Brukerutvalget

Brukerutvalget er et forum for tilbakemelding fra pasienter, pårørende og brukerorganisasjonene. Utvalget har vanligvis møte tirsdag kl 1030– 1530 i samme uke som styremøtene ved St. Olavs Hospital. Se nedenfor.

Pasient og pårørende skal gjennom sykdomsperioden oppleve at St. Olavs Hospital er et riktig valg for best mulig behandling. Brukerutvalget har en sentral plass i styrets oppfylling av vedtektenes bestemmelse om medvirkning fra pasienter og pårørende.

Arbeidsområdet for brukerutvalget St. Olavs Hospital

Her finner du mer om blant annet medlemmer, sakslister, protokoller, mandat og reiseregning.

Ungdomsråd ved St. Olavs Hospital

Styret ved St. Olavs Hospital vedtok 27. januar 2017 å opprette ungdomsråd i samsvar med Retningslinjer for ungdomsråd ved helseforetakene i Helse Midt-Norge.

Medlemmer i ungdomsrådet for perioden 2017 og 2018:

  1. Oskar Edvard Kvammen, Melhus,  FFO/Autismeforeningen
  2. Morten Hveding Ervik, Klæbu,  FFO / Norges Astma og Allergiforbund
  3. Linda Saksvik, Trondheim, FFO / Landsforeningen for nyrepasienter og -transplanterte
  4. Sondre Småvik, Trondheim, FFO / Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
  5. Marianne Knudsen, Trondheim, SAFO / Norges Handikapforbund, ungdom
  6. Ola Schrøder Røyset, Trondheim SAFO / Norges Handikapforbund,  ungdom
  7. Vilde Jektvik Rønning, Trondheim, Mental Helse Ungdom
  8. Elise Fredheim, Trondheim Kreftforeningen
  9. Martin Løvås, Trondheim, Kreftforeningen

Eventuell erstatningsoppnevning i 2017 og 2018 foretas av administrerende direktør.

​Det er flere lokale brukergrupper i St. Olavs Hospital

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Psykisk helsevern

Nevroklinikken

Kreftklinikken

Revmatologisk avdeling

Klinikk for Rus og avhengighetsmedisin

Kontaktinformasjon

Utvalgets sekretær: Einar Sjoner
E-post: Einar.Sjoner@stolav.no
Telefon: 971 05 190

Postadresse:
St. Olavs Hospital v/Brukerutvalget
Administrasjonen, Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim