Brukergruppa i Psykisk helsevern

Divisjon Psykisk Helsevern har egen brukergruppe. Brukergruppa rapporterer til Brukerutvalget i St. Olavs Hospital.