Ledelsen ved St. Olavs hospital

Styreleder:
Anne Breiby
Telefon: 957 01 782
E-post: anne.breiby@kjerby.no

Administrerende direktør:
Rune Wiseth (konstituert)
E-post: rune.wiseth@stolav.no

Klinikk- og divisjonssjefer

Bilder av klinikk- og divisjonssjefer

Divisjon psykisk helsevern
Liv Sjøvold
E-post: liv.sjovold@stolav.no

 

Divisjon St. Olavs driftsservice
Tove Ofstad Holan
E-post:  Tove.Ofstad.Holan@stolav.no

 

Barne- og ungdomsklinikken
Ragnhild Støen
E-post: Ragnhild.Stoen@stolav.no

 

Kirurgisk klinikk
Birger Henning Endreseth
E-post: Birger.Henning.Endreseth@stolav.no  

 

Klinikk for anestesi- og intensivmedisin
Pål Klepstad (konstituert)
E-post: Pal.Klepstad@stolav.no

 

Klinikk for akutt- og mottaksmedisin
Sindre Mellesmo
E-post: sindre.mellesmo@stolav.no  

 

Klinikk for bildediagnostikk
Edmund Søvik
E-post: edmund.sovik@stolav.no

 

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering
Bjørn Skogstad
E-post: bjorn.skogstad@stolav.no

 

Klinikk for hjertemedisin
Ole Christian Mjølstad (konstituert)
E-post: Ole.Christian.Mjolstad@stolav.no

 

Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Lise Lundbom Støylen
E-post: lise.stoylen@stolav.no

 

Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin
Anne Hildur Henriksen
E-post: anne.hildur.henriksen@stolav.no

 

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer
Vigleik Jessen
E-post: vigleik.jessen@stolav.no 

 

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
Kristin Smedsrud
E-post: Kristin.Smedsrud@stolav.no

 

Klinikk for thoraxkirurgi
Asbjørn Karevold
E-post: asbjorn.karevold@stolav.no

 

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer
Mette Bratt
E-post: mette.bratt@stolav.no

 

Kreftklinikken
Arne Solberg
E-post: arne.solberg@stolav.no

 

Kvinneklinikken
Kjell Åsmund Salvesen
Epost:  kjell.asmund.salvesen@stolav.no   

 

Laboratoriemedisinsk klinikk
Gilda Opland (konstituert)
Epost: gilda.opland@stolav.no

 

Medisinsk klinikk
Tom Christian Martinsen
E-post: tom.christian.martinsen@stolav.no 

 

Nevroklinikken
Geirmund Unsgård
E-post: geirmund.unsgard@stolav.no

Stabsdirektører

Bilder av stabsdirektører

Fagdirektør
Runa Heimstad
E-post: runa.heimstad@stolav.no


Forskningsdirektør
Petter Aadal
Telefon: 924 03 337
E-post: Petter.Aadahl@stolav.no


Kommunikasjonsdirektør
Marit Kvikne
Telefon: 930 36 997
E-post: marit.kvikne@stolav.no  


Organisasjonsdirektør
Heidi Magnussen
Telefon: 957 49 417
E-post: heidi.magnussen@stolav.no


Samhandlingsdirektør
Tor Åm
Telefon: 911 12 137
E-post: tor.am@stolav.no  


Økonomidirektør
Morten Morken (konstituert)
E-post: Morten.Morken@stolav.no

  
Administrasjonssjef
Anne Kari Steinsvik
E-post: ak.steinsvik@stolav.no

 

 
 

 

  

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.