Avdelinger

Her finner du oversikt over avdelinger, klinikker og institusjoner med beskrivelse av stedet der behandlingen gjøres.
På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.

Finn avdeling

Akuttenhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-akutt-og-mottaksmedisin/mottaksavdelingAkuttenAAkuttenAkuttenAkuttenAkutten
Allmenn teknikkhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/allmenn-teknikkAllmenn teknikkAAllmenn teknikkAllmenn teknikkAllmenn teknikkAllmenn teknikk
Ambulansetjenesten i Sør-Trøndelaghttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-akutt-og-mottaksmedisin/ambulansetjenesten-i-sor-trondelagAmbulansetjenesten i Sør-TrøndelagAAmbulansetjenesten i Sør-TrøndelagAmbulansetjenesten i Sør-TrøndelagAmbulansetjenesten i Sør-TrøndelagAmbulansetjenesten i Sør-Trøndelag
Ammepoliklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/ammepoliklinikkenAmmepoliklinikkenAAmmepoliklinikkenAmmepoliklinikkenAmmepoliklinikkenAmmepoliklinikken
Anestesiavdelingenhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-intensivmedisin/anestesiAnestesiavdelingenAAnestesiavdelingenAnestesiavdelingenAnestesiavdelingenAnestesiavdelingen
Angst- og OCD-teamet, Nidaros DPShttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/angst-og-ocd-teamet-nidaros-dpsAngst- og OCD-teamet, Nidaros DPSAAngst- og OCD-teamet, Nidaros DPSAngst- og OCD-teamet, Nidaros DPSAngst- og OCD-teamet, Nidaros DPSAngst- og OCD-teamet, Nidaros DPS
Arbeidsmedisinsk avdelinghttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/arbeidsmedisinsk-avdelingArbeidsmedisinsk avdelingAArbeidsmedisinsk avdelingArbeidsmedisinsk avdelingArbeidsmedisinsk avdelingArbeidsmedisinsk avdeling
Arbeidsmiljøavdelingenhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/arbeidsmiljoArbeidsmiljøavdelingenAArbeidsmiljøavdelingenArbeidsmiljøavdelingenArbeidsmiljøavdelingenArbeidsmiljøavdelingen
Avdeling ergoterapihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/ergoterapiAvdeling ergoterapiAAvdeling ergoterapiAvdeling ergoterapiAvdeling ergoterapiAvdeling ergoterapi
Avdeling for blodsykdommerhttps://stolav.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/blodsykdommerAvdeling for blodsykdommerAAvdeling for blodsykdommerAvdeling for blodsykdommerAvdeling for blodsykdommerAvdeling for blodsykdommer
Avdeling for endokrinologihttps://stolav.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologiAvdeling for endokrinologiAAvdeling for endokrinologiAvdeling for endokrinologiAvdeling for endokrinologiAvdeling for endokrinologi
Avdeling for fordøyelses og leversykdommerhttps://stolav.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/fordoyelses-og-leversykdommerAvdeling for fordøyelses og leversykdommerAAvdeling for fordøyelses og leversykdommerAvdeling for fordøyelses og leversykdommerAvdeling for fordøyelses og leversykdommerAvdeling for fordøyelses og leversykdommer
Avdeling for forskning, innovasjon og utdanning (FIU)https://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiuAvdeling for forskning, innovasjon og utdanning (FIU)AAvdeling for forskning, innovasjon og utdanning (FIU)Avdeling for forskning, innovasjon og utdanning (FIU)Avdeling for forskning, innovasjon og utdanning (FIU)Avdeling for forskning, innovasjon og utdanning (FIU)
Avdeling for forskning og utvikling (AFFU)https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/avdeling-for-forskning-og-utvikling-affuAvdeling for forskning og utvikling (AFFU)AAvdeling for forskning og utvikling (AFFU)Avdeling for forskning og utvikling (AFFU)Avdeling for forskning og utvikling (AFFU)Avdeling for forskning og utvikling (AFFU)
Avdeling for geriatrihttps://stolav.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatriAvdeling for geriatriAAvdeling for geriatriAvdeling for geriatriAvdeling for geriatriAvdeling for geriatri
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (Blodbanken)https://stolav.no/avdelinger/laboratoriemedisinsk-klinikk/immunologi-og-transfusjonsmedisinAvdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (Blodbanken)AAvdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (Blodbanken)Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (Blodbanken)Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (Blodbanken)Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (Blodbanken)
Avdeling for infeksjonssykdommerhttps://stolav.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/infeksjonssykdommerAvdeling for infeksjonssykdommerAAvdeling for infeksjonssykdommerAvdeling for infeksjonssykdommerAvdeling for infeksjonssykdommerAvdeling for infeksjonssykdommer
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ore-nese-hals-kjevekirurgi-og-oyesykdommer/kjevekirurgiAvdeling for kjeve- og ansiktskirurgiAAvdeling for kjeve- og ansiktskirurgiAvdeling for kjeve- og ansiktskirurgiAvdeling for kjeve- og ansiktskirurgiAvdeling for kjeve- og ansiktskirurgi
Avdeling for klinisk farmakologihttps://stolav.no/avdelinger/laboratoriemedisinsk-klinikk/klinisk-farmakologiAvdeling for klinisk farmakologiAAvdeling for klinisk farmakologiAvdeling for klinisk farmakologiAvdeling for klinisk farmakologiAvdeling for klinisk farmakologi
Avdeling for medisinsk biokjemihttps://stolav.no/avdelinger/laboratoriemedisinsk-klinikk/medisinsk-biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemiAAvdeling for medisinsk biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemi
Avdeling for medisinsk genetikkhttps://stolav.no/avdelinger/laboratoriemedisinsk-klinikk/genetikkAvdeling for medisinsk genetikkAAvdeling for medisinsk genetikkAvdeling for medisinsk genetikkAvdeling for medisinsk genetikkAvdeling for medisinsk genetikk
Avdeling for medisinsk mikrobiologihttps://stolav.no/avdelinger/laboratoriemedisinsk-klinikk/medisinsk-mikrobiologiAvdeling for medisinsk mikrobiologiAAvdeling for medisinsk mikrobiologiAvdeling for medisinsk mikrobiologiAvdeling for medisinsk mikrobiologiAvdeling for medisinsk mikrobiologi
Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologihttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologi-og-klinisk-nevrofysiologiAvdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologiAAvdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologiAvdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologiAvdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologiAvdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi
Avdeling for nukleærmedisin og medisinsk fysikkhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-bildediagnostikk/nukleermedisinAvdeling for nukleærmedisin og medisinsk fysikkAAvdeling for nukleærmedisin og medisinsk fysikkAvdeling for nukleærmedisin og medisinsk fysikkAvdeling for nukleærmedisin og medisinsk fysikkAvdeling for nukleærmedisin og medisinsk fysikk
Avdeling for nyresykdommerhttps://stolav.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nyresykdommerAvdeling for nyresykdommerAAvdeling for nyresykdommerAvdeling for nyresykdommerAvdeling for nyresykdommerAvdeling for nyresykdommer
Avdeling for patologihttps://stolav.no/avdelinger/laboratoriemedisinsk-klinikk/patologiAvdeling for patologiAAvdeling for patologiAvdeling for patologiAvdeling for patologiAvdeling for patologi
Avdeling for ryggmargsskaderhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/ryggmargsskaderAvdeling for ryggmargsskaderAAvdeling for ryggmargsskaderAvdeling for ryggmargsskaderAvdeling for ryggmargsskaderAvdeling for ryggmargsskader
Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Smertesenterethttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-intensivmedisin/avdeling-for-smerte-og-sammensatte-lidelserAvdeling for smerte og sammensatte lidelser - SmertesenteretAAvdeling for smerte og sammensatte lidelser - SmertesenteretAvdeling for smerte og sammensatte lidelser - SmertesenteretAvdeling for smerte og sammensatte lidelser - SmertesenteretAvdeling for smerte og sammensatte lidelser - Smertesenteret
