HelsaMi

Fortjent heder ved årets slutt

Et år helt utenom det vanlige er snart lagt bak oss, og under «Direktørens julemøte» fredag benyttet direktøren anledningen til å takke ansatte og ønske god jul. I tillegg ble det delt ut priser for beste tjenesteinnovasjonsprosjekt, årets publikasjon og arbeidsmiljøprisen.

«Direktørens julemøte» har blitt en tradisjon på St. Olavs hospital, og også i år ble det siste fredag før jul satt av tid til å takke ansatte og gjøre heder på noen som har bidratt spesielt før julefreden senker seg. 

Administrerende direktør Grethe Aasved

God jul og prisutdeling: Administrerende direktør Grethe Aasved hedret ansatte med priser og skrøt av innsatsen i 2020. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

I år var derimot ikke det store auditoriet på Kunnskapssenteret på Øya fylt opp av ansatte, men heller strømmet på nett, slik vi er blitt godt vant med i løpet av 2020. 

Disse vant priser i fjor: Priser til årets publikasjon og beste forbedringsprosjekt

Allsangen av «Deilig er Jorden», som vanligvis avslutter møtet, var denne gangen erstattet av pen julesang fra gruppen «Svevestøv», bestående av St. Olav-ansatt Gunnhild Bagøien og mannen Ketil Hustad. Sønnen Audun Bagøien Hustad var også med og sang.

– Viktig å gjøre stas på ansatte

Sykehusdirektør Grethe Aasved innledet med å påpeke at dette året er litt rart og annerledes, og at julemøtet derfor nå for første gang går kun på skjerm. 

– Men det gjør det ikke mindre viktig å gjøre stas på ansatte som har utmerket seg, og samtidig få ønske dere alle god jul etter et spesielt og utfordrende år.   

Aasved har denne høsten gjenopptatt klinikkbesøkene sine - under strenge smittevernrutiner - og forteller at hun har sett utrolig mye bra.

– Det er ingenting som inspirerer og lærer meg mer enn når jeg er ute i klinikkene og møter ansatte. Det er jo der det skjer!

At det har skjedd mye bra på St. Olavs hospital det siste året, gjenspeiler seg også i de tre prisene som ble utdelt fredag morgen. 

Årets publikasjon 2019

Først ute av prisene var «Årets publikasjon», der 12 artikler med første- eller sisteforfatter fra St. Olavs hospital var nominert. Særlig har det blitt lagt vekt på kvaliteten på arbeidet og publikasjonen, i tillegg til samarbeid både internt og internasjonalt.

VINNEREN: Kvinneklinikken for artikkelen «Use of metformin to treat pregnant women with polycystic ovary syndrome (PregMet2): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial» The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2019;7(4):256-66

Årets publikasjon

Årets publikasjon: Tone S. Løvvik, Eszter Vanky og Sven M. Carlsen var tilstede for å motta prisen fra direktør Aasved fredag. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

– Denne publikasjonen er i høyeste grad en verdig vinner, og komiteen var enstemmig om hvem som skulle få prisen. Den er et godt eksempel på det å gå fra en basalbiologisk hypotese til en klinisk problemstilling, siterte Grethe Aasved fra juryens begrunnelse.

Artikkelen presenterer data basert på tre randomiserte kontrollerte studier, hvorav to er multisenterstudier og den siste er et nordisk felles prosjekt. Disse viste at metformin gitt til gravide kvinner med Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) kunne forebygge sene aborter og premature fødsler, men også at behandlingen ikke har noen effekt på svangerskapsdiabetes. 

Arbeidet er publisert i anerkjente The Lancet Diabetes & Endocrinology. Juryen vektlegger at arbeidet er publisert i et svært anerkjent tidsskrift - The Lancet Diabetes & Endocrinology - og at det er både initiert og ledet av St. Olav, i nært samarbeid med NTNU.

Disse forfatterne fra St. Olav/NTNU har bidratt til studien: Tone S Løvvik, Sven M. Carlsen, Øyvind Salvesen, Maria Underdal og Eszter Vanky.  

Tjenesteinnovasjonsprisen

Nytt av året er at det som tidligere ble kalt Forbedringsprisen nå er endret til Tjenesteinnovasjonsprisen. Blant fem søknader gikk årets pris til et miljø som ifølge juryen på en forbilledlig måte har klart å endre sin arbeidshverdag under en krevende pandemiperiode. 

