Brukergruppen ved Rus og avhengighetsmedisin

Rus og avhengighetsmedisin har egen brukergruppe bestående av:

  • Aud Irene Thoresen
  • Anne-Mari Romul
  • David Rogne
  • Erik Holm
  • Sverre Lauglo
  • Bjørn P. Bratvik
  • Øistein Edvardsen (observatør fra BU)


 

Brukergruppa ved Rus og avhengighetsmedisin rapporterer til Brukerutvalget i St. Olavs Hospital.