Avdeling for virksomhetsstyringhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/virksomhetsstyringAvdeling for virksomhetsstyringAAvdeling for virksomhetsstyringAvdeling for virksomhetsstyringAvdeling for virksomhetsstyringAvdeling for virksomhetsstyring
Avdeling for øre-nese-halshttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ore-nese-hals-kjevekirurgi-og-oyesykdommer/ore-nese-halsAvdeling for øre-nese-halsAAvdeling for øre-nese-halsAvdeling for øre-nese-halsAvdeling for øre-nese-halsAvdeling for øre-nese-hals
Avdeling for øyesykdommerhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ore-nese-hals-kjevekirurgi-og-oyesykdommer/oyesykdommerAvdeling for øyesykdommerAAvdeling for øyesykdommerAvdeling for øyesykdommerAvdeling for øyesykdommerAvdeling for øyesykdommer
Avdeling fysioterapihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/fysioterapiAvdeling fysioterapiAAvdeling fysioterapiAvdeling fysioterapiAvdeling fysioterapiAvdeling fysioterapi
Avdeling klinisk ernæring og logopedihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/klinisk-ernering-og-logopediAvdeling klinisk ernæring og logopediAAvdeling klinisk ernæring og logopediAvdeling klinisk ernæring og logopediAvdeling klinisk ernæring og logopediAvdeling klinisk ernæring og logopedi
Avdeling sengeområdehttps://stolav.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-sengeomradeAvdeling sengeområdeAAvdeling sengeområdeAvdeling sengeområdeAvdeling sengeområdeAvdeling sengeområde
Barn infeksjonhttps://stolav.no/avdelinger/barn-infeksjonBarn infeksjonBBarn infeksjonBarn infeksjonBarn infeksjonBarn infeksjon
Barn intensivhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-intensivBarn intensivBBarn intensivBarn intensivBarn intensivBarn intensiv
Barn kirurgi, nevrokirurgi, øre-nese-hals og øyehttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-kirurgiBarn kirurgi, nevrokirurgi, øre-nese-hals og øyeBBarn kirurgi, nevrokirurgi, øre-nese-hals og øyeBarn kirurgi, nevrokirurgi, øre-nese-hals og øyeBarn kirurgi, nevrokirurgi, øre-nese-hals og øyeBarn kirurgi, nevrokirurgi, øre-nese-hals og øye
Barn kreft- og blodsykdommerhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-kreft-og-blodsykdommerBarn kreft- og blodsykdommerBBarn kreft- og blodsykdommerBarn kreft- og blodsykdommerBarn kreft- og blodsykdommerBarn kreft- og blodsykdommer
Barn medisin dagposthttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-medisin/barn-dagpostBarn medisin dagpostBBarn medisin dagpostBarn medisin dagpostBarn medisin dagpostBarn medisin dagpost
Barn medisin, infeksjon og nevrologihttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-medisinBarn medisin, infeksjon og nevrologiBBarn medisin, infeksjon og nevrologiBarn medisin, infeksjon og nevrologiBarn medisin, infeksjon og nevrologiBarn medisin, infeksjon og nevrologi
Barn mottakhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-mottakBarn mottakBBarn mottakBarn mottakBarn mottakBarn mottak
Barn ortopedi og plastikkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-ortopediBarn ortopedi og plastikkirurgiBBarn ortopedi og plastikkirurgiBarn ortopedi og plastikkirurgiBarn ortopedi og plastikkirurgiBarn ortopedi og plastikkirurgi
Barn poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-poliklinikkBarn poliklinikkBBarn poliklinikkBarn poliklinikkBarn poliklinikkBarn poliklinikk
Barne- og ungdomsklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikken
Barne- og ungdomsklinikken, spiseteamhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/spiseteam-barne-og-ungdomskilnikkenBarne- og ungdomsklinikken, spiseteamBBarne- og ungdomsklinikken, spiseteamBarne- og ungdomsklinikken, spiseteamBarne- og ungdomsklinikken, spiseteamBarne- og ungdomsklinikken, spiseteam
Barsel https://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/barsel-ostvestBarsel BBarsel Barsel Barsel Barsel
Barselhotellhttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/barselhotelletBarselhotellBBarselhotellBarselhotellBarselhotellBarselhotell
Bemanningssenterethttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/bemanningssenteretBemanningssenteretBBemanningssenteretBemanningssenteretBemanningssenteretBemanningssenteret
Beredskap- og følgetjenestehttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/beredskap-og-folgetjenesteBeredskap- og følgetjenesteBBeredskap- og følgetjenesteBeredskap- og følgetjenesteBeredskap- og følgetjenesteBeredskap- og følgetjeneste
Biobank1https://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiu/regional-forskningsbiobank-midt-norgeBiobank1BBiobank1Biobank1Biobank1Biobank1
Bryst og endokrinkirurgisk poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/bryst-og-endokrinkirurgi/poliklinikk-bryst-og-endokrinkirurgiBryst og endokrinkirurgisk poliklinikkBBryst og endokrinkirurgisk poliklinikkBryst og endokrinkirurgisk poliklinikkBryst og endokrinkirurgisk poliklinikkBryst og endokrinkirurgisk poliklinikk
Bryst og endokrinkirurgisk seksjonhttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/bryst-og-endokrinkirurgiBryst og endokrinkirurgisk seksjonBBryst og endokrinkirurgisk seksjonBryst og endokrinkirurgisk seksjonBryst og endokrinkirurgisk seksjonBryst og endokrinkirurgisk seksjon
Brøsethttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/brosetBrøsetBBrøsetBrøsetBrøsetBrøset
Brøset, Regional sikkerhetsavdelinghttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/broset/regional-sikkerhetsavdelingBrøset, Regional sikkerhetsavdelingBBrøset, Regional sikkerhetsavdelingBrøset, Regional sikkerhetsavdelingBrøset, Regional sikkerhetsavdelingBrøset, Regional sikkerhetsavdeling
BUP, Akuttenheten https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/seksjon-lian/akuttenhetenBUP, Akuttenheten BBUP, Akuttenheten BUP, Akuttenheten BUP, Akuttenheten BUP, Akuttenheten
BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikkhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bupBUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikkBBUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikkBUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikkBUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikkBUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk
BUP, Enhet for fagutviklinghttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/enhet-for-fagutviklingBUP, Enhet for fagutviklingBBUP, Enhet for fagutviklingBUP, Enhet for fagutviklingBUP, Enhet for fagutviklingBUP, Enhet for fagutvikling
BUP, Lianvatnet skolehttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/seksjon-lian/lianvatnet-skoleBUP, Lianvatnet skoleBBUP, Lianvatnet skoleBUP, Lianvatnet skoleBUP, Lianvatnet skoleBUP, Lianvatnet skole
BUP poliklinikk Klostergatahttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/poliklinikk-klostergataBUP poliklinikk KlostergataBBUP poliklinikk KlostergataBUP poliklinikk KlostergataBUP poliklinikk KlostergataBUP poliklinikk Klostergata
BUP, poliklinikk Lianhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/seksjon-lian/poliklinikk-lianBUP, poliklinikk LianBBUP, poliklinikk LianBUP, poliklinikk LianBUP, poliklinikk LianBUP, poliklinikk Lian
BUP poliklinikk Nidarøhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/bup-poliklinikk-nidaroBUP poliklinikk NidarøBBUP poliklinikk NidarøBUP poliklinikk NidarøBUP poliklinikk NidarøBUP poliklinikk Nidarø
BUP poliklinikk Orkangerhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/poliklinikk-orkdalBUP poliklinikk OrkangerBBUP poliklinikk OrkangerBUP poliklinikk OrkangerBUP poliklinikk OrkangerBUP poliklinikk Orkanger
