Om eMeistring

Veiledet Internettbehandlings inneholder de samme elementene som ved ordinær kognitiv atferdsterapi hos en behandler i poliklinikk. Forskjellen er at behandlingen og tilbakemeldingen fra behandler skjer via Internett. Med veiledet Internettbehandling kan vi dermed nå fram til pasientengrupper som ellers har vanskelig for å komme i kontakt med hjelpeapparatet, som for eksempel kan skyldes for høy terskel til å søke hjelp, reisevei, jobb/skole, barn, tid på døgnet, et cetera.

Behandlingen er inndelt i kapitler med tekst du skal lese og oppgaver du skal gjøre. Behandlingen varer i opptil 14 uker. Hver uke får du oppfølging fra en behandler via Internett som rettleder deg i behandlingen.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.