HelsaMi

Kreftfondet

​Kreftfondet

Kreftfondet ved St. Olavs hospital
Kontonummer 4213. 17. 89364
Prosjektnummer 91006

Dette fondet forvalter midler primært til kreftforskning og fagutvikling ved St. Olavs hospital. Ansatte ved alle klinikker samt NTNU kan søke om bidrag som deles ut en gang pr. år. Det drives betydelig forskningsvirksomhet med midler fra Kreftfondet.
Fant du det du lette etter?