Fritt behandlingsvalg

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

På helsenorge.no finner du oversikt over behandlingssteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling

Gjennom en veiviser på helsenorge.no får du informasjon om hva du må gjøre for å bytte behandlingssted.

Velg behandlingssted på helsenorge.no.

 

Brukerutvalgethttps://stolav.no/rettigheter/brukerutvalgetBrukerutvalgetBrukerutvalget er et forum for tilbakemelding fra pasienter, pårørende og brukerorganisasjonene. Utvalget har vanligvis møte tirsdag kl 1030– 1530 i samme uke som styremøtene ved St. Olavs Hospital.01.06.2016 09:07:32
Rettigheterhttps://stolav.no/rettigheterRettigheter
Barn som pårørendehttps://stolav.no/rettigheter/barn-som-parorendeBarn som pårørendeHer finner du flere lenker til barns rettigheter og ulike tilbud til barn som pårørende. 06.12.2016 09:34:25
Pasient- og brukerombudhttps://stolav.no/rettigheter/pasient-og-brukerombudPasient- og brukerombud
Fritt behandlingsvalghttps://stolav.no/rettigheter/fritt-behandlingsvalgFritt behandlingsvalgDu har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.09.02.2017 12:48:47
Rettigheter ved fristbruddhttps://stolav.no/rettigheter/rettigheter-ved-fristbruddRettigheter ved fristbrudd
Egenandel og frikorthttps://stolav.no/rettigheter/egenandel-og-frikortEgenandel og frikort  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det...12.08.2016 11:31:02
Klage og erstatninghttps://stolav.no/rettigheter/klage-og-erstatningKlage og erstatning Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett. 03.06.2016 08:16:31
Pasientreiserhttps://stolav.no/rettigheter/pasientreiserPasientreiser09.02.2017 13:12:01
Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæringhttps://stolav.no/rettigheter/rettigheter-ved-pasient-og-parorendeoppleringRettigheter ved pasient- og pårørendeopplæringPasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger. 09.02.2017 13:43:07
Utenlandsbehandlinghttps://stolav.no/rettigheter/utenlandsbehandlingUtenlandsbehandlingPasienter som ikke kan få nødvendig behandling i Norge, kan ha rett til behandling i utlandet etter Pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 2-1b, 5. ledd.
Fritt sykehusvalg blir fritt behandlingsvalghttps://stolav.no/rettigheter/fritt-behandlingsvalg/fritt-sykehusvalg-blir-fritt-behandlingsvalgFritt sykehusvalg blir fritt behandlingsvalgHøsten 2015 innføres ordningen Fritt behandlingsvalg. Samtidig flyttes innholdet på frittsykehusvalg.no over på helsenorge.no i en ny og mer brukervennlig informasjonstjeneste kalt Velg behandlingssted. 30.01.2017 13:12:38
Brukergruppen ved Nevroklinikkenhttps://stolav.no/rettigheter/brukerutvalget/brukergruppen-ved-nevroklinikkenBrukergruppen ved NevroklinikkenNevroklinikken har egen brukergruppe bestående av:01.06.2016 09:03:03
Brukergruppen ved Revmatologisk avdelinghttps://stolav.no/rettigheter/brukerutvalget/brukergruppen-ved-revmatologisk-avdelingBrukergruppen ved Revmatologisk avdeling21.09.2016 08:47:06
Brukergruppen ved Rus og avhengighetsmedisinhttps://stolav.no/rettigheter/brukerutvalget/brukergruppen-ved-rus-og-avhengighetsmedisinBrukergruppen ved Rus og avhengighetsmedisin21.09.2016 08:58:25
Brukergruppa i Psykisk helsevernhttps://stolav.no/rettigheter/brukerutvalget/brukergruppa-i-psykisk-helsevernBrukergruppa i Psykisk helsevernDivisjon Psykisk Helsevern har egen brukergruppe. Brukergruppa rapporterer til Brukerutvalget i St. Olavs Hospital 17.11.2016 12:43:27
Brukergruppen ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://stolav.no/rettigheter/brukerutvalget/brukergruppen-ved-klinikk-for-fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringBrukergruppen ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabiliteringKlinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering har hatt egen brukergruppe siden 2009. Brukergruppen er, gjennom dialog, et rådgivende organ for klinikken i saker som har betydning for tjenestetilbudet til pasienter og pårørende.06.06.2016 09:10:36
Brukergruppen ved Kreftklinikkenhttps://stolav.no/rettigheter/brukerutvalget/brukergruppen-ved-kreftklinikkenBrukergruppen ved Kreftklinikken21.09.2016 08:35:38
Møtereferater fra Brukergruppen Fys.med&rehabhttps://stolav.no/rettigheter/brukerutvalget/brukergruppen-ved-klinikk-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/motereferater-fra-brukergruppen-fysmedrehabMøtereferater fra Brukergruppen Fys.med&rehabHer finner du møtereferater fra Brukergruppen i klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering.06.06.2016 09:02:22