BUP, poliklinikk Rostenhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/bup-poliklinikk-rostenBUP, poliklinikk RostenBBUP, poliklinikk RostenBUP, poliklinikk RostenBUP, poliklinikk RostenBUP, poliklinikk Rosten
BUP Poliklinikk Røros https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/poliklinikk-rorosBUP Poliklinikk Røros BBUP Poliklinikk Røros BUP Poliklinikk Røros BUP Poliklinikk Røros BUP Poliklinikk Røros
BUP, Utredning- og behandlingsenhetenhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/seksjon-lian/utredning-og-behandlingsenhetenBUP, Utredning- og behandlingsenhetenBBUP, Utredning- og behandlingsenhetenBUP, Utredning- og behandlingsenhetenBUP, Utredning- og behandlingsenhetenBUP, Utredning- og behandlingsenheten
BUP ved Barne- og ungdomsklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/poliklinikk-bukBUP ved Barne- og ungdomsklinikkenBBUP ved Barne- og ungdomsklinikkenBUP ved Barne- og ungdomsklinikkenBUP ved Barne- og ungdomsklinikkenBUP ved Barne- og ungdomsklinikken
CFS/ME-poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-intensivmedisin/avdeling-for-smerte-og-sammensatte-lidelser/cfsme-poliklinikkCFS/ME-poliklinikkCCFS/ME-poliklinikkCFS/ME-poliklinikkCFS/ME-poliklinikkCFS/ME-poliklinikk
Dagkirurgi for gastro, uro, kar og bryst og endokrinkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/dagkirurgi-for-gastro-uro-kar-og-bryst-og-endokrinkirurgiDagkirurgi for gastro, uro, kar og bryst og endokrinkirurgiDDagkirurgi for gastro, uro, kar og bryst og endokrinkirurgiDagkirurgi for gastro, uro, kar og bryst og endokrinkirurgiDagkirurgi for gastro, uro, kar og bryst og endokrinkirurgiDagkirurgi for gastro, uro, kar og bryst og endokrinkirurgi
Dagkirurgisk enhet for ortopedi og plastikkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/dagkirurgisk-enhet-for-ortopedi-og-plastikkirurgiDagkirurgisk enhet for ortopedi og plastikkirurgiDDagkirurgisk enhet for ortopedi og plastikkirurgiDagkirurgisk enhet for ortopedi og plastikkirurgiDagkirurgisk enhet for ortopedi og plastikkirurgiDagkirurgisk enhet for ortopedi og plastikkirurgi
Divisjon Psykisk helsevernhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevernDivisjon Psykisk helsevernDDivisjon Psykisk helsevernDivisjon Psykisk helsevernDivisjon Psykisk helsevernDivisjon Psykisk helsevern
Divisjon St. Olavs driftsservicehttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsserviceDivisjon St. Olavs driftsserviceDDivisjon St. Olavs driftsserviceDivisjon St. Olavs driftsserviceDivisjon St. Olavs driftsserviceDivisjon St. Olavs driftsservice
Divisjonsledelsen Psykisk helsevernhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/divisjonsstabDivisjonsledelsen Psykisk helsevernDDivisjonsledelsen Psykisk helsevernDivisjonsledelsen Psykisk helsevernDivisjonsledelsen Psykisk helsevernDivisjonsledelsen Psykisk helsevern
Dokumentasjons- og arkivtjenesterhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/dokumentasjonssenterDokumentasjons- og arkivtjenesterDDokumentasjons- og arkivtjenesterDokumentasjons- og arkivtjenesterDokumentasjons- og arkivtjenesterDokumentasjons- og arkivtjenester
Ervervet hjerneskadehttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/ervervet-hjerneskadeErvervet hjerneskadeEErvervet hjerneskadeErvervet hjerneskadeErvervet hjerneskadeErvervet hjerneskade
Fagavdelingenhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingenFagavdelingenFFagavdelingenFagavdelingenFagavdelingenFagavdelingen
Fast-track tun ortopedihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/fast-track-tun-elektiv-ortopediFast-track tun ortopediFFast-track tun ortopediFast-track tun ortopediFast-track tun ortopediFast-track tun ortopedi
Fedmepoliklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/fedmepoliklinikkenFedmepoliklinikkenFFedmepoliklinikkenFedmepoliklinikkenFedmepoliklinikkenFedmepoliklinikken
Felles lettpost pasienthotellethttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/felles-lettpost-pasienthotelletFelles lettpost pasienthotelletFFelles lettpost pasienthotelletFelles lettpost pasienthotelletFelles lettpost pasienthotelletFelles lettpost pasienthotellet
Felles poliklinikk Orkdalhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/medisinsk-avdeling-orkdal/felles-poliklinikkFelles poliklinikk OrkdalFFelles poliklinikk OrkdalFelles poliklinikk OrkdalFelles poliklinikk OrkdalFelles poliklinikk Orkdal
Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-Norgehttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-akutt-og-mottaksmedisin/fellesfunksjonen-ambulansetjenesten-i-midt-norgeFellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-NorgeFFellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-NorgeFellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-NorgeFellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-NorgeFellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-Norge
Fertilitetsseksjonenhttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-avdeling/fertilitetsseksjonenFertilitetsseksjonenFFertilitetsseksjonenFertilitetsseksjonenFertilitetsseksjonenFertilitetsseksjonen
Forskning og utvikling, KoRushttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengighetsmedisin/kompetansesenter-rus-midt-norge-korus/forskning-og-utviklingForskning og utvikling, KoRusFForskning og utvikling, KoRusForskning og utvikling, KoRusForskning og utvikling, KoRusForskning og utvikling, KoRus
Forskningspostenhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiu/forskningspostenForskningspostenFForskningspostenForskningspostenForskningspostenForskningsposten
FoU-enhet for helse og arbeid i Midt-Norgehttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiu/regional-fou-enhet-for-helse-og-arbeidFoU-enhet for helse og arbeid i Midt-NorgeFFoU-enhet for helse og arbeid i Midt-NorgeFoU-enhet for helse og arbeid i Midt-NorgeFoU-enhet for helse og arbeid i Midt-NorgeFoU-enhet for helse og arbeid i Midt-Norge
Fremtidens Operasjonsrom (FOR)https://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiu/fremtidens-operasjonsrom-forFremtidens Operasjonsrom (FOR)FFremtidens Operasjonsrom (FOR)Fremtidens Operasjonsrom (FOR)Fremtidens Operasjonsrom (FOR)Fremtidens Operasjonsrom (FOR)
Fysikalsk avdeling, Orkdalhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/fysioterapi/fysikalsk-avdeling-orkdalFysikalsk avdeling, OrkdalFFysikalsk avdeling, OrkdalFysikalsk avdeling, OrkdalFysikalsk avdeling, OrkdalFysikalsk avdeling, Orkdal
Fysioterapi akutt, hjerte og lunge / gastro sørhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/fysioterapi/fysioterapi-akutt-hjerte-og-lunge-gastro-sorFysioterapi akutt, hjerte og lunge / gastro sørFFysioterapi akutt, hjerte og lunge / gastro sørFysioterapi akutt, hjerte og lunge / gastro sørFysioterapi akutt, hjerte og lunge / gastro sørFysioterapi akutt, hjerte og lunge / gastro sør
Fysioterapi Kvinne/barn og Gastrohttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/fysioterapi/kvinnebarn-og-gastroFysioterapi Kvinne/barn og GastroFFysioterapi Kvinne/barn og GastroFysioterapi Kvinne/barn og GastroFysioterapi Kvinne/barn og GastroFysioterapi Kvinne/barn og Gastro
Fysioterapi Nevrologisk avdeling, ØNH, Geriatri og Slaghttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/fysioterapi/nevrologisk-avdeling-ore-nese-hals-geriatri-og-slagFysioterapi Nevrologisk avdeling, ØNH, Geriatri og SlagFFysioterapi Nevrologisk avdeling, ØNH, Geriatri og SlagFysioterapi Nevrologisk avdeling, ØNH, Geriatri og SlagFysioterapi Nevrologisk avdeling, ØNH, Geriatri og SlagFysioterapi Nevrologisk avdeling, ØNH, Geriatri og Slag
Fysioterapi revmatologi og ortopedihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/fysioterapi/revmatologi-og-ortopediFysioterapi revmatologi og ortopediFFysioterapi revmatologi og ortopediFysioterapi revmatologi og ortopediFysioterapi revmatologi og ortopediFysioterapi revmatologi og ortopedi
Fødehttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/fode-ostvestFødeFFødeFødeFødeFøde
Føde observasjonhttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/fode-observasjonFøde observasjonFFøde observasjonFøde observasjonFøde observasjonFøde observasjon
Fødeavdelingenhttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingenFødeavdelingenFFødeavdelingenFødeavdelingenFødeavdelingenFødeavdelingen
Gastroenterologiske kirurgiske seksjonerhttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastroenterologisk-kirurgiGastroenterologiske kirurgiske seksjonerGGastroenterologiske kirurgiske seksjonerGastroenterologiske kirurgiske seksjonerGastroenterologiske kirurgiske seksjonerGastroenterologiske kirurgiske seksjoner
Gastrokirurgisk poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastroenterologisk-kirurgi/poliklinikk-gastroenterologisk-kirurgiGastrokirurgisk poliklinikkGGastrokirurgisk poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikk
Gynekologisk avdelinghttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-avdelingGynekologisk avdelingGGynekologisk avdelingGynekologisk avdelingGynekologisk avdelingGynekologisk avdeling
Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), spiseteamhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/trondsletten-habiliteringssenter/spiseteam-habiliteringstjenesten-for-barn-og-unge-habuHabiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), spiseteamHHabiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), spiseteamHabiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), spiseteamHabiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), spiseteamHabiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), spiseteam
Helsefag og utdanninghttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiu/helsefag-og-utdanningHelsefag og utdanningHHelsefag og utdanningHelsefag og utdanningHelsefag og utdanningHelsefag og utdanning
Hemodialysenhttps://stolav.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nyresykdommer/hemodialysenHemodialysenHHemodialysenHemodialysenHemodialysenHemodialysen
Hjerneslaghttps://stolav.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerneslagHjerneslagHHjerneslagHjerneslagHjerneslagHjerneslag
Hjertemedisinsk dag- og femdøgnsenhethttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-hjertemedisin/hjertemedisinsk-dag-og-femdognsenhetHjertemedisinsk dag- og femdøgnsenhetHHjertemedisinsk dag- og femdøgnsenhetHjertemedisinsk dag- og femdøgnsenhetHjertemedisinsk dag- og femdøgnsenhetHjertemedisinsk dag- og femdøgnsenhet
Hjertemedisinsk Intensiv (HMI)https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-hjertemedisin/hjertemedisinsk-intensivHjertemedisinsk Intensiv (HMI)HHjertemedisinsk Intensiv (HMI)Hjertemedisinsk Intensiv (HMI)Hjertemedisinsk Intensiv (HMI)Hjertemedisinsk Intensiv (HMI)
Hjertemedisinsk laboratoriumhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-hjertemedisin/hjertemedisinsk-laboratoriumHjertemedisinsk laboratoriumHHjertemedisinsk laboratoriumHjertemedisinsk laboratoriumHjertemedisinsk laboratoriumHjertemedisinsk laboratorium
Hjertemedisinsk poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-hjertemedisin/hjertemedisinsk-poliklinikkHjertemedisinsk poliklinikkHHjertemedisinsk poliklinikkHjertemedisinsk poliklinikkHjertemedisinsk poliklinikkHjertemedisinsk poliklinikk
Hjertemedisinsk sengeenhet HMS1https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-hjertemedisin/hjertemedisinske-sengeenhet-hms1Hjertemedisinsk sengeenhet HMS1HHjertemedisinsk sengeenhet HMS1Hjertemedisinsk sengeenhet HMS1Hjertemedisinsk sengeenhet HMS1Hjertemedisinsk sengeenhet HMS1
Hjertemedisinsk sengeenhet HMS2https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-hjertemedisin/hjertemedisinske-sengeenhet-hms2Hjertemedisinsk sengeenhet HMS2HHjertemedisinsk sengeenhet HMS2Hjertemedisinsk sengeenhet HMS2Hjertemedisinsk sengeenhet HMS2Hjertemedisinsk sengeenhet HMS2
Hjertemedisinsk sengeenhet HMS3https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-hjertemedisin/hjertemedisinske-sengeenhet-hms3Hjertemedisinsk sengeenhet HMS3HHjertemedisinsk sengeenhet HMS3Hjertemedisinsk sengeenhet HMS3Hjertemedisinsk sengeenhet HMS3Hjertemedisinsk sengeenhet HMS3
Hjertesviktpoliklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-hjertemedisin/hjertemedisinske-sengeenhet-hms3/hjertesviktpoliklinikkenHjertesviktpoliklinikkenHHjertesviktpoliklinikkenHjertesviktpoliklinikkenHjertesviktpoliklinikkenHjertesviktpoliklinikken
Hornhinnebanken St. Olavhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ore-nese-hals-kjevekirurgi-og-oyesykdommer/oyesykdommer/hornhinnebankenHornhinnebanken St. OlavHHornhinnebanken St. OlavHornhinnebanken St. OlavHornhinnebanken St. OlavHornhinnebanken St. Olav
Hotell/Dagtun ortopedihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/hotelldagtunHotell/Dagtun ortopediHHotell/Dagtun ortopediHotell/Dagtun ortopediHotell/Dagtun ortopediHotell/Dagtun ortopedi
Hovedintensivhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-intensivmedisin/hovedintensivHovedintensivHHovedintensivHovedintensivHovedintensivHovedintensiv
Hudavdelingenhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/hudavdelingHudavdelingenHHudavdelingenHudavdelingenHudavdelingenHudavdelingen
Høresentralenhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ore-nese-hals-kjevekirurgi-og-oyesykdommer/ore-nese-hals/horesentralenHøresentralenHHøresentralenHøresentralenHøresentralenHøresentralen
Høresentralens servicekontorhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ore-nese-hals-kjevekirurgi-og-oyesykdommer/ore-nese-hals/horesentralens-horeapparatserviceHøresentralens servicekontorHHøresentralens servicekontorHøresentralens servicekontorHøresentralens servicekontorHøresentralens servicekontor
Infusjonsenheten Revmatologisk avdelinghttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/revmatologisk-avdeling/revmatologisk-poliklinikk/infusjonsenhetenInfusjonsenheten Revmatologisk avdelingIInfusjonsenheten Revmatologisk avdelingInfusjonsenheten Revmatologisk avdelingInfusjonsenheten Revmatologisk avdelingInfusjonsenheten Revmatologisk avdeling
Inntakskontor for ortopedi og plastikkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/inntakskontor-for-poliklinikk-for-ortopedi-og-plastikkirurgiInntakskontor for ortopedi og plastikkirurgiIInntakskontor for ortopedi og plastikkirurgiInntakskontor for ortopedi og plastikkirurgiInntakskontor for ortopedi og plastikkirurgiInntakskontor for ortopedi og plastikkirurgi
Jordmor hjemhttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/jordmor-hjemJordmor hjemJJordmor hjemJordmor hjemJordmor hjemJordmor hjem
Karkirurgisk poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/karkirurgi/poliklinikk-karkirurgiKarkirurgisk poliklinikkKKarkirurgisk poliklinikkKarkirurgisk poliklinikkKarkirurgisk poliklinikkKarkirurgisk poliklinikk
Karkirurgisk seksjonhttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/karkirurgiKarkirurgisk seksjonKKarkirurgisk seksjonKarkirurgisk seksjonKarkirurgisk seksjonKarkirurgisk seksjon
Kirurgisk klinikkhttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkKKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikk
Kirurgisk operasjonsavdelinghttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-operasjonsavdelingKirurgisk operasjonsavdelingKKirurgisk operasjonsavdelingKirurgisk operasjonsavdelingKirurgisk operasjonsavdelingKirurgisk operasjonsavdeling
Klinikk for akutt- og mottaksmedisinhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-akutt-og-mottaksmedisinKlinikk for akutt- og mottaksmedisinKKlinikk for akutt- og mottaksmedisinKlinikk for akutt- og mottaksmedisinKlinikk for akutt- og mottaksmedisinKlinikk for akutt- og mottaksmedisin
