HelsaMi

Setter opp ekstra ventesone for barn og foreldre

For å hindre smitte i ventearealet ved akuttmottaket for barn på St. Olavs hospital, settes det opp et oppvarmet telt som skal fungere som ekstra venterom. – Slik vil vi få en bedre oversikt over pasienter som venter på behandling, sier klinikksjef Paul Georg Skogen.

Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs hospital forbereder seg på en stadig større tilstrømming av barn med luftveisinfeksjoner. RS-virus og andre luftveisinfeksjoner er forventet å treffe hardere i år på grunn av lav immunitet i befolkningen etter langvarig nedstenging av samfunnet.

Bilde av oppvarmet telt ved Barne- og ungdomsklinikken som skal fungere som ekstra venterom.
Teltet ved Barne- og ungdomsklinikken er oppvarmet og står under tak. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital​

De aller fleste som blir henvist til akuttmottaket for barn på St. Olavs hospital kan reise hjem igjen uten å bli innlagt, men før de kan eventuelt skrives ut, så må de vurderes av helsepersonell. Derfor blir ventearealene fort fulle når man samtidig skal opprettholde smittevern.

For å sørge for bedre oversikt og nødvendige smittevernhensyn, settes det opp et telt ved ambulanseinngangen ved Barn Mottak. Teltet er oppvarmet og står under tak, og tilbyr et bedre tilrettelagt areal for pasienter som har blitt vurdert av helsefaglig personell, men som kan vente på behandling. Disse pasientene har tidligere måttet vente utenfor sykehuset.

Trygt smittevern og bedre oversikt

Teltet settes opp for å ivareta smittevernet,  at ansatte kan få bedre oversikt over pasientene, og for å tilby et egnet venteareal.

– Alle barn som trenger øyeblikkelig hjelp, blir prioritert først. Teltet vil fungere som en ventesone for de som har fått en medisinskfaglig vurdering, men som kan vente på behandling. Dette er et tiltak for at familier skal slippe unødvendig smitte og for å slippe å vente i bilen eller utendørs, sier klinikksjef Paul Georg Skogen.

Den høynede beredskapen på sykehuset rammer ikke planlagte operasjoner hos barn.

Det er trygt å komme til barne- og ungdomsklinikken på St. Olavs hospital, og vi håper at teltet vil oppleves som et godt tiltak, sier Skogen.