Psykososial støtte til ansatte

St. Olavs hospital oppretter psykososial støttetelefon for ansatte fra og med onsdag 25. mars.

Alle ansatte ved St. Olavs hospital skal kjenne seg trygge på at de blir ivaretatt på arbeidsplassen når de utsettes for særlige belastninger i forbindelse med arbeidet sitt. 

Vi er i en slik situasjon nå. Mange ansatte er bekymret, noen sitter i karantene, noen ansatte har fått påvist koronasmitte og alle kan merke den krevende situasjonen sykehuset er i. For å redusere stress og belastninger forsterker St. Olavs hospital den psykososiale støtten til ansatte.

Ansatte som er bekymret, kjenner på stress og ønsker å snakke med noen kan ringe «psykososial støttetelefon», tlf. 480 04 404.

Telefonen er åpen mellom kl. 9.00 – 14.30 mandag – fredag og er bemannet med personell fra Alderspsykologisk poliklinikk og Helspsykologisk poliklinikk i Divisjon psykisk helsevern.

«Å beskytte alle ansatte mot kronisk stress og psykiske belastninger betyr at de vil ha bedre kapasitet til å ivareta sine roller.»  
         - WHOs veileder «Mental Health Considerations during COVID-19»


Hold deg oppdatert på stolav.no/koronavirus