HelsaMi

Kom med dine innspill til utviklingsplanen

Arbeidet med å revidere St. Olavs hospitals utviklingsplan er i full gang, og vi åpner nå for å komme med innspill til første utkast. Frist for innspill er 6. mai.

Siden høsten 2021 har en prosjekt- og styringsgruppe ledet av viseadministrerende direktør Tom Christian Martinsen jobbet med en revisjon av St. Olavs hospitals utviklingsplan. 

Styret for St. Olavs hospital fikk utkast til revidert utviklingsplan 2023-2026 til saksbehandling på sitt møte 3. mars 2022, og utkastet er nå ute på offisiell høring med frist for innspill 6. mai 2022. Ny styrebehandling er berammet til 16. juni 2022.

En utviklingsplan er et viktig strategisk dokument som gir føringer og anbefalinger for hvordan et helseforetak vil utvikle sin virksomhet. Har vi de rette tiltakene og personene på plass for å møte fremtidens behov for spesialisthelsetjenester?

Vi ønsker god involvering og medvirkning fra kommuner, brukere, tillitsvalgte og verneombud, samt andre interessenter.