Brukergruppen ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering har hatt egen brukergruppe siden 2009. Brukergruppen er, gjennom dialog, et rådgivende organ for klinikken i saker som har betydning for tjenestetilbudet til pasienter og pårørende.

Brukerrepresentantene i Brukergruppen har egne erfaringer som pasient og/eller pårørende, og kunnskap om andre brukeres erfaringer og ønsker. De skal opptre på vegne av flere og representere alle brukere av klinikkens tjenester (ikke bare sin egen brukerorganisasjon).

Ansvar og oppgaver:

  • Være rådgivere og medspiller for ledelsen i utvikling av tjenestetilbudet i klinikken
  • Medvirke med innspill til brukerundersøkelser og kvalitetsarbeid
  • Ta initiativ til saker som har betydning for pasienter og pårørende
  • Rapportere til Brukerutvalget på St. Olavs hospital i årlig melding og i referat fra møter i Brukergruppen.
  • Ansvar for å oppnevne brukerrepresentanter som kan bistå klinikken ved behov (for eksempel i opplæring, kvalitetsarbeid og lignende).

Henvendelser kan sendes til Brukergruppens leder eller koordinator:

Steinar Mikalsen (SAFO), Leder i Brukergruppen
e-post: steinar.mikalsen@ntebb.no , telefon: 917 00 948

Øvrige medlemmer:
Hilde Andresen (LFS)
Mette Nonseth (FFO)
Else-Norun Kvarner (FFO)
Torbjørn Krogstad (LFS og SAFO)
Tora M. Rømo (observatør fra Brukerutvalget)

Brukergruppens koordinator:
Inger Ragna Sivertsen
e-post: inger.ragna.sivertsen@stolav.no 


Postadresse:
St.Olavs Hospital HF
Brukergruppen ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Brosjyre Brukergruppen (PDF)

Referater fra møter i Brukergruppen

Brukerutvalgets møteprotokoller

Fant du det du lette etter?