Brukergruppen ved Revmatologisk avdeling

​Revmatologisk avdeling har egen brukergruppe bestående av:

  • Inger Anne Kolsvik
  • Olav Malmo
  • Gøran Johnsen
  • Anja Skoglund
  • Halvard Kjelås (observatør fra BU)


Brukergruppa ved Revmatologisk avdeling rapporterer til Brukerutvalget i St. Olavs Hospital.