet hjerneskade.St. Olavs hospital
Ervervet hjerneskade - Mestringskurs om Fatiguehttps://stolav.no/arrangementer/ervervet-hjerneskade-mestringskurs-om-fatigueErvervet hjerneskade - Mestringskurs om FatigueVi arrangerer mestringskurs for personer som sliter med utmattelse/ fatigue etter ervervet hjerneskadeVi arrangerer mestringskurs for personer som sliter med utmattelse/ fatigue etter ervervet hjerneskadeSt. Olavs hospital

    Fant du det du lette etter?