HelsaMi

Nytt implantasjonslaboratorium åpnet på St. Olavs hospital

Det nye laboratoriet gir økt kapasitet på avansert behandling av hjertesykdommer. - Dette har stor betydning for pasienter som har for lange ventetider, sier styreleder Anne Breiby. 

Anne Breiby jubler etter å ha klippet snor. Står sammen med klinikksjef Rune Wiseth og lege Ole Christian Mjølstad

Klinikksjef Rune Wiseth, styreleder Anne Breiby og seksjonsoverlege Ole Christian Mjølstad jubler over åpningen av nytt implantasjonslaboratorium.

Onsdag 22. september 2021 markerte Styret ved St. Olavs hospital åpningen av nytt implantasjonslaboratorium ved klinikk for hjertemedisin.

Planleggingen av laboratoriet ble startet i 2014, og har vært i full drift siden slutten av august i år.

Økende behov

Laboratoriet er bygget for å imøtekomme økt behov for behandling av flere typer hjertefeil.

Det nyåpnede laboratoriet benyttes til innsetting av pacemakere og hjertestartere, og frigir dermed kapasitet for å behandle atrieflimmer (hjerterytmeforstyrrelse). Ved laboratoriet behandles også aortastenose (trang hjerteklaff), en behandling som har gjort store fremskritt de siste årene.

–  Vi har lenge sett et behov for å øke kapasiteten på disse behandlingene. Medisinen er i stadig endring, og det er nødvendig for oss å følge etter med økt kapasitet. Klinikken er nå vesentlig styrket til å utøve medisin på et nivå som ivaretar vår rolle som høyspesialisert universitetssykehus, sier klinikksjef Rune Wiseth ved klinikk for hjertemedisin.

Klinikksjef Rune Wiseth står sammen med styreleder Anne Breiby inne på lab.

Klinikksjef Rune WIset feirer åpningen med styreleder Anne Breiby.

Kortere ventetid for pasientene

På grunn av kapasitetsutfordringer har behandlingen for nettopp atrieflimmer og aortastenose hatt lange ventetider, på det lengste to års ventetid for førstnevnte.

Styreleder Anne Breiby ser frem til at tilbudet til pasientene vil bedres:

 – Det nye laboratoriet har stor betydning for pasienter som i dag har for lange ventetider. Nå får pasienter i Midt-Norge høyspesialisert hjertebehandling på nivå med de beste i landet. Dette er en stor dag for både pasientene som venter på hjerte-medisinsk behandling og for de ansatte som kan gjøre enda mer for enda flere. ​