Vil du bli anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleier?

Åpen dag på Hovedintensiven 21. september kl . 14.00 - 16.00. Åpen dag på Orkdal Sjukehus 21. september kl. 16.00 - 18.00. Vil du besøke eller hospitere på en operasjonsavdeling ta kontakt med avdelingssjef på ønsket avdeling.

St. Olavs Hospital har stort behov for spesialsykepleiere.  I 2017 starter videreutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ved NTNU i Trondheim.

Søknadsfrist er 15. oktober 2016.  Se NTNU sine hjemmesider:

Anestesi
Intensiv
Operasjon

Studiene starter medio januar 2017 og er ferdig juni 2018.  De er heltidsstudier på 90 studiepoeng, med mulighet for å søke påbygning til mastergrad. Mastergradpåbygget tilsvarer 30 studiepoeng, deltid over 1 år.

Sykepleiere som har søkt opptak til studiene og fått tilbud om studieplass kan søke St. Olavs Hospital om utdanningsstilling. 

Kunngjøring av utdanningsstilling gjøres under Ledige stillinger. Det er ikke nødvendig å være ansatt på St. Olav for å søke utdanningsstilling, men det er en fordel å ha erfaring med arbeid på sykehus.