HelsaMi

Forbedringspris fra Helse Midt-Norge RHF

Har du gjennomført et vellykket forbedringsprosjekt i 2020-2021 eller kjenner du noen som har det? Frem til 30. november 2021 kan du nominere kandidater til Forbedringsprisen fra Helse Midt-Norge RHF.