HelsaMi

Videorom etablert på Røros sykehus

- Videokonsultasjoner egner seg spesielt godt for kontroller, men kan også være aktuelt for de som ønsker et sted å sitte uforstyrret eller ikke kan reise bort en hel dag, som for eksempel skoleelever eller arbeidstakere.

Da koronapandemien kom på mars tvang det seg frem et behov for å kunne gi helsehjelp på nye måter. Bruk av telefon- og videokonsultasjoner i helsetjenesten økte kraftig, men det man også så var at mange pasienter ikke hadde mulighet til en slik type konsultasjon. Hemit, IT-avdelingen i Helse-Midt-Norge, kom da opp med ideen om å lage et enkelt videorom som kunne plasseres ut på lokale sykehus og brukes av pasienter som av ulike grunner ikke har mulighet til video- eller telefonkonsultasjon hjemmefra.  

- Noen pasienter har ikke smarttelefon, nettbrett og e-postadresse og føler seg utrygge på ny teknologi, og mange synes det er krevende å måtte reise langt på grunn av ulike helsemessige utfordringer. Videorommet på Røros sykehus er da et veldig godt og egnet alternativ, sier Per Henning Valderhaug, arkitekt i Avdeling for prosjekt og digitalisering ved Hemit.

Fornøyd pasient

Berit Fossum var i dag første pasient som tok i bruk dette videorommet. Hun skulle egentlig ha en videokonsultasjon hjemme hos seg selv med fysioterapeut på St. Olavs hospital i Trondheim. 

En mann som gir en dame med munnbind en blomst.

Jan Gunnar Skogås overrekker en blomsterhilsen til Berit Fossum som i dag ble første pasient til å benytte seg av videorommet på Røros sykehus. Foto: M.L. Riis.

- Jeg følte meg litt usikker på hvordan videokonsultasjon skulle fungere i praksis med oppkobling og nettbrett, så det ble at jeg spurte Kari Ingeborg Grønseth, min fysioterapeut her ved Røros sykehus om hjelp, og Kari Ingeborg foreslo da å bruke videorommet, sier Berit. 

- Jeg er veldig glad for at jeg kan få komme hit. Til nå har jeg måttet dra inn til Trondheim for å gjennomføre fysioterapeuttimene mine. Da går det en hel dag til det. Videorommet på Røros sykehus fungerte helt utmerket, og jeg håper dette er et tilbud som mange får glede av, både ansatte på sykehuset, og spesielt pasientene i regionen, sier Fossum. 

Videorommet står klart når pasienten kommer

Selve videorommet består av en skjerm, et kamera og et berøringspanel, og er selvinstruerende. Rommet har også et spesialtilpasset lys som gjør at behandler får et riktig inntrykk av pasientens tilstand. Det er mulig å ha med seg pårørende, eller annet helsepersonell hvis det er behov for det, og personell ved Røros sykehus er selvsagt behjelpelig ved behov. 

- Videokonsultasjoner egner seg spesielt godt for kontroller, men kan også være aktuelt for de som ønsker et sted å sitte uforstyrret og ikke kan reise bort en hel dag, som for eksempel skoleelever eller arbeidstakere. Pasienten skal ivaretas på en lik god måte som om den hadde møtt opp fysisk hos behandler og skal bidra til å opprettholde et faglig god tilbud. Oppfølgingen og kvaliteten på videokonsultasjonen skal skape likeverdige helsetjenester, uansett hvor man bor», sier Jan Gunnar Skogås, avdelingssjef ved Røros sykehus.  

- Samfunnsøkonomisk vil bruk av et videorom redusere fravær fra jobb og skole, og miljøtrykket vil bli mindre ved at færre er nødt til å reise over lengre avstander. Reisingen er også det som mange pasienter opplever som krevende. Demografiske endringer fremover vil skape et behov for flere senger og polikliniske konsultasjoner i helsetjenesten. Mot 2035 antas en økning på 45 prosent på senger og opp mot 60 prosent på konsultasjoner. St. Olavs hospital har årlig 690 000 konsultasjoner, hvorav ca. 42 000 pasientreiser i året er knyttet til kontroller, sier Skogås.

Videokonsultasjon neste gang?

Som pasient kan du selv spørre legen din om neste konsultasjon kan være aktuell å få gjennomført som videokonsultasjon, enten på videorommet eller hjemmefra. Ønsker du videorommet på sykehuset, er det avdelingen du har timeavtale med som booker rommet for deg, men du kan også ringe til Røros sykehus om du har spørsmål eller trenger hjelp.