HelsaMi
Illustrasjonsfoto. Stand/stein/vann.
Medisinsk kvalitetsregister

Norsk hjerneslagregister

Alle pasienter med akutt hjerneslag som innlegges i sykehus blir registrert i Norsk hjerneslagregister. Registeret har til hensikt å sikre og forbedre behandlingskvalitet og bidra til å utjevne forskjeller i behandlingen av pasienter med hjerneslag i Norge, slik at kunnskapsbaserte retningslinjer for slagbehandling blir etterfulgt. Databehandleransvarlig er Folkehelseinstituttet.

​Formålet med registeret

Formålet med Hjerte- og karregisteret er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer, se https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/hjertekar/om-hjerte--og-karregisteret/

Norsk hjerneslagregister har som formål å måle/sikre kvalitet og bidra til kvalitetsforbedring av helsetjenesten for pasienter med hjerneslag gjennom å registrere tjenestene og måle resultater av behandling, prosedyrer og ressursbruk.

Informasjon fra registeret kan:

  • Avdekke om tjenestene er trygge, sikre og virkningsfulle
  • Bidra til å redusere uønsket variasjon
  • Bidra til å få fram pasientenes vurdering og opplevelse av tjenesten
  • Medvirke til at fagmiljøene kan utvikle et godt tjenestetilbud på lokalt og nasjonalt nivå
  • Være et verktøy for at sykehus kan vurdere egen kvalitet og identifisere forbedringspotensial
  • Gi grunnlag for klinisk og epidemiologisk forskning.

Nyheter

Fant du det du lette etter?