HelsaMi

Ansatt testet positivt på koronavirus

En ansatt på Øya har i dag testet positivt. Dette medfører at ti ansatte er satt i karantene og at seks pasienter smitteisoleres.

Smittesporingen er nå avsluttet og situasjonen er under kontroll.

Hendelsen berører noe planlagt kirurgi i morgen, 12. november. Enkelte operasjoner, som ut fra en medisinskfaglig vurdering kan vente, blir derfor utsatt. De aktuelle pasientene har fått beskjed.

– Det er for tidlig å si om det vil få driftsmessige konsekvenser ut over dette, men vi gjør hva vi kan for å omdisponere ressurser og minimere konsekvensene, sier fagdirektør Runa Heimstad.

Kontaktperson for pressen: kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne (tlf.: 930 36 997).