Jobbe på St. Olav - NY

Ønsker du å jobbe ved St. Olavs Hospital eller er du allerede ansatt?

St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, er ett av tre helseforetak i Helse Midt-Norge.

Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert på Øya i Trondheim og er et av Europas mest moderne sykehusanlegg. I tillegg er det virksomhet i hele Sør-Trøndelag, eksempelvis Orkdal, Røros og Fosen. det er til sammen ca. 10 500 ansatte ved sykehuset. St. Olavs Hospital er integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. 

For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvalifiserte søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.
St. Olav-filmen (Youtube-film)

Verdier og overordnede strategier

Vi ønsker at ansatte skal kjenne til disse strategier og førende dokumenter:


Dette gjelder for alle ansatte:

Kurs

Det er enkelte kurs alle ansatte må gjennomføre uavhengig av yrke og stilling. Disse er

  • HLR, hjerte- og lungeredning
  • Brannvern
  • Smitte

Noen av disse kursene finnes som e-kurs på Læringsportalen, og noen kurs organiseres internt på hver seksjon/avdeling.

Læringsportalen

Min Arbeidsplan

Min Arbeidsplan - MAP - brukes som plattform for blant annet

  • arbeidstid
  • melde ferieønsker
  • egenmelding
  • permisjonssøknader
  • lønnsslipper

MinArbeidsplan

Pasientdokumentasjon

St. Olavs Hospital har Doculive og PAS som sine hovedsystem for pasientdokumentasjon. Opplæring vil bli gitt internt ved den seksjonen du arbeider ved.

Det pågår nå et regionalt arbeid for å anskaffe og innføre ny felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge: Helseplattformen. Dette skjer i samarbeid med alle kommuner i regionen.

Helseplattformen

Forventninger til deg som ansatt

Egenmelding ved egen sykdom

Kan benyttes etter to måneders tilsettingsforhold.

I forbindelse med at sykehuset er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) er det anledning til å benytte egenmelding i inntil 8 dager i en fraværsperiode, totalt 24 dager pr. 12 måneder.

Når en arbeidstaker har mottatt sykepenger fra arbeidsgiver i 16 dager må han/hun arbeide i 16 dager før egenmelding kan benyttes igjen.

Egenmelding ved barns/barnepassers sykdom

Kan benyttes etter 4 ukers tilsettingsforhold.

Dersom det registreres at fraværet skyldes kronisk sykdom eller kronisk sykt barn må Tryggeetatens vedtak om refusjon fra første fraværsdag eller utvidet rett til fravær grunnet sykt barn vedlegges.

Se også prosedyren ID 5064 Sykefravær, attføring, rehabilitering – inkluderende arbeidsliv (IA) i helseforetakets kvalitetssystem (EQS).

Taushetserklæring (PDF) Taushetserklæring in English (Agreement of confidentiality (PDF file)


MRSA - skjema for egenerklæring:

Nytilsatt. Egenerklæring. Norsk (PDF) Nytilsatt. Egenerklæring. Engelsk (English, PDF file) Studenter og elever. Egenerklæring. Norsk (PDF) Studenter og elever. Egenerklæring. Engelsk (English, PDF file)

MRSA: Meticillinresistente Staphylococcus aureus.  Det vil si gule stafylokokker som er blitt resistente mot de typer antibiotika som oftest brukes mot stafylokokkinfeksjoner. Både MRSA-infeksjon og MRSA-bærertilstand defineres som allmennfarlig sykdom i henhold til forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer, og Smittevernloven § 1-3.

Parfymefritt sykehus

Både for pasientens skyld og for dine kolleger.

Sosiale medier

Retningslinjer(lenke til EQS virker kun for ansatte)


Karrieremuligheter

Det fins mange muligheter for videreutdanning, spesialisering og kompetanseutvikling.

Les mer på temasiden om utdanning og kompetanseutvikling

Bedriftsidrettslaget

E-post til kontakt bedriftsidrett: Ragnhild Bra Vardehaug

St. Olavs Revylag

Se revyens egne nettsider: www.stolavrevy.no

Ritardando bedriftskor

Se korets egne nettsider: www.ritardando.info