Legevakt

Legevakta i Trondheim driftes av Trondheim kommune. Du må ringe 116117 før du oppsøker legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er. Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 1 1 3. Telefonnummer til legevakt 116117 gjelder i hele landet.

Legevakta i Trondheim driftes av Trondheim kommune

​Den kommunale legevakta i Trondheim er et døgnåpent legetilbud for innbyggerne ved sykdom eller skade som oppfattes så alvorlig at det ikke kan vente til fastlegekontoret ditt åpner. 

Mer informasjon om legevakten i Trondheim

Legevakta i Trondheim  er plassert har denne besøksadressen på Øya:

St. Olavs hospital, Akutten og Hjerte-lungesenteret, Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim


Akutthjelp 1 1 3

Via nødtelefon 1 1 3 tar AMK-sentralen imot hastemeldinger ved akutt sykdom og skade, koordinerer ambulanse- og luftambulansetjenesten.

Vet du hvor nærmeste hjertestarter er?

Skadepoliklinikken på St. Olavs hospital

Skadepoliklinikken skal behandle og følge opp brudd-, leddbånd- og seneskader hos pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp etter en skade.

Hvis du kommer med slik ny skade til legevakta i Trondheim, får du behandling ved skadepoliklinikken som deler lokaler med legevakta på St. Olav på Øya.