VINNEREN: Nidaros DPS for arbeidet med implementering av videokonsultasjoner

Tjenesteinnovasjonsprisen

Beste tjenesteinnovasjon: Liv Engvik og Odd Gunnar Ellingsen mottok prisen på vegne av Nidaros DPS fredag. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

– Gjennom tydelig ledelse og god involvering, opplæring og oppfølging av fagfolk har avdelingen evnet å tenke nytt til stor fordel for pasientene, påpekte Grethe Aasved før hun delte ut prisen til Odd Gunnar Ellingsen og Liv Engvik fra Nidaros DPS.

Med sine 300 ansatte har avdelingen alene stått for gjennomføring av nesten 14 000 videokonsultasjoner, noe som utgjør 37 prosent av alle gjennomførte videokonsultasjoner ved sykehuset. Juryen fremhever at dette har bidratt til at man har fått mengdetrening og erfaring som vil komme hele sykehuset til gode. Miljøet har vært ansvarlig for å gjennomføre morgenmøter i oppstarten og har deltatt på erfaringssamlinger for å gi kunnskap både lokalt og regionalt.


– Denne tjenestinnovasjonen representerer et eksempel på hvordan vi først får satt den gode ide ut i livet når krisen treffer oss, sier Aasved.

Arbeidsmiljøprisen 2020

Arbeidsmiljøprisen deles hvert år ut til grupper, seksjoner eller enkeltpersoner som har bidratt med inspirasjon, motivasjon og trygghet til sine kolleger, og som på sin måte har fremmet et godt arbeidsmiljø på St. Olavs hospital. 

VINNEREN: Ledergruppen ved Avdeling for Medisinsk mikrobiologi (AMM) for håndteringen av koronaprøver under pandemien i 2020 

Arbeidsmiljøprisen

Fortjent heder: Bente Hagh, Andreas Brun og Sandra Halvorsen Fredheim mottok Arbeidsmiljøprisen på vegne av ledergruppen ved Avdeling for Medisinsk mikrobiologi fredag. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

– Prisen går til en avdeling som på kort tid ble snudd fullstendig på hodet, og sjelden har en pris vært mer fortjent enn akkurat denne nå i år, påpekte Grethe Aasved.


Da koronapandemien kom til Norge ble avdelingen på kort tid snudd på hodet. Mengden koronaprøver ble stor og har siden mars bare blitt større. Avdelingen måtte på kort varsel gå over fra dagdrift til døgndrift for å håndtere den ekspansive mengede koronaprøver - samtidig som de skulle opprettholde kvalitet og svartid på andre prøver. 
Dette førte til store endringer på avdelingen, med mindre kontakt med kollegaer, stress, lange arbeidsdager og slitne kropper.  

– I denne perioden har ledergruppen gått foran med trygghet, kontroll og ro, sier Aasved. 

I juryens begrunnelse kommer det fram at «ansatte gir tilbakemelding om at de har hatt god dialog med lederne. De har fått nødvendig informasjon, skryt og oppmuntrende ord, mat, frukt, snacks og en hjelpende hånd når det har vært nødvendig. Ledergruppen ser hver enkelt noe som bidrar til at humøret i avdelingen er tilstede, man har tålmodighet med hverandre og er rustet for dager og uker hvor det kreves ekstra mye av alle. Dette bidrar til godt samhold, at de hjelper hverandre og holder motet oppe».

– Ansatte som jobber godt og står på over tid, er ansatte som trives med det de gjør og der de er, understrekte direktøren. 

Les om fjorårets vinner av arbeidsmiljøprisen: – Nå er jeg rett og slett kry! 

Det gode arbeidsmiljøet i avdelingen vurderes også å være en forutsetning for av avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olav har en av de beste svartidene på koronaprøver i landet. Noe som er et helt sentralt bidrag til det lave smittetrykket i regionen.

Ledergruppen består av avdelingssjef Inger Johanne Haugen og seksjonslederne Hanne Ringkjøb Skjelstad, Vibeche Falch-Larsen, Bente Hagh, Sandra Fredheim-Halvorsen og Andreas Brun.


Dersom du vil se strømmingen av julemøtet i opptak, finner du det her.