Brukerutvalget

Brukerutvalget er et forum for tilbakemelding fra pasienter, pårørende og brukerorganisasjonene. Utvalget har vanligvis møte tirsdag kl 1030– 1530 i samme uke som styremøtene ved St. Olavs hospital. Se nedenfor.

Pasient og pårørende skal gjennom sykdomsperioden oppleve at St. Olavs hospital er et riktig valg for best mulig behandling.

Brukerutvalget har en sentral plass i styrets oppfylling av vedtektenes bestemmelse om medvirkning fra pasienter og pårørende.

Brukerutvalget har et eget arbeidsområde for medlemmene med sakslister, protokoller, mandat og reiseregning:

Arbeidsområde for brukerutvalget ved St. Olavs hospital

Ungdomsråd ved St. Olavs hospital

Det er flere lokale brukergrupper i St. Olavs hospital

Oversikt over brukerorganisasjoner i Norge (helsenorge.no)

Retningslinjene for brukerutvalget (PDF)

Styreadministrasjon St. Olavs hospital


Kontaktinformasjon

Utvalgets sekretær: Marit Øverås
E-post: marit.overas@stolav.no
Telefon: 917 42 932

Postadresse:
St. Olavs hospital v/Brukerutvalget
Administrasjonen, Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim

- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.