HelsaMi

Ansatte og studenter som har vært i østlandskommuner som omfattes av særtiltak

Tiltakene gjelder for de som har oppholdt seg i de aktuelle kommuner* eller hatt besøk derfra siste ti dager. 

Tiltak opphevet 24. februar 2021.

ANSATTE


På reise/hatt besøk denne helga (23./24. januar): arbeidskarantene i ti dager
Ansatte som har vært på reise til en av de 25 kommunene og/eller hatt besøk av personer som har oppholdt seg der fra og med fredag 22.01.21 klokken 01.00, skal i karantene i ti dager etter siste kontakt.

På reise/hatt besøk siste ti dager – før 22. januar – skal testes før de kommer på jobb på sykehuset
Disse ansatte skal teste seg før de går på jobb, og vente med å gå på jobb til testresultatet foreligger. Hvis negativ test skal man gå på jobb og bruke munnbind frem til test 2 er negativ. Test 2 skal gjennomføres sju dager etter siste kontakt. 


STUDENTER

Studenter og praksisstudenter som har vært i de aktuelle kommuner, eller hatt besøk derfra, de siste ti dager skal ikke møte på sykehuset før det har gått 10 dager etter tilbakekomst til Trondheim/etter besøket.  

Studenter som jobber på sykehuset skal følge regler for ansatte.
 
Disse tiltakene gjelder til ny informasjon blir gitt.
 
* Dette gjelder kommunene:
  • Nordre Follo
  • Oslo
  • Enebakk
  • Ås
  • Vestby
  • Nesodden
  • Indre Østfold
  • Moss
  • Frogn
  • Våler
NB! De samme tiltakene gjelder også for omkringliggende kommuner som er omfattet av regjeringens utvidede restriksjoner.