HelsaMi

Fortsetter med utsettelse av planlagt aktivitet

St. Olavs hospital fortsetter med å utsette planlagt aktivitet, foreløpig ut uke 46. Målet er å frigjøre senger slik at disse kan brukes til utskrivningsklare pasienter. 

Beredskapsnivået ved St. Olavs hospital ble tirsdag 2. november hevet til gult​. Stor pågang av pasienter til St. Olavs hospital på Øya og i Orkdal, kombinert med vedvarende høyt antall utskrivningsklare pasienter, er årsaken til at sykehuset har høynet beredskapen.

Som et tiltak for å frigjøre senger til utskrivningsklare pasienter, har sykehuset vedtatt å utsette planlagt aktivitet som kan vente.

Tiltakene forlenges i denne omgang ut uke 46. 

– Vi følger situasjonen nøye og registrerer konsekvenser og effekt av tiltakene, sier administrerende direktør Grethe Aasved.

Øyeblikkelig hjelp, kreftbehandling og annen behandling som haster går som vanlig

Utsettelsene medfører ingen forandring i kapasitet for øyeblikkelig hjelp, kreftbehandling, tilbudet til barn og annen behandling som ikke bør vente.
 
Planlagte operasjoner som ikke kan vente, blir gjennomført som planlagt.

Pasientene blir kontaktet

Pasienter som blir berørt av utsettelse og endringer, blir kontaktet av sykehuset, og trenger derfor ikke selv å ta kontakt med sykehuset. 
 
– Vi beklager ulempene dette medfører for den enkelte pasient og deres pårørende, men vi gjør nå det vi kan for å prioritere riktig, utsette kun det vi absolutt må,og være best mulig rustet i situasjonen, sier Aasved.
 
St. Olavs hospital vil oppdatere informasjon i tråd med utvikling i situasjonen.