Røykfritt sykehus

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Fra 1. juli 2017 er det endring i røykeloven der det blant annet heter at også e-sigaretter omfattes av forbudet.

Røykeloven endres fra 1. juli 2017