HelsaMi

Samarbeid innen bildediagnostikk mellom St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag

Helse Midt-Norge har gitt i oppdrag å etablere en felles organisering og drift innen bildediagnostikk mellom St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF. Dette for bedre å kunne utnytte de samlede ressursene. I februar 2019 ble en prosjektgruppe utnevnt som skal utrede tre alternative organisasjonsmodeller. 

​De tre ulike organisasjonsmodellene prosjektgruppen har fått i oppdrag å utrede, er:

  1. En felles klinikksjef for bildediagnostikk på tvers av de to helseforetakene
  2. Et eget foretak for bildediagnostikk eid av de to HF-ene
  3. En virksomhetsoverdragelse av bildediagnostikk fra ett til det andre samarbeidende helseforetaket

De tre alternativene skal vurderes ut fra fordeler og ulemper, samt mulig gevinstrealisering ut fra: pasientsikkerhet, kvalitet, kompetanse, rekruttering og økonomi.

På denne siden finner du utkast til en prosjektrapport med beskrivelse av de mulige alternativene til felles organisering, samt en gjennomgang av mulige fordeler og ulemper ved de tre organisasjonsmodellene.

Vi inviterer nå til en høring av denne. Vi ønsker innspill til prosjektrapporten for videre bearbeiding før denne gjøres ferdig. Prosjektrapporten vil danne grunnlag for en felles styresak i St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF i juni 2019.

Høringsfrist er 5. mai 2019.

Høringssvar sendes på e-post til innspill@hnt.no

Høringsbrev


Prosjektrapport


Vedlegg

Høringsinnspill

Disse innspillene er mottatt innen fristen 5. mai 2019:

Innspill fra KS Trøndelag (pdf). Mottatt 16. mai 2019 (dispensasjon frist).
Innspill fra Ledergruppen i Helse Møre og Romsdal (pdf). Mottatt 15. mai 2019 (dispensasjon frist)
Innspill fra Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag (pdf). Mottatt 15. mai 2019 (dispensasjon frist).
Innspill fra Fastlegene i Namsos (pdf). Mottatt 5. mai 2019
Innspill fra Fagforbundet, Sykehuset Namsos (pdf). Mottatt 5. mai 2019.
Innspill fra Radiografi v/seksjonsleder Rune Blikø, Sykehuset Levanger (pdf). Mottatt 3. mai 2019.
Innspill fra radiologene ved Sykehuset Levanger (pdf). Mottatt 3. mai 2019.
Innspill fra Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 3. mai 2019.
Innspill fra DNLF, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 2. mai 2019.
Innspill fra FFO Trøndelag (pdf). Mottatt 30. april 2019.
Innspill fra Linda Stenhaug, økonomirådgiver, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 29. april 2019.
Innspill fra Tormod A. M. Egeland, St. Olavs hospital (pdf). Mottatt 24. april 2019.


Fant du det du lette etter?