HelsaMi

Ulike oppfatninger

Hvordan unngå konflikt ved tilrettelegging for barnet med matallergi?

En dame som sitter i en stol.

Helsepersonell, foreldre og ansatte kan ha ulike meninger om tiltak ved matallergi. Hva skal til for et godt samarbeid?​​