Jobbe på St. Olav

Skal du søke deg jobb på St. Olavs hospital, eller er du allerede ansatt? Her finner du svar på noe av det som sykehuset kan tilby deg som ansatt.

Egenmelding/sykemelding

Egenmelding ved egen sykdom

Kan først benyttes etter to måneders tilsettingsforhold.

I forbindelse med at sykehuset er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) er det anledning til å benytte egenmelding i inntil 8 dager i en fraværsperiode, totalt 24 dager pr. 12 måneder.

Når en arbeidstaker har mottatt sykepenger fra arbeidsgiver i 16 dager må han/hun arbeide i 16 dager før egenmelding kan benyttes igjen.

Digital sykemelding

Du må nå sende sykmeldingen digitalt til din arbeidsgiver Innholdet i digital sykemelding er det samme som i papirversjonen, det vil si at diagnosen din ikke er synlig for arbeidsgiveren din.

Egenmelding ved barns/barnepassers sykdom

Kan benyttes etter 4 ukers tilsettingsforhold.

Dersom det registreres at fraværet skyldes kronisk sykdom eller kronisk sykt barn må Tryggeetatens vedtak om refusjon fra første fraværsdag eller utvidet rett til fravær grunnet sykt barn vedlegges.

Se også prosedyren ID 5064 Sykefravær, attføring, rehabilitering – inkluderende arbeidsliv (IA) i helseforetakets kvalitetssystem (EQS).

Taushetserklæring

Taushetserklæring (PDF)
 

Agreement of confidentiality

Agreement of confidentiality (PDF file)
 

MRSA - skjema for egenerklæring

 

 

Nytilsatt. Egenerklæring. Norsk (PDF)

Nytilsatt. Egenerklæring. Engelsk (English, PDF file)

Studenter og elever. Egenerklæring. Norsk (PDF)

Studenter og elever. Egenerklæring. Engelsk (English, PDF file)

MRSA står for Meticillinresistente Staphylococcus aureus.

Det vil si gule stafylokokker som er blitt resistente mot de typer antibiotika som oftest brukes mot stafylokokkinfeksjoner.

Både MRSA-infeksjon og MRSA-bærertilstand defineres som allmennfarlig sykdom i henhold til forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer, og Smittevernloven § 1-3

 

Bedriftsidrettslaget

 

E-post til kontakt bedriftsidrett: Ragnhild Bra Vardehaug
 

St. Olavs Revylag

Se revyens egne nettsider

Ritardando bedriftskor

Se korets egne nettsider

Pensjonistforeningen

Til deg som går av med pensjon etter endt arbeidsdag ved sykehuset, vil vi i pensjonistforeningen St. Olavs Hospital komme med informasjon om vår forening. Vi er ikke tilknyttet en fagforening men favner alle yrkesgrupper.

Styret består for tiden av følgende pensjonister fra 19. februar 2015

  • Leder: Elsa Grubse Larsen mobil 924 25 863
  • Kasserer: Kirsten Helen Stene telefon 72 59 15 25 mobil 412 97 278
  • Sekretær: Ingebjørg Nordbakke telefon 73 96 64 60 mobil 907 86 842
  • Styremedl.: Berit Finnanger mobli 413 39 176
  • Varamedl.: Bente Haugseth mobil 996 20 010
  • Varamedl.: Helga Stavik mobil 905 01 832
  • Leder for arr.kom.: Berit Austad mobil 400 19 598

Dessverre ble det denne gangen ikke fullt styre, etter mye strev og møye, måtte valgkomiteens leder Marit Skinderhaug Kristiansen erkjenne at medlemmene ikke står i kø for å ta på seg verv. Styret mangler nestleder og vi har faktisk ingen medlemmer i valgkomiteen, det skal være tre stk. Marit har sagt seg villig til å være varamedlem etter mange år som leder i valgkomiteen.

Denne situasjonen gjør at styrearbeidet blir vanskeligere, og vi håper for foreninga sitt arbeid fremover, at noen underveis mot neste årsmøte sier seg villig til å ta på seg verv. Styret må i motsatt fall vurdere å avvikle foreninga.

I tillegg til våre møter blir det også reisetilbud som kommer i posten for de som har skrevet seg på reisetilbudslisten.

 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.