Klinikk for anestesi og intensivmedisinhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-intensivmedisinKlinikk for anestesi og intensivmedisinKKlinikk for anestesi og intensivmedisinKlinikk for anestesi og intensivmedisinKlinikk for anestesi og intensivmedisinKlinikk for anestesi og intensivmedisin
Klinikk for bildediagnostikkhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-bildediagnostikkKlinikk for bildediagnostikkKKlinikk for bildediagnostikkKlinikk for bildediagnostikkKlinikk for bildediagnostikkKlinikk for bildediagnostikk
Klinikk for fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringKlinikk for fysikalsk medisin og rehabiliteringKKlinikk for fysikalsk medisin og rehabiliteringKlinikk for fysikalsk medisin og rehabiliteringKlinikk for fysikalsk medisin og rehabiliteringKlinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering
Klinikk for hjertemedisinhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-hjertemedisinKlinikk for hjertemedisinKKlinikk for hjertemedisinKlinikk for hjertemedisinKlinikk for hjertemedisinKlinikk for hjertemedisin
Klinikk for kliniske servicefunksjonerhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjonerKlinikk for kliniske servicefunksjonerKKlinikk for kliniske servicefunksjonerKlinikk for kliniske servicefunksjonerKlinikk for kliniske servicefunksjonerKlinikk for kliniske servicefunksjoner
Klinikk for lunge og arbeidsmedisinhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisinKlinikk for lunge og arbeidsmedisinKKlinikk for lunge og arbeidsmedisinKlinikk for lunge og arbeidsmedisinKlinikk for lunge og arbeidsmedisinKlinikk for lunge og arbeidsmedisin
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommerhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommerKlinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommerKKlinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommerKlinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommerKlinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommerKlinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisinhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengighetsmedisinKlinikk for rus- og avhengighetsmedisinKKlinikk for rus- og avhengighetsmedisinKlinikk for rus- og avhengighetsmedisinKlinikk for rus- og avhengighetsmedisinKlinikk for rus- og avhengighetsmedisin
Klinikk for thoraxkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-thoraxkirurgiKlinikk for thoraxkirurgiKKlinikk for thoraxkirurgiKlinikk for thoraxkirurgiKlinikk for thoraxkirurgiKlinikk for thoraxkirurgi
Klinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommerhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ore-nese-hals-kjevekirurgi-og-oyesykdommerKlinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommerKKlinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommerKlinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommerKlinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommerKlinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer
Klinisk etikkomitéhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/klinisk-etikkomitKlinisk etikkomitéKKlinisk etikkomitéKlinisk etikkomitéKlinisk etikkomitéKlinisk etikkomité
Klinisk forskningsenhet Midt-Norgehttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiu/klinisk-forskningsenhet-midt-norgeKlinisk forskningsenhet Midt-NorgeKKlinisk forskningsenhet Midt-NorgeKlinisk forskningsenhet Midt-NorgeKlinisk forskningsenhet Midt-NorgeKlinisk forskningsenhet Midt-Norge
Klinisk nevrofysiologisk seksjonhttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologi-og-klinisk-nevrofysiologi/klinisk-nevrofysiologisk-seksjonKlinisk nevrofysiologisk seksjonKKlinisk nevrofysiologisk seksjonKlinisk nevrofysiologisk seksjonKlinisk nevrofysiologisk seksjonKlinisk nevrofysiologisk seksjon
Kommunikasjonsavdelingenhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/kommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingen
Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldrehttps://stolav.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kompetansesenter-for-bevegelsesvansker-og-fall-hos-eldreKompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldreKKompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldreKompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldreKompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldreKompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre
Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norgehttps://stolav.no/avdelinger/kreftklinikken/kompetansesenter-i-lindrende-behandlingKompetansesenter i lindrende behandling Midt-NorgeKKompetansesenter i lindrende behandling Midt-NorgeKompetansesenter i lindrende behandling Midt-NorgeKompetansesenter i lindrende behandling Midt-NorgeKompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge
Kompetansesenter Rus Midt-Norgehttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengighetsmedisin/kompetansesenter-rus-midt-norge-korusKompetansesenter Rus Midt-NorgeKKompetansesenter Rus Midt-NorgeKompetansesenter Rus Midt-NorgeKompetansesenter Rus Midt-NorgeKompetansesenter Rus Midt-Norge
Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatrihttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/broset/kompetansesenteret-for-sikkerhets-fengsels-og-rettspsykiatriKompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatriKKompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatriKompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatriKompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatriKompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
KoRus Midt-Norge, Seksjon Møre og Romsdalhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengighetsmedisin/kompetansesenter-rus-midt-norge-korus/korus-seksjon-more-og-romsdalKoRus Midt-Norge, Seksjon Møre og RomsdalKKoRus Midt-Norge, Seksjon Møre og RomsdalKoRus Midt-Norge, Seksjon Møre og RomsdalKoRus Midt-Norge, Seksjon Møre og RomsdalKoRus Midt-Norge, Seksjon Møre og Romsdal
KoRus, seksjon Trøndelag nordhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengighetsmedisin/kompetansesenter-rus-midt-norge-korus/korus-seksjon-nord-trondelagKoRus, seksjon Trøndelag nordKKoRus, seksjon Trøndelag nordKoRus, seksjon Trøndelag nordKoRus, seksjon Trøndelag nordKoRus, seksjon Trøndelag nord
KoRus, seksjon Trøndelag sørhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengighetsmedisin/kompetansesenter-rus-midt-norge-korus/korus-seksjon-sor-trondelagKoRus, seksjon Trøndelag sørKKoRus, seksjon Trøndelag sørKoRus, seksjon Trøndelag sørKoRus, seksjon Trøndelag sørKoRus, seksjon Trøndelag sør
Kreft poliklinikk og dagsenterhttps://stolav.no/avdelinger/kreftklinikken/kreft-poliklinikk-og-dagsenterKreft poliklinikk og dagsenterKKreft poliklinikk og dagsenterKreft poliklinikk og dagsenterKreft poliklinikk og dagsenterKreft poliklinikk og dagsenter
Kreftklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/kreftklinikkenKreftklinikkenKKreftklinikkenKreftklinikkenKreftklinikkenKreftklinikken
Kreftklinikken avdeling Orkdalhttps://stolav.no/avdelinger/kreftklinikken/kreftklinikken-avdeling-orkdalKreftklinikken avdeling OrkdalKKreftklinikken avdeling OrkdalKreftklinikken avdeling OrkdalKreftklinikken avdeling OrkdalKreftklinikken avdeling Orkdal
Kundesenterethttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/kundesenterKundesenteretKKundesenteretKundesenteretKundesenteretKundesenteret
Kvinneklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikkenKvinneklinikkenKKvinneklinikkenKvinneklinikkenKvinneklinikkenKvinneklinikken
Laboratoriemedisinsk klinikkhttps://stolav.no/avdelinger/laboratoriemedisinsk-klinikkLaboratoriemedisinsk klinikkLLaboratoriemedisinsk klinikkLaboratoriemedisinsk klinikkLaboratoriemedisinsk klinikkLaboratoriemedisinsk klinikk
