Jobbe på St. Olav

Ønsker du å jobbe ved St. Olavs hospital eller er du allerede ansatt?

St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, er ett av tre helseforetak i Helse Midt-Norge.

Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert på Øya i Trondheim og er et av Europas mest moderne sykehusanlegg. I tillegg er det virksomhet i hele Sør-Trøndelag, eksempelvis Orkdal, Røros og Fosen. Det er til sammen ca. 10 500 ansatte ved sykehuset. St. Olavs hospital er integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. 

For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvalifiserte søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.
St. Olav-filmen (Youtube-film)

Verdier og overordnede strategier

Vi ønsker at ansatte skal kjenne til disse strategier og førende dokumenter:


Dette gjelder for alle ansatte:

Kurs

Det er enkelte kurs alle ansatte må gjennomføre uavhengig av yrke og stilling. Disse er

  • HLR, hjerte- og lungeredning
  • Brannvern
  • Smitte

Noen av disse kursene finnes som e-kurs på Læringsportalen, og noen kurs organiseres internt på hver seksjon/avdeling.

Læringsportalen

Min Arbeidsplan

Min Arbeidsplan - MAP - brukes som plattform for blant annet

  • arbeidstid
  • melde ferieønsker
  • permisjonssøknader
  • lønnsslipper
  • egenmelding

MinArbeidsplan

Pasientdokumentasjon

St. Olavs hospital har Doculive og PAS som sine hovedsystem for pasientdokumentasjon. Opplæring vil bli gitt internt ved den seksjonen du arbeider ved.

Det pågår nå et regionalt arbeid for å anskaffe og innføre ny felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge: Helseplattformen. Dette skjer i samarbeid med alle kommuner i regionen.

Helseplattformen

Forventninger til deg som ansatt

 

  • St. Olavs Hospital er et parfymefritt sykehus. Dette av hensyn til både pasienter og kolleger.
  • Internett og sosiale medier gir fantastiske muligheter for kommunikasjon. Samtidig er det et krevende landskap å bevege seg i, og det er lett å trå feil - også for ansatte ved St. Olav.

Vi oppfordrer ansatte ved sykehuset til å være aktive i sosiale medier. Både som privatperson og i sammenhenger der du faglig kan dra nytte av de ulike kanalene. Samtidig er det lurt å tenke gjennom din tilstedeværelse i de sosiale kanalene opp mot din rolle som St. Olav-ansatt. Husk at sosiale medier er et offentlig rom, og at norsk lov også gjelder på internett.

St. Olavs Hospital bruker kanalene Facebook, Twitter og Flickr til å dele informasjon om og fra sykehuset. Vi oppfordrer ansatte til å bruke vår vegg på Facebook til å dele relevant informasjon eller til å starte diskusjoner.

Karrieremuligheter

Det fins mange muligheter for videreutdanning, spesialisering og kompetanseutvikling i vår organisasjon.

Temaside om utdanning og kompetanseutvikling

Nyttig og praktisk informasjon

Det er gode kollektive forbindelse til og fra de fleste lokalisasjoner ved St. Olavs hospital, samt parkeringsmuligheter for sykkel og bil for de som benytter seg av det.

Nyttig og praktisk informasjon