HelsaMi

Seminar om Helse og arbeid 2022

FoU-enhet for helse og arbeid arrangerer sitt årlige seminar.

Illustrasjon; logofigur for enheten, mann som balansedrer på en line
Illustrasjon: Colourbox.com

Årets seminar om helse og arbeid blir avholdt 31. mai 2022 i Kunnskapssenteret på St. Olavs hospital. 
I år blir det altså fysisk seminar på Øya.

Det serveres lunsj og det blir derfor en liten deltakeravgift i år (kr 800,-)

Målet for seminaret er flerdelt:

  1. Oppdatering fra forskningsfeltet innen helse og arbeid i regionen
  2. Informasjon og signaler fra myndighetene og sentrale aktører
  3. Idéutveksling fra klinisk praksis og utviklingsarbeid
  4. Drøfte planer og idéer for forskning på helse og arbeid i Midt-Norge framover


Foreløpig program og påmelding på arrangementssiden