Kontonummer og beskrivelse av de ulike gavekontoene

Gaver til Kreftklinikken og kreftfondet

Kreftklinikken har følgende gavekontoer:

Kreftfondet

Kreftfondet ved St. Olavs hospital
Kontonummer 8601.05.10173
Prosjektnummer 91006

Dette fondet forvalter midler primært til kreftforskning og fagutvikling ved St. Olavs hospital. Ansatte ved alle klinikker samt NTNU kan søke om bidrag som deles ut en gang pr. år. Det drives betydelig forskningsvirksomhet med midler fra Kreftfondet.

Brystkreftforskning

Kontonummer 8601.29.82854
Prosjektnummer 91032

Midler øremerket til forskning på brystkreft.

Kreft poliklinikk Orkdal

Kontonummer 4270.46.03368
Prosjektnummer 90110

Kreftklinikken, forskning og utdanning

Kontonummer 8601.05.10661 
Prosjektnummer 90049

Midlene brukes i hovedsak til forskning og innovasjon. Noe brukes for å bidra til at ansatte kan delta på kurs, videre- og etterutdanning og konferanser for å holde seg faglig oppdatert.

Kreftklinikken, miljøtiltak

Kontonummer 8601.05.10653
Prosjektnummer 90048

Midlene fra denne kontoen brukes til forskjellige trivselstiltak for pasienter, pårørende og ansatte.

Kreftklinikken, fond for medisinsk utstyr

Kontonummer 8601.05.10122
Prosjektnummer 91004

Gaver til denne kontoen blir satt inn på et fond til innkjøp av ulike typer behandlingsutstyr ved klinikken, for eksempel smertepumper, infusjonspumper og annet utstyr til bruk direkte i pasientbehandling.

Kontakt

Spørsmål om kontoene kan rettes til:

Heidi Brurok
Økonomirådgiver
Telefon: 73 55 41 36
E-post: heidi.brurok2@stolav.no

Kristine Kirkelund
Rådgiver
Telefon: 73 55 32 47
E-post: else.kristine.kirkelund@stolav.no

Vi ber om at innbetalingen merkes med givers navn og adresse og gjerne også med bakgrunnen for bidraget.

Fant du det du lette etter?