HelsaMi

Personer fikk feil svar på PCR-test

På grunn av en teknisk feil på laboratoriet har 157 personer fått negativt prøvesvar på PCR-test. Det skjer etter at de først har testet positivt på hurtigtest. Nytt og riktig resultat er nå tilgjengelig på helsenorge.no. Sykehuset beklager feilen.


En teknisk feil har gjort at sensitiviteten til PCR-testen ble for lav. Derfor fanget man ikke opp positive prøvesvar. Feilen berører prøvesvar som ble mottatt mandag 21. februar.

 Vi beklager på det sterkeste, og har kontaktet kommuneoverlegene og informert om riktig resultat. Nå er testresultatene på helsenorge.no oppdatert med riktig informasjon. De berørte pasientene trenger ikke å ta ny test, sier Svein Arne Nordbø, overlege ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs hospital. 

Alle mottakerne er hjemmehørende i Trøndelag.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs hospital mottar daglig rundt 1500 koronaprøver til PCR-testing. Nesten 80 prosent av disse prøvene er positive, og de fleste etter først å ha testet positivt på hurtigtest. 

 Feilen ble oppdaget ved at det var uvanlig mange negative svar sist mandag, og tilbakemeldinger fra noen av rekvirentene som reagerte på resultatene. Analysene ble kjørt på nytt, og da ble resultatet positivt for 157 prøver som hadde blitt automatisk besvart som negative ved første gangs testing. Vi har nå forsikret oss om at feilen er utbedret, sier Nordbø.​


Pressekontakt:
Marit Kvikne, k
ommunikasjonsdirektør
Tlf. 930 36 997