Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger.

Permisjon/fri fra jobb

De fleste arbeidsgivere gir ansatte permisjon med lønn når den ansatte har fått henvisning av lege til pasientkurs. Vi anbefaler at du tar kontakt med arbeidsgiveren din, eventuelt fagforening hvis du er fagorganisert. Det kan være at du kan benytte deg av velferdspermisjon, egenmelding eller sykmelding.

Reise- og oppholdsutgifter

Du har de samme rettighetene til dekning av utgifter til reise til pasientkurs, som du har til polikliniske timer på sykehus. Hovedregelen er at pasientreiser dekkes med en standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendig tilleggsutgifter dekkes.

Opplæringspenger ved barns sykdom og tapt arbeidsfortjeneste  

Du kan få opplæringspenger dersom du har inntektstap når du deltar på kurs eller annen opplæring som er nødvendig for at du kan ta deg av og behandle et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn som du har omsorg for.

Fant du det du lette etter?