Videreutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie starter 2017

Pasientene ved St. Olavs Hospital har ofte sammensatte og kompliserte sykdommer som krever spesialisert sykepleie

Sykehuset har et stort behov for spesialsykepleiere og tilbyr derfor 80% lønn under videreutdanning slik at det blir mulig for flere sykepleiere å spesialisere seg. I januar 2017 starter videreutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ved NTNU, Fakultet for medisin- og helsevitenskap, i Trondheim.

Følg med på NTNU sine hjemmesider: Videreutdanning Helse- og omsorg

Utdanningsstillinger

Alle som tas opp ved anestesi-, intensiv- og operasjonsstudiet kan søke utdanningsstilling ved St. Olavs Hospital. Stillingene gir fast ansettelse, 80% lønn i studietiden beregnet av hel stillings lønn, noe arbeidsplikt under studiet og bindingstid i 2 år etter endt utdanning. Mer om betingelser i EQS-prosedyre 25797 «Avtale om lønns- og arbeidsbetingelser ved videre- og masterutdanninger». Informasjon om søknad og søknadsfrist til utdanningsstillingene vil bli kunngjort i slutten av september.

Påbygning til mastergrad

Studenter ved nåværende kull anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, og de som starter i 2017, kan søke om opptak til påbygning til mastergrad ved NTNU. Studiet er organisert som deltidsstudie på ett år, 30 stp. Mastergraden kvalifiserer for videre studier til PhD.

Andre videreutdanninger

Videreutdanning i psykisk helsearbeid, kreftsykepleie, kardiologisk sykepleie, avansert klinisk sykepleie m fl kunngjøres på NTNU hjemmesider.

NTNU tilbyr ikke videreutdanning i akuttsykepleie eller i barnesykepleie i 2017.  St. Olavs Hospital arbeider sammen med NTNU for at disse studiene kan tilbys ved senere opptak.

Bli kjent med spesialitetene anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie før du velger studie.