Parkering Øya

Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune. Mer informasjon om priser og tilgjengelige parkeringsplasser her På Trondheim Parkering side nettsider: Trondheim Parkering. St. Olavs hospital

​Kart over parkeringsplasser på Øya