Brukergruppen ved Nevroklinikken

Nevroklinikken har egen brukergruppe bestående av:

Brukergruppa ved Nevroklinikken rapporterer til Brukerutvalget i St. Olavs Hospital.