Brukergruppen ved Kreftklinikken

​Kreftklinikken har egen brukergruppe bestående av:

  • Inger Alise Viken
  • Leif Kristoffersen
  • Brit Lindebrekke
  • Kristen Mo, Birgith Berg
  • John Aksel Johnsen (observatør fra BU)


Brukergruppa ved Kreftklinikken rapporterer til Brukerutvalget i St. Olavs Hospital.