Jobbe på St. Olav

Skal du søke deg jobb på St. Olavs hospital, eller er du allerede ansatt? Her finner du svar på noe av det som sykehuset kan tilby deg som ansatt.

Egenmelding/sykemelding


Taushetserklæring


 

Agreement of confidentiality


 

MRSA - skjema for egenerklæring

 

 

Nytilsatt. Egenerklæring. Norsk (PDF) Nytilsatt. Egenerklæring. Engelsk (English, PDF file) Studenter og elever. Egenerklæring. Norsk (PDF) Studenter og elever. Egenerklæring. Engelsk (English, PDF file)

MRSA står for Meticillinresistente Staphylococcus aureus.

Det vil si gule stafylokokker som er blitt resistente mot de typer antibiotika som oftest brukes mot stafylokokkinfeksjoner.

Både MRSA-infeksjon og MRSA-bærertilstand defineres som allmennfarlig sykdom i henhold til forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer, og Smittevernloven § 1-3

 

Bedriftsidrettslaget

 

E-post til bedriftsidrettslaget: Bedriftsidrettslaget@stolav.no 
 

St. Olavs Revylag

Se revyens egne nettsider

Ritardando bedriftskor

Se korets egne nettsider

Pensjonistforeningen

Til deg som går av med pensjon etter endt arbeidsdag ved sykehuset, vil vi i pensjonistforeningen St. Olavs Hospital komme med informasjon om vår forening. Vi er ikke tilknyttet en fagforening men favner alle yrkesgrupper.

Styret består for tiden av følgende pensjonister fra 19. februar 2015

  • Leder: Elsa Grubse Larsen mobil 924 25 863
  • Kasserer: Kirsten Helen Stene telefon 72 59 15 25 mobil 412 97 278
  • Sekretær: Ingebjørg Nordbakke telefon 73 96 64 60 mobil 907 86 842
  • Styremedl.: Berit Finnanger mobli 413 39 176
  • Varamedl.: Bente Haugseth mobil 996 20 010
  • Varamedl.: Helga Stavik mobil 905 01 832
  • Leder for arr.kom.: Berit Austad mobil 400 19 598

Dessverre ble det denne gangen ikke fullt styre, etter mye strev og møye, måtte valgkomiteens leder Marit Skinderhaug Kristiansen erkjenne at medlemmene ikke står i kø for å ta på seg verv. Styret mangler nestleder og vi har faktisk ingen medlemmer i valgkomiteen, det skal være tre stk. Marit har sagt seg villig til å være varamedlem etter mange år som leder i valgkomiteen.

Denne situasjonen gjør at styrearbeidet blir vanskeligere, og vi håper for foreninga sitt arbeid fremover, at noen underveis mot neste årsmøte sier seg villig til å ta på seg verv. Styret må i motsatt fall vurdere å avvikle foreninga.

I tillegg til våre møter blir det også reisetilbud som kommer i posten for de som har skrevet seg på reisetilbudslisten.

 
 

Fant du det du lette etter?