HelsaMi

Pasient testet positivt på koronavirus

En pasient har testet positivt på koronavirus etter to negative tester de siste dagene. 29 ansatte er satt i karantene. Pasienten er nå innlagt på Infeksjonsposten.

Pasienten ble innlagt tirsdag denne uka. Det ble rutinemessig tatt koronatest, og vedkommende har testet negativt på to prøver under oppholdet. Symptomutvikling medførte en tredje test. Den var positiv.

Pasienten har vært undersøkt ved flere avdelinger på St. Olavs hospital i Trondheim.

Smittesporingen er ikke endelig avsluttet, slik at antall i karantene kan bli justert. 

– Heldigvis har ikke situasjonen medført driftsmessige konsekvenser av betydning, selv om det er krevende å håndtere slike hendelser. At sykehuset nesten utelukkende har enerom er en stor fordel i slike situasjoner, og begrenser muligheten for smitte fra pasient til pasient, sier fagdirektør Runa Heimstad.

Ingen pasienter er satt i karantene.