Samisk helseteam

Samisk helseteam er et prosjekt som består av et team av helsepersonell med kompetanse 
innen samisk språk og kultur. De er ansatt i sine respektive stillinger, og har et spesielt
ansvar for å ivareta samiske pasienters rettigheter og behov. En sykepleier fra samisk
helseteam er stasjonert på St. Olavs hospital i Trondheim. Sykepleieren bemanner en
telefon og vil være tilgjengelig alle hverdager kl. 0800-1600.


Til pasienter og pårørende

På Øya, i Trondheim, har vi en sykepleier i samisk helseteam med hovedoppgave å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen. Hun er en kontaktperson som både pasienter og pårørende kan kontakte når samiske pasienter skal til St. Olavs.

Sykepleieren kan for eksempel følge pasienter til polikliniske timer og være med på legevisitter ved inneliggende pasienter.

Dette er et tilbud til samiske pasienter og pårørende. Det skal være lav terskel for å ta kontakt med sykepleieren og du trenger ikke en medisinsk grunn for å ta kontakt!

Mer informasjon

Fant du det du lette etter?