HelsaMi

Gaver til Kreftklinikken

Kreftklinikken har følgende gavekontoer:

Kreftklinikken, forskning og utdanning

Kontonummer 4213.24.06094 
Prosjektnummer 90049

Midlene brukes i hovedsak til forskning og innovasjon. Noe brukes for å bidra til at ansatte kan delta på kurs, videre- og etterutdanning og konferanser for å holde seg faglig oppdatert.

Kreft poliklinikk Orkdal

Kontonummer 4270.46.03368
Prosjektnummer 90110

Kreftklinikken, miljøtiltak

Kontonummer 4213.24.06094 
Prosjektnummer 90048

Midlene fra denne kontoen brukes til forskjellige trivselstiltak for pasienter, pårørende og ansatte.

Kreftklinikken, fond for medisinsk utstyr

Kontonummer 4213.24.06094 
Prosjektnummer 91004

Gaver til denne kontoen blir satt inn på et fond til innkjøp av ulike typer behandlingsutstyr ved klinikken, for eksempel smertepumper, infusjonspumper og annet utstyr til bruk direkte i pasientbehandling.

Brystkreftforskning

Kontonummer 4213.24.06094 ​
Prosjektnummer 91032

Midler øremerket til forskning på brystkreft.


Kontakt

Spørsmål om kontoene kan rettes til:

Heidi Brurok
Økonomirådgiver
Telefon: 930 53 927
E-post: heidi.brurok2@stolav.no

Vi ber om at innbetalingen merkes med givers navn og adresse og gjerne også med bakgrunnen for bidraget.

Fant du det du lette etter?