Andre gavekontonummer

Fondsstiftelsen disponerer også en del andre kontoer spredt rundt på sykehuset. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner den avdeling eller formålet du ønsker å gi en gave til.

 • Hudavdeling: 8601 05 44744
  Prosjektnummer: 90010

 • Gyn. cancer: 8601 05 10513
  Prosjektnummer: 90021

 • Nasjonalt senter for
  fosterdiagnostikk: 8601 05 44744
  Prosjektnummer: 90068

 • Tverrfaglig smertesenter: 8601 05 44744
  Prosjektnummer: 90134

 • Ortopedisk avd. B5: 8601 05 44744
  Prosjektnummer: 90070

 • Fysikalsk medisin, rehab.  beboere: 8601 48 00842
  Prosjektnummer: 
Fant du det du lette etter?