Logistikk og forsyninghttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/logistikk-og-forsyningLogistikk og forsyningLLogistikk og forsyningLogistikk og forsyningLogistikk og forsyningLogistikk og forsyning
Lungemedisin dagenhethttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/lungemedisinsk-avdeling/lunge-dagenhetLungemedisin dagenhetLLungemedisin dagenhetLungemedisin dagenhetLungemedisin dagenhetLungemedisin dagenhet
Lungemedisin overvåkning med sengetun 1https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/lungemedisinsk-avdeling/lunge-overvakningLungemedisin overvåkning med sengetun 1LLungemedisin overvåkning med sengetun 1Lungemedisin overvåkning med sengetun 1Lungemedisin overvåkning med sengetun 1Lungemedisin overvåkning med sengetun 1
Lungemedisin poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/lungemedisinsk-avdeling/lunge-poliklinikkLungemedisin poliklinikkLLungemedisin poliklinikkLungemedisin poliklinikkLungemedisin poliklinikkLungemedisin poliklinikk
Lungemedisin sengetun 2 og 3https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/lungemedisinsk-avdeling/lungemedisinsk-avdeling-tun-2-og-3Lungemedisin sengetun 2 og 3LLungemedisin sengetun 2 og 3Lungemedisin sengetun 2 og 3Lungemedisin sengetun 2 og 3Lungemedisin sengetun 2 og 3
Lungemedisin sengetun 4 og 5https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/lungemedisinsk-avdeling/lungemedisinsk-avdeling-tun-4-og-5Lungemedisin sengetun 4 og 5LLungemedisin sengetun 4 og 5Lungemedisin sengetun 4 og 5Lungemedisin sengetun 4 og 5Lungemedisin sengetun 4 og 5
Lungemedisinsk avdelinghttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/lungemedisinsk-avdelingLungemedisinsk avdelingLLungemedisinsk avdelingLungemedisinsk avdelingLungemedisinsk avdelingLungemedisinsk avdeling
Lærings- og mestringssenteret Barne- og ungdomsklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/lms-barne-og-ungdomsklinikkenLærings- og mestringssenteret Barne- og ungdomsklinikkenLLærings- og mestringssenteret Barne- og ungdomsklinikkenLærings- og mestringssenteret Barne- og ungdomsklinikkenLærings- og mestringssenteret Barne- og ungdomsklinikkenLærings- og mestringssenteret Barne- og ungdomsklinikken
Lærings- og mestringssenteret, BUP-klinikkhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/enhet-for-fagutvikling/lerings-og-mestringssenteret-lmsLærings- og mestringssenteret, BUP-klinikkLLærings- og mestringssenteret, BUP-klinikkLærings- og mestringssenteret, BUP-klinikkLærings- og mestringssenteret, BUP-klinikkLærings- og mestringssenteret, BUP-klinikk
Lærings- og mestringssenteret, Habiliteringstjenesten for voksnehttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/ostmarka/habiliteringstjenesten-for-voksne/lering-og-mestringLærings- og mestringssenteret, Habiliteringstjenesten for voksneLLærings- og mestringssenteret, Habiliteringstjenesten for voksneLærings- og mestringssenteret, Habiliteringstjenesten for voksneLærings- og mestringssenteret, Habiliteringstjenesten for voksneLærings- og mestringssenteret, Habiliteringstjenesten for voksne
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjonerhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/lms-klinikk-for-kliniske-servicefunksjonerLærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjonerLLærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjonerLærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjonerLærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjonerLærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisinhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengighetsmedisin/kompetansesenter-rus-midt-norge-korus/lerings-og-mestringssenteret-korusLærings- og mestringssenteret, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisinLLærings- og mestringssenteret, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisinLærings- og mestringssenteret, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisinLærings- og mestringssenteret, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisinLærings- og mestringssenteret, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
Lærings- og mestringssenteret, Nidaros DPShttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/lerings-og-mestringssenteret-nidaros-dpsLærings- og mestringssenteret, Nidaros DPSLLærings- og mestringssenteret, Nidaros DPSLærings- og mestringssenteret, Nidaros DPSLærings- og mestringssenteret, Nidaros DPSLærings- og mestringssenteret, Nidaros DPS
Lærings- og mestringssenteret Trondslettenhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/trondsletten-habiliteringssenter/lms-trondslettenLærings- og mestringssenteret TrondslettenLLærings- og mestringssenteret TrondslettenLærings- og mestringssenteret TrondslettenLærings- og mestringssenteret TrondslettenLærings- og mestringssenteret Trondsletten
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospitalhttps://stolav.no/avdelinger/lerings-og-mestringssentre-ved-st-olavs-hospitalLærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospitalLLærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospitalLærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospitalLærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospitalLærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital
Mat & Caféhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/mat-og-cafMat & CaféMMat & CaféMat & CaféMat & CaféMat & Café
Medisinhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/medisinMedisinMMedisinMedisinMedisinMedisin
Medisinsk avdeling Orkdalhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/medisinsk-avdeling-orkdalMedisinsk avdeling OrkdalMMedisinsk avdeling OrkdalMedisinsk avdeling OrkdalMedisinsk avdeling OrkdalMedisinsk avdeling Orkdal
Medisinsk klinikkhttps://stolav.no/avdelinger/medisinsk-klinikkMedisinsk klinikkMMedisinsk klinikkMedisinsk klinikkMedisinsk klinikkMedisinsk klinikk
Medisinsk nødmeldetjeneste og AMK-sentralhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-akutt-og-mottaksmedisin/medisinsk-nodmeldetjeneste-og-amk-sentralMedisinsk nødmeldetjeneste og AMK-sentralMMedisinsk nødmeldetjeneste og AMK-sentralMedisinsk nødmeldetjeneste og AMK-sentralMedisinsk nødmeldetjeneste og AMK-sentralMedisinsk nødmeldetjeneste og AMK-sentral
Medisinsk simulatorsenterhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-intensivmedisin/medisinsk-simulatorsenter-mssMedisinsk simulatorsenterMMedisinsk simulatorsenterMedisinsk simulatorsenterMedisinsk simulatorsenterMedisinsk simulatorsenter
Medisinsk teknikkhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/medisinsk-teknikkMedisinsk teknikkMMedisinsk teknikkMedisinsk teknikkMedisinsk teknikkMedisinsk teknikk
Medisinske kvalitetsregistrehttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/medisinske-kvalitetsregistreMedisinske kvalitetsregistreMMedisinske kvalitetsregistreMedisinske kvalitetsregistreMedisinske kvalitetsregistreMedisinske kvalitetsregistre
Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisinhttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/senter-for-fostermedisin-nsfmNasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisinNNasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisinNasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisinNasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisinNasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin
Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgihttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/nasjonal-kompetansetjeneste-for-avansert-laparoskopisk-kirurgi-nsalkNasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgiNNasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgiNasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgiNasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgiNasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi
Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MRhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-bildediagnostikk/nasjonal-kompetansetjeneste-for-funksjonell-mrNasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MRNNasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MRNasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MRNasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MRNasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR
Nasjonal kompetansetjeneste for hodepinehttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikken/nasjonal-kompetansetjeneste-for-hodepineNasjonal kompetansetjeneste for hodepineNNasjonal kompetansetjeneste for hodepineNasjonal kompetansetjeneste for hodepineNasjonal kompetansetjeneste for hodepineNasjonal kompetansetjeneste for hodepine
Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommerhttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikken/nasjonal-kompetansetjeneste-for-kirurgisk-behandling-av-rygg-og-nakkesykdommerNasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommerNNasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommerNasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommerNasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommerNasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer
Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelserhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-intensivmedisin/avdeling-for-smerte-og-sammensatte-lidelser/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sammensatte-symptomlidelser-nkslNasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelserNNasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelserNasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelserNasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelserNasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser
Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/revmatologisk-avdeling/nasjonal-kompetansetjeneste-for-svangerskap-og-revmatologiske-sykdommerNasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)NNasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)
Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisinhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/nasjonal-kompetansetjeneste-trening-som-medisinNasjonal kompetansetjeneste Trening som medisinNNasjonal kompetansetjeneste Trening som medisinNasjonal kompetansetjeneste Trening som medisinNasjonal kompetansetjeneste Trening som medisinNasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin
Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelsehttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/arbeidsmedisinsk-avdeling/nasjonalt-fagkompetansesenter-for-landbrukshelseNasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelseNNasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelseNasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelseNasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelseNasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse
Nevrointensivhttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikken/nevro-intensivNevrointensivNNevrointensivNevrointensivNevrointensivNevrointensiv
Nevrokirurgisk avdelinghttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrokirurgiNevrokirurgisk avdelingNNevrokirurgisk avdelingNevrokirurgisk avdelingNevrokirurgisk avdelingNevrokirurgisk avdeling
Nevrokirurgisk inntakskontorhttps://stolav.no/avdelinger/nevrokirurgisk-inntakskontorNevrokirurgisk inntakskontorNNevrokirurgisk inntakskontorNevrokirurgisk inntakskontorNevrokirurgisk inntakskontorNevrokirurgisk inntakskontor
Nevrokirurgisk operasjonhttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrokirurgi/nevrokirurgisk-operasjonNevrokirurgisk operasjonNNevrokirurgisk operasjonNevrokirurgisk operasjonNevrokirurgisk operasjonNevrokirurgisk operasjon
Nevrokirurgisk sengeposthttps://stolav.no/avdelinger/nevrokirurgisk-inntakskontor/nevrokirurgisk-sengepostNevrokirurgisk sengepostNNevrokirurgisk sengepostNevrokirurgisk sengepostNevrokirurgisk sengepostNevrokirurgisk sengepost
Nevroklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikkenNevroklinikkenNNevroklinikkenNevroklinikkenNevroklinikkenNevroklinikken
Nevroklinikkens kontortjenestehttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikken/nevroklinikkens-kontortjenesteNevroklinikkens kontortjenesteNNevroklinikkens kontortjenesteNevroklinikkens kontortjenesteNevroklinikkens kontortjenesteNevroklinikkens kontortjeneste
Nevrologisk poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikken/nevropoliklinikkenNevrologisk poliklinikkNNevrologisk poliklinikkNevrologisk poliklinikkNevrologisk poliklinikkNevrologisk poliklinikk
Nevrologisk sengeposthttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologi-og-klinisk-nevrofysiologi/nevrologisk-sengepostNevrologisk sengepostNNevrologisk sengepostNevrologisk sengepostNevrologisk sengepostNevrologisk sengepost
Nidaros DPShttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dpsNidaros DPSNNidaros DPSNidaros DPSNidaros DPSNidaros DPS
Nidaros DPS, Ambulant Akutteam (AAT)https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/ambulant-akutteam-aat-nidaros-dpsNidaros DPS, Ambulant Akutteam (AAT)NNidaros DPS, Ambulant Akutteam (AAT)Nidaros DPS, Ambulant Akutteam (AAT)Nidaros DPS, Ambulant Akutteam (AAT)Nidaros DPS, Ambulant Akutteam (AAT)
Nidaros DPS, Døgnenhet seksjon 1https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/dognenhet-seksjon-1Nidaros DPS, Døgnenhet seksjon 1NNidaros DPS, Døgnenhet seksjon 1Nidaros DPS, Døgnenhet seksjon 1Nidaros DPS, Døgnenhet seksjon 1Nidaros DPS, Døgnenhet seksjon 1
Nidaros DPS, Døgnenhet seksjon 2https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/dognenhet-seksjon-2Nidaros DPS, Døgnenhet seksjon 2NNidaros DPS, Døgnenhet seksjon 2Nidaros DPS, Døgnenhet seksjon 2Nidaros DPS, Døgnenhet seksjon 2Nidaros DPS, Døgnenhet seksjon 2
Nidaros DPS, Døgnenheterhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/dognenhetene-nidaros-dpsNidaros DPS, DøgnenheterNNidaros DPS, DøgnenheterNidaros DPS, DøgnenheterNidaros DPS, DøgnenheterNidaros DPS, Døgnenheter
Nidaros DPS, Enhet for gruppebehandlinghttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/enhet-for-gruppebehandlingNidaros DPS, Enhet for gruppebehandlingNNidaros DPS, Enhet for gruppebehandlingNidaros DPS, Enhet for gruppebehandlingNidaros DPS, Enhet for gruppebehandlingNidaros DPS, Enhet for gruppebehandling
Nidaros DPS, Fosen-Teamethttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/fosen-teamet-nidaros-dpsNidaros DPS, Fosen-TeametNNidaros DPS, Fosen-TeametNidaros DPS, Fosen-TeametNidaros DPS, Fosen-TeametNidaros DPS, Fosen-Teamet
Nidaros DPS, Korttidspoliklinikken https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/korttidspoliklinikkenNidaros DPS, Korttidspoliklinikken NNidaros DPS, Korttidspoliklinikken Nidaros DPS, Korttidspoliklinikken Nidaros DPS, Korttidspoliklinikken Nidaros DPS, Korttidspoliklinikken
Nidaros DPS, PART og ART https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/psykiatrisk-ambulant-rehabiliteringsteam-part-nidaros-dpsNidaros DPS, PART og ART NNidaros DPS, PART og ART Nidaros DPS, PART og ART Nidaros DPS, PART og ART Nidaros DPS, PART og ART
Nidaros DPS, Poliklinikkerhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/poliklinikkene-nidaros-dpsNidaros DPS, PoliklinikkerNNidaros DPS, PoliklinikkerNidaros DPS, PoliklinikkerNidaros DPS, PoliklinikkerNidaros DPS, Poliklinikker

Besøksadresser

1902-byggethttps://stolav.no/steder/oya/1902-bygget1902-bygget1902-bygget er det opprinnelige Trondhjems sykehus. Bygningen ble rehabilitert i forbindelse med sykehusutbyggingen på Øya og sto ferdig i 2008.
