HelsaMi

St. Olav tar ikke imot pasienter fra OUS nå

Det stemmer ikke at St. Olavs hospital tar imot hjertepasienter fra OUS nå. VG har publisert flere feilopplysninger i nyhetsartikkel om "hjertebro" mellom OUS og St. Olavs hospital. 

St. Olavs hospital har siden tidlig vår 2021 hatt en avtale med OUS om å bidra med planlagte hjerteoperasjoner. Dette har bakgrunn i at OUS har utfordringer med kapasitet. Så langt i år har St. Olavs hospital operert én pasient fra OUS.
 
Avtalen ble selvsagt satt i bero da St. Olavs hospital gikk i gul beredskap​ på grunn av fullt sykehus. Det har hele tiden vært tett kontakt mellom sykehusene, og St. Olavs hospital er positive til å fortsette avtalen når situasjonen tillater det.
 
VG omtalte tidligere i dag avtalen, men har flere feilopplysninger. St. Olavs hospital er kritiske til at vi ikke ble kontaktet i sakens anledning.