OU-seksjonens oppgaver

  • Utvikling og vedlikehold av helseforetakets kompetanse innen organisasjonsutvikling
  • Pådriver, veileder og gjennomføringsansvarlig av OU-tiltak på den enkelte klinikk, på foretaksnivå og i regional sammenheng
  • Initiere og gjennomføre kompetanseutviklingstiltak for ledere og ansatte
  • Organisere og videreutvikle helseforetakets gruppe av lederveiledere
  • Rapportering og analyser innenfor personalområdet
  • Utredningsarbeid innenfor prioriterte områder
  • Videreutvikling av Pasientbiblioteket og Undervisningsseksjonen
  • Styrings- og hjelpesystem innenfor prosjektarbeid, kompetanseplanlegging og for lønns- og personalkuben
  • Rådgiving, opplæring, bistand ved spørreundersøkelser, HMS-årlig kartlegging
  • Administrative oppgaver for stabsavdelingene

Besøksadresse: 1902 bygget, Harald Hardrådes gt 14, 3.etg - Østfløya.

Kontaktpersoner

Håkon Hammervik, OU-sjef 
Mobil: +47 959 08 718
Epost: hakon.hammervik@stolav.no

Bjarne Sigvart Vejle, Administrasjonsrådgiver
Telefon: +47 975 67 588
Epost: bjarne.sigvart.vejle@stolav.no

Inge Andersen, HR-analytiker
Telefon: +47 725 71 377
Epost: inge.andersen@stolav.no

Alen Kušmić, HR-analytiker
Telefon: +47 725 71 376
Epost: alen.kusmic@stolav.no

Anne-Kristin Fjellstad, Undervisningsleder
Mobil: +47 907 75 458
Epost: anne-kristin.fjellstad@stolav.no


 


 

Fant du det du lette etter?