HelsaMi

Riktige tiltak

Hvilke tiltak er nødvendige for å trygge barn, foreldre og ansatte når barnet har matallergi?

En blåkledd mann står ved en plakat hvor det er bildet av en gutt som leser.

​Tiltak og behov for tilrettelegging endres i takt med barnets alder og utvikling. Et samlet fagmiljø og brukerorganisasjoner står bak anbefalingene.