Brokkirurgi - Trondheim

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi og generell kirurgi

LÆRINGSUTBYTTE

Kurset er tilpasset LIS-leger i generell/gastroenterologisk kirurgi. I en kombinasjon av teoretisk undervisning og praktiske øvelser vil de vanligste inngrepene innen brokkirurgi bli gjennomgått mht indikasjoner, operasjonsmetoder, resultater, komplikasjoner og kvalitetssikring

LÆRINGSMÅL

Læringsmål for spesialiteten gastroenterologisk kirurgi (GAK)

Brokkbehandling
  • GAK-102: Ha god kunnskap om brokksykdommer, indikasjoner for behandling og valg av behandlingsmetoder. Ha god kunnskap om komplikasjoner til brokkirurgi.
  • GAK-103: Beherske åpen og preperitoneal teknikk for operasjon av lyskebrokk/femoralbrokk og ha god kunnskap om komplikasjoner på kort og lang sikt.
  • GAK-104: Beherske diagnostikk og behandling av barnebrokk akutt og elektivt.
  • GAK-105: Ha god kunnskap om diagnostikk og indikasjon for behandling av bukveggsbrokk, valg av operasjonsmetode og komplikasjonsrisiko. Beherske kirurgisk behandling av bukveggsbrokk.
  • GAK-106: Ha kunnskap om indikasjoner for åpen buk, VAC-behandling og komplisert bukveggslukking.

Læringsmål for spesialiteten generell kirurgi (KIR)

  • KIR-089: Ha god kunnskap om brokksykdommer, indikasjoner for behandling og valg av behandlingsmetoder.Beherske åpne og minimal invasive teknikker for operasjon av brokk.Ha god kunnskap om komplikasjoner til brokkirurgi.
  • KIR-090: Ha god kunnskap om diagnostikk og indikasjon for behandling av lyskebrokk/femoralbrokk, akutt og elektivt.
  • KIR-091: Beherske åpen og preperitoneal teknikk for operasjon av lyskebrokk/femoralbrokk og ha god kunnskap om komplikasjoner på kort og lang sikt.
  • KIR-092: Beherske diagnostikk og behandling av barnebrokk elektivt.
  • KIR-093: Ha god kunnskap om diagnostikk og indikasjon for behandling av bukveggsbrokk, valg av operasjonsmetode og komplikasjonsrisiko. Beherske kirurgisk behandling av bukveggsbrokk.
 
 

KURSLEDERE

Per Even Storli, St. Olavs hospital
Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen

MÅLGRUPPE

Leger i spesialisering i gastroenterologisk kirurgi og generell kirurgi

KURSAVGIFT

5300,-

ANTALL DELTAKERE

20


Fant du det du lette etter?