1930-byggethttps://stolav.no/steder/oya/1930-bygget1930-bygget
2109-bygget Nidaros DPShttps://stolav.no/steder/lade/ostmarka/ostmarkveien-21/2109-bygget2109-bygget Nidaros DPS
2125-bygget Østmarkahttps://stolav.no/steder/lade/ostmarka/ostmarkveien-21/2125-bygget2125-bygget Østmarka
Akutten og Hjerte-lunge-senterethttps://stolav.no/steder/oya/akutten-og-hjerte-lunge-senteretAkutten og Hjerte-lunge-senteret
Bevegelsessenterethttps://stolav.no/steder/oya/bevegelsessenteretBevegelsessenteretBevegelsessenteret ligger på Øya i Trondheim som en del av det nye universitetssykehuset. Bygget er ca. 19 300 kvadratmeter og ble tatt i bruk i juli 2009.
Blåbygget, Brøsethttps://stolav.no/steder/broset/blabyggetBlåbygget, Brøset
Brøsethttps://stolav.no/steder/brosetBrøset
Erling Skjalgssons gate 2https://stolav.no/steder/oya/kvinne-barn-senteret/erling-skjalgssons-gate-2Erling Skjalgssons gate 2
Forsyningssenterethttps://stolav.no/steder/oya/forsyningssenteretForsyningssenteret
Gastrosenterethttps://stolav.no/steder/oya/gastrosenteretGastrosenteret
Henrik Grønnsvei 24https://stolav.no/steder/roros/henrik-gronnsvei-24Henrik Grønnsvei 24
Hotell St. Olavhttps://stolav.no/steder/oya/hotell-st-olavHotell St. Olav
IKT-brakkahttps://stolav.no/steder/ikt-brakkaIKT-brakka
Klostergata 46https://stolav.no/steder/oya/klostergata-46Klostergata 46
Klostergata 48https://stolav.no/steder/oya/klostergata-48Klostergata 48
Kunnskapssenterethttps://stolav.no/steder/oya/kunnskapssenteretKunnskapssenteretKunnskapssenteret ligger på Øya i Trondheim som en del av det nye universitetssykehuset. Bygget er på 15 000 kvadratmeter og ble tatt i bruk i 2013. 
Kvinne-barn-senterethttps://stolav.no/steder/oya/kvinne-barn-senteretKvinne-barn-senteret
Laboratoriesenterethttps://stolav.no/steder/oya/laboratoriesenteretLaboratoriesenteretLaboratorieenteret ligger på Øya som en del av det nye universitetssykehuset. Bygget har et bruttoareal på ca. 25 500 kvadratmeter og ble tatt i bruk i 2005.
Mauritz Hansensgate 1Fhttps://stolav.no/steder/mauritz-hansensgate-1fMauritz Hansensgate 1F
Medisinteknisk forskningssenterhttps://stolav.no/steder/oya/mtfs-medisinteknisk-forskningssenterMedisinteknisk forskningssenter
Miljøbyggethttps://stolav.no/steder/oya/miljobyggetMiljøbygget
Nevro østhttps://stolav.no/steder/oya/nevro-ostNevro øst
Nevrosenterethttps://stolav.no/steder/oya/nevrosenteretNevrosenteret
Orkdal Sjukehus, Sjukehusvegen 3, Orkangerhttps://stolav.no/steder/orkdal/sjukehusvegen-3Orkdal Sjukehus, Sjukehusvegen 3, Orkanger
Orkdalsveien 244https://stolav.no/steder/orkdal/orkdalsveien-244Orkdalsveien 244
PET-senterethttps://stolav.no/steder/oya/pet-senteretPET-senteret
Reier Søpstads vei 22, Saupstadhttps://stolav.no/steder/saupstadReier Søpstads vei 22, SaupstadSaupstad ligger sør i Trondheim i Heimdal bydel.
Revmatismehusethttps://stolav.no/steder/oya/revmatismehusetRevmatismehuset
Schwachs gate 1https://stolav.no/steder/oya/schwachs-gate-1Schwachs gate 1
Schwachs gate 3https://stolav.no/steder/oya/schwachs-gate-3Schwachs gate 3
Sjukehusvegen 5https://stolav.no/steder/orkdal/bupSjukehusvegen 5
St. Olavs hospitalhttps://stolav.no/steder/st-olavs-hospitalSt. Olavs hospital
Tollef Bredalsvei 13, Røroshttps://stolav.no/steder/roros/tollef-bredals-vei-13Tollef Bredalsvei 13, Røros
Trondslettenhttps://stolav.no/steder/trondslettenTrondsletten
Vestre Rosten 77https://stolav.no/steder/vestre-rosten-77Vestre Rosten 77
Vådanvegen 39, Lianhttps://stolav.no/steder/lian/vadanvegen-39Vådanvegen 39, Lian
Vådanvegen 45, Lianhttps://stolav.no/steder/lian/vadanvegen-45Vådanvegen 45, Lian
Vådanvegen 49, Lianhttps://stolav.no/steder/lian/vadanvegen-49Vådanvegen 49, Lian
Vådanvegen 61, Lianhttps://stolav.no/steder/lian/vadanvegen-61Vådanvegen 61, Lian
Vådanvegen 63, Lianhttps://stolav.no/steder/lian/vadanvegen-63Vådanvegen 63, Lian
Vådanveien 47, Lianhttps://stolav.no/steder/lian/vadanvegen-47Vådanveien 47, Lian
Østmarkahttps://stolav.no/steder/lade/ostmarkaØstmarkaAvdeling Østmarka ligger i bydelen Lade øst i Trondheim. Divisjon Psykisk helsevern har en stor del av sin virksomhet på Østmarka.
Østmarkveien 15https://stolav.no/steder/lade/ostmarkveien-15Østmarkveien 15
Østmarkveien 21https://stolav.no/steder/lade/ostmarka/ostmarkveien-21Østmarkveien 21
Østmarkveien 29 c, 2102-byggethttps://stolav.no/steder/lade/ostmarkveien-29-c-2102-byggetØstmarkveien 29 c, 2102-bygget
Østmarkveien 31https://stolav.no/steder/ostmarkveien-31Østmarkveien 31
Østmarkveien 47https://stolav.no/steder/lade/ostmarkveien-47Østmarkveien 47
Østmarkveien 49https://stolav.no/steder/lade/ostmarkveien-49Østmarkveien 49
Østre Rosten 55https://stolav.no/steder/heimdal/ostre-rosten-55-tiller-dpsØstre Rosten 55Tiller DPS er et moderne lokalsykehus på Tiller i Trondheim. Det distriktspsykiatriske senteret betjener befolkningen i bydelene Byåsen, Heimdal og deler av midtbyen, samt kommunene Klæbu og Melhus.
Øyahttps://stolav.no/steder/oyaØya

Fant du det du lette etter?