Fritt sykehusvalg blir fritt behandlingsvalg

Høsten 2015 innføres ordningen Fritt behandlingsvalg. Samtidig flyttes innholdet på frittsykehusvalg.no over på helsenorge.no i en ny og mer brukervennlig informasjonstjeneste kalt Velg behandlingssted.

Retten til ​​​​​​​​​​​fritt behandlingsvalg vil erstatte og utvide dagens rett til fritt sykehusvalg. ​​​​​​​​Med fritt behandlingsvalg vil flere private behandlingssteder få behandle pasienter på statens regning, noe som betyr at du som pasient vil få flere valgmuligheter når du skal til behandling i spesialisthelsetjenesten.

Dette kan føre til kortere ventetider og at du kommer raskere til behandling.

Les hele saken om Velg behandlingssted på helsenorge.no