Oversikt over avsluttede prosjekter

Selbu kommune 2015-2017 «Etablering av palliativ pasientforløp»
Målsettingen med prosjektet er klare handlingsplaner for hvordan palliative pasienter skal ivaretas med tydelig ansvarsfordeling og struktur for samhandling og kommunikasjon uansett nivå.

Kontakt: Kristin Flakne Østbyhaug (telefon 73916855)

Steinkjer kommune 2016-2017 «Kompetanseheving innen palliasjon i Steinkjer, Inderøy, Verran og Snåsa»
Hovedmålet med prosjektet er å styrke kompetanse, kommunikasjon og samhandling med den alvorlig syke og deres pårørende innen palliasjon.

Kontakt: May-Britt Asp (telefon 47477438)

Surnadal kommune 2015-2018 «Samhandling på siste vakt»
Hovedmålet med prosjektet er å skape en helhetlig omsorg for alvorlig syke og døende og utvikle en samarbeidsmodell mellom kirke, kommune og frivillige. Det er ønskelig å knytte åndelige og eksistensielle behov til HPH, slik at det blir systematisk kartlagt og fulgt opp.

Kontakt: Annett Ranes (telefon 91680432)

Ulstein kommune 2015-2017 «Felles palliasjonsatsing for sju kommunar, Sjustjerna helse- og omsorg og Volda sjukehus»
Hovedmålet med prosjektet er at alle pasienter på Søre Sunnmøre med alvorlig sykdom mot livets slutt skal kvalitativt gode og likeverdige tjenester i tråd med retningslinjer for palliasjon. Dette gjøres blant annet gjennom Innføring av «livets siste dager», palliativt plan, opplæring i ESAS og bruk av etisk refleksjon. 

Kontakt: Anett Skorpen Tarberg (telefon 90798596)

Vikna kommune 2017 «Innføring av palliativ plan - Livets siste dager»
Målet for prosjektet er å styrke kompetansen innen palliasjon, innføre palliativ plan, samt ivaretakelse av pårørende før og etter pasientens død.

Kontakt: Anneli vom Ibenfeldt (telefon 91137186)

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.