HelsaMi
Gavekonto

Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken har to gavekontoer.

 1. Barneklinikkfondet har konto nr.: 4213.24.06078
 2. Barneklinikkens gavekonto har konto nr.: 4213.24.06078

Barneklinikkfondet har konto nr.: 4213.24.06078

Dette fondet har følgende underkonti:

 • barn generelt
  Prosjektnummer: 91013

 • astma og allergi
  Prosjektnummer: 91017

 • hjertesyke barn
  Prosjektnummer: 91018

 • kreftsyke barn
  Prosjektnummer: 91014

 • kreftforskning barn
  Prosjektnummer: 91015

 • krybbedødforskning
  Prosjektnummer: 91016

 • kuvøsefondet
  Prosjektnummer: 91019

Midlene brukes i hovedsak til forskning, kurs, videre- og etterutdannig. Ønsker du å gi en gave til Barneklinikkens fond, er det viktig at du opplyser om hva du ønsker gaven skal brukes til.

Barneklinikkens gavekonto har konto nr.: 4213.24.06078​Prosjektnummer: 90054 (merkes innbetaling)​​

Midlene fra denne kontoen brukes til leker, utstyr, forskjellige trivselstiltak for barn og pårørende innlagt ved sykehuset.

Hvis du ønsker at din gave skal brukes til noe spesielt, merk innbetalingen med det.

Merk også innbetalingen med givers navn, adresse og bakgrunnen for bidraget.

Spørsmål om kontoene kan rettes til:

Mona Vehn Antonsen telefon 72 57 39 94  Mona.Vehn.Antonsen@stolav.no
Økonomirådgiver

Randi Hansen telefon 72 57 39 95
Randi.Hansen@stolav.no
Avdelingssjef sykepleie

Fant du det